Kończący się rok 2020 był trudnym czasem. Rozpoczął się zwyczajnie wśród radosnych okrzyków, jednak już kilka miesięcy później w nasze życie zagościła trwoga, lęk i śmierć, które przyniosła nam epidemia. Czas kończącego się roku przynosił na zmianę obawę i normalność. Staraliśmy się, pomimo trudności, żyć. Dzisiaj stajemy przed Stwórcą, aby wyrazić Mu wdzięczność za ten czas, który jest za nami. To wszystko, co stanowimy, posiadamy, czym jesteśmy jest darem Jego miłości. Stajemy dzisiaj w postawie wdzięczności za wszystkie dary i łaski, ale także za trudy dnia codziennego.

   W każdym numerze Biuletynu Rektoralnego składamy podziękowania za duchowe i materialne zaangażowanie w życie naszego Kościoła wszystkim naszym Siostrom i Braciom, tworzącym „wspólnotę pobrygidkowską”. Dziś, u progu Nowego Roku pragniemy wyrazić raz jeszcze naszą wdzięczność, polecając Wszystkich opiece Świętej Bożej Rodzicielki.

 

   Mijający 2020 Rok zakończymy uroczystą Mszą Świętą Dziękczynną 31 grudnia. Jako Rektor Kościoła dziękuję Bogu za naszą wspólnotę, działania duszpasterskie oraz te działania wpisane w renowację naszego Kościoła. W tym szczególnym roku, naznaczonym pandemią moje podziękowania kieruje ku tym Wszystkim, którzy pozwolili trwać naszej wspólnocie duchowo i materialnie.

   W związku z nałożonymi obostrzeniami i ograniczeniami liczby wiernych w kościele trzeba było zawiesić na okres 6 miesięcy spłatę kredytu który został zaciągnięty na remont kościoła przeprowadzonymi w latach 2011-2012. Kończącym się roku spłacono 6 rat kredytu na kwotę 136.074,00 zł. Pozostało jeszcze do spłaty 10 rat po 22.679,00 zł każda. Ostatnia rata kredytu zaplanowana jest do spłaty w październiku 2021r. Czy to będzie możliwe, przy tak niskiej frekwencji na niedzielnej Mszy św. i niewielkiej tacy. Nie wiem. Najbliższy czas to zweryfikuje.

   W tym roku prace konserwatorskie przeprowadzono przy stalli północnej z 7 obrazami przedstawiającymi sceny z życia św. Brygidy, komodzie 6-cioszyfladowej i kredensji z zakrystii, 4 żyrandolach z okresu Księstwa Warszawskiegow zakrystii i dawnej kaplicy, przenośnej skarbonce, kustodii, w której na codzień przechowywany jest Najświętszy Skarament i  prace izolacyjne powyżej 1 m od posadzki w krypcie G i H w nawie głównej.

   Prace były zrealizowano dzięki przyznanym dotacjom przez Ministra Kultury, Miejskiegi i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Powizytkowskiego Ośrodka Kultury, wyrażam wdzięczność Sponsorom i ofiarodawcom, dzięki którym wymienione zabytki odzyskały ukryty blask i piękno.

   Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy składali indywidualne ofiary w zakrystii, przez Internet i dokonywali wpłat na konto bankowe.

   Niniejszym pragnę podziękować raz jeszcze kapłanom mieszkającym i pracującym w naszym Kościele. Są to: ks. Jarosław Jęczeń, ks. Marcin Zieliński. Dziękuję pozostałym kapłanom sprawującym sakramenty w naszym kościele: ks. Franciszkowi Przytule, ks. Piotrowi Goliszkowi i ks. Tomaszowi Adamczykowi. Od kilku tygodni posługę pełni także ks. Władysław Trubicki i ks. Piotr Tylus.

   W funkcjonowanie naszego kościoła zaangażowane są także osoby świeckie: pani Beata  i pan Grzegorz. Codzienną liturgię ubogaca praca pani organistki Moniki.

   W związku z pandemią działalność kościoła została ograniczona do sprawowania sakramentu Pokuty i Pojednania i Eucharystii. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku działalność statutowa była prowadzona w Powizytkowskim Ośrodku Kultury, Bibliotece, Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Św. Brygidy i Klubie Seniora „Lublin - Śródmieście”. Wszystkim pracownikom i Wolontariuszom składam serdeczne podziękowanie. Dziękuje Członkom Rady Duszpasterskiej Kościoła Rektoralnego, Komisji Rewizyjnej, i wszystkim zaangażowanym w organizację Wieczorów Muzycznych w Kościele Pobrygidkowskim. Dziękuję gościom odwiedzającym nasz kościół i stronę internetową, tak świeckim jak i duchownym, turystom i pielgrzymom, którzy w minionym roku nawiedzili nasza wspólnotę. Niech Dobry Bóg hojnie odpłaci każdemu uczynione dobro.

 

ks. Dariusz Marek Bondyra

Rektor Kościoła Pobrygidkowskiego

w Lublinie