WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM – EDYCJA 2023

 

ZREALIZOWANY DZIEKI WSPARCIU ML CMYK

 

Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim

Koncert Pasyjny - Siedem ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu Koncert 2023.03.26

26 marca 2023 r. (niedziela) godz. 18.45

Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
w Lublinie
ul. Gabriela Narutowicza 6

W programie: Joseph Haydn - Siedem ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu

Wykonawcy:
Kwartet smyczkowy Filharmonii Lubelskiej:
Tomasz Kusiak-I skrzypce
Lech Gąsior-II skrzypce
Katarzyna Czerniawska-altówka
Szymon Krzemień –wiolonczela

Tomasz Kusiak /skrzypce/ - urodzony w Lublinie, absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. K. Lipińskiego w klasie skrzypiec prof. F. Falgera. W 1992 roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie. Kształcił się w klasie prof. A. Lwowicz-Pawłowskiej i prof. R. Kabary. Swoje umiejętności pogłębiał na kursach mistrzowskich pod kierunkiem F. Fisha i G. Żyslina.
Już podczas studiów nawiązał współpracę z Capellą Cracoviensis i Filharmonią Krakowską. W 1992 roku podjął pracę w Orquestra Sinfonica Portuguesa w Lisbonie. Od roku 1993 jest muzykiem-solistą Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, od 1994 roku pełni funkcję prowadzącego grupę II skrzypiec. Współpracował ponadto m. in. z warszawską orkiestrą „Camerata Academia”, orkiestrą Teatru Muzycznego w Lublinie, Cameratą Lubelską, Orkiestrą Trybunału Koronnego, występował pod batutą wybitnych dyrygentów jak Philipp Herreweghe, Roland Bader, Jan Krenz, Antoni Wit, Kazimierz Kord, Wojciech Rodek i inni.
Wielokrotnie koncertował za granicą jako muzyk orkiestrowy i kameralista. W latach 2013-2019 pięciokrotnie odbył tournée po Chinach z European Johann Strauss Orchestra. Występował jako solista z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej i Orkiestrą Trybunału Koronnego. Wykonywał również recitale z fortepianem lub organami. Jest muzykiem Kwartetu Lubelskiego, z którym zagrał wiele koncertów w Polsce i za granicą oraz nagrał płytę CD „Millenium”. W 2020 roku był pomysłodawcą założenia Kwartetu Smyczkowego Filharmonii Lubelskiej, w którym gra II skrzypce. Od roku 2013 pełni funkcję koncertmistrza Orkiestry Trybunału Koronnego.

Lech Gąsior /skrzypce/ - w 1985 roku ukończył naukę w OSM (Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną) im. K. Lipińskiego w Lublinie w klasie skrzypiec F. Falgera. W roku 1990 ukończył studia w klasie skrzypiec prof. M. Pawlak w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.
Od 1994 roku jest pracownikiem Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie na stanowisku I głos solista-skrzypek. Równolegle do pracy w orkiestrze zajmuje się działalnością pedagogiczną w OSM im. K. Lipińskiego w Lublinie, w której od 1990 roku jest nauczycielem skrzypiec. Był również Kierownikiem Sekcji Instrumentów Strunowych, a obecnie pełni stanowisko Dyrektora ds. muzycznych w tejże szkole.
W latach 1991-1995 jako kameralista grał w zespole muzycznym w Niemczech. Jest członkiem lubelskiego Kwartetu Divertimento. Współpracował z Filharmonią Bałtycką, Orkiestrą w Słupsku, Capellą Bydgostiensis, Teatrem Muzycznym w Gdyni, Teatrem Muzycznym w Lublinie oraz Orkiestrą Trybunału Koronnego.

Katarzyna Czerniawska /altówka/ - urodziła się w Lublinie. W 2005 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie altówki prof. Ireny Albrecht. W latach 2004-2005 pracowała w Państwowej Operze Bałtyckiej, a w latach 2003-2009 była członkiem Orkiestry Kameralnej Hanseatica oraz Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus.
Od 2006 roku związana jest głównie z instytucjami kulturalnymi Lublina, m. in. z Filharmonią im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Karola Lipińskiego, Teatrem Muzycznym w Lublinie (2006 r.).
Poza grą w orkiestrze symfonicznej bardzo ceni sobie kameralistykę, którą zainteresowała się bliżej na studiach. Swoje pasje do muzyki kameralnej rozwija grając w kwartecie smyczkowym i orkiestrze kameralnej (m.in. Orkiestrze Trybunału Koronnego). Jako kameralistka i solistka bierze udział w rozmaitych festiwalach i koncertach (m.in. Gdańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Radia Francuskiego w Montpellier, Rottweiler Sommersprossen, Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym).
Jest gotowa na wszelkie wyzwania muzyczne, które stawia sobie współpracując z różnymi formacjami muzycznymi, nie tylko związanymi z muzyką klasyczną. W swoim dorobku artystycznym posiada nagrania koncertów dla telewizji, nagrania studyjne do filmów i seriali, muzykę graną na żywo do spektakli teatralnych. Bierze udział w nagraniach artystów i grup muzycznych polskiej sceny muzycznej. Od 2009 roku uczy w klasie altówki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie. W 2019 roku odznaczona Medalem Honorowym Zasłużony dla Województwa Lubelskiego. Obecnie jest prowadzącą grupę altówek w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Gra na mistrzowskiej altówce Jana Bobaka z 2012 roku. 

Szymon Krzemień /wiolonczela/ - studiował na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Z. Łapińskiego. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie prof. A. Orkisza. W latach 2004-2006 był koncertmistrzem Teatru Muzycznego w Lublinie. Jest nauczycielem wiolonczeli w szkole muzycznej w Lublinie.
Od 2008 roku pracuje w Radomskiej Orkiestrze Kameralnej, a od 2011 w Filharmonii Lubelskiej. Współpracuje z Orkiestrą Trybunału Koronnego w Lublinie oraz Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. Założyciel Agencji Koncertów Nietypowych AKNE. 23 października 2009 roku w schronisku górskim „Murowaniec“ zorganizował koncert „Karłowicz in Memoriam“ upamiętniający setną rocznicę śmierci kompozytora. W programie koncertu wykonanego przez orkiestrę kameralną AUKSO znalazły się: „Serenada na smyczki” M. Karłowicza, „Orawa” W. Kilara, „Kresy” M. Hertela oraz utwór napisany specjalnie na tę okazję „Hommage a Karłowicz” S. Bromboszcza.
W 2001 roku zdobył II nagrodę w kategorii trio na Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego w Krakowie. W 1997 roku zdobył I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. K. Wiłkomirskiego w Poznaniu. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Uczestniczył w wielu kursach muzycznych w kraju i zagranicą u takich pedagogów jak: M. Flaksman, V. Yagling, E. Prochac, T. Strahl, R. Aldulescu, M. Moś.

Program: Joseph Haydn-Siedem ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu

Ewangelie przekazują siedem wypowiedzi Jezusa umierającego na Krzyżu (nazywanych umownie „siedmioma słowami”) – te szczególnie ważne dla chrześcijan przekazy były często tematem rozważań teologów, motywem homilii, a także ¬ muzycznych opracowań. Tak ujął je w XVII wieku wielki Heinrich Schütz, w kolejnym – m.in. Giovanni Battista Pergolesi i Christoph Graupner. Dzieła wymienionych twórców przekazywały słowa Zbawiciela wokalnie – były oratoriami lub kantatami.

W roku 1786 Joseph Haydn otrzymał nietypowe zamówienie aż z krańców Hiszpanii, z andaluzyjskiego Kadyksu – duchowny z tego miasta, Don José Sáenz de Santa María zapragnął, by w tamtejszym Oratorio de la Santa Cueva wykonano w Wielki Piątek kolejnego roku kompozycję instrumentalną, towarzyszącą modlitewnej kontemplacji „Siedmiu Słów”.

Haydn pozostawał wówczas wciąż w służbie możnego, apodyktycznego księcia Mikołaja Esterházy’ego, który nader niechętnie wypuszczał swego ulubionego muzyka z okazałej rezydencji nad Jeziorem Nezyderskim, ale mimo to sława Haydna sięgała już całego kontynentu, czego dowodziło także wspomniane zamówienie.

Kompozytor stworzył więc dzieło bardzo niekonwencjonalne, niemające dotąd precedensu: Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze, złożone z siedmiu orkiestrowych sonat (wszystkie utrzymane w wolnych tempach, jak adagio, largo, grave, lento), poprzedzonych introdukcją i zakończonych żywą częścią finałową, ilustrującą trzęsienie ziemi, które nastąpiło po śmierci Jezusa.

Dzieło Haydna odniosło ogromny sukces – wykonano je nie tylko w Kadyksie, lecz także m.in. w Wiedniu, Paryżu i Berlinie.

Uskrzydlony tym sukcesem autor przygotował wkrótce jego wariant przeznaczony na kameralny kwartet smyczkowy (także do dziś popularny), a dziesięć lat po skomponowaniu – wersję oratoryjną, z głosami wokalnymi (nie planował tego, ale podczas pobytu w bawarskiej Pasawie usłyszał taką aranżację dokonaną przez miejscowego kapelmistrza – postanowił więc stworzyć analogiczną wersję autorską).


Syn człowieczy wyrzekł siedem znamiennych słów...
Introduction. Maestoso ed Adagio
Ojcze, przebacz im...
I. Largo
Dziś ze mną będziesz w raju
II. Grave e cantabile
Niewiasto, oto syn Twój...
III. Grave
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
IV. Largo
Pragnę
V. Adagio
Wykonało się
VI. Lento
Ojcze, w ręce Twoje...
VII. Largo
Ziemia zadrżała...
Il Terremoto. Presto e con tutta forza

ZREALIZOWANY DZIEKI WSPARCIU ML CMYK

Partnerzy:

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Piaskach
Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie


Oratorium „Siedem Ostatnich Słów Chrystusa Na Krzyżu” to jedna z najbardziej uduchowionych i subtelnych kompozycji Haydna. Była to muzyczna proklamacja wielkiej wiary w Boga. Kompozycja wykonana po raz pierwszy w Kadyksie w Wielki Piątek 1787 r. Siedem razy mówił Chrystus do swego Ojca i ludzi. Wszystkie te zdania, choć rozproszone w świadectwach ewangelistów, dopełniają się w kontekście zbawiennego planu Boga wobec świata, tworząc przejmujący testament wybaczenia, zbawienia, troski, samotności, cierpienia, zwycięstwa i zawierzenia w modlitwie. Oratorium składa się z siedmiu części. Powstało w latach 1795-96 .Charakter dzieła bardzo refleksyjny i spokojny, sprzyja kontemplacji i wyciszeniu w czasie Wielkiego Postu...

Wykonawcy:
Kwartet smyczkowy Filharmonii Lubelskiej
Narrator
Program koncertu: Józef Haydn

Koncert nr 2 w dniu 16.04.2023 r. KONCERT WIELKANOCNY MIŁOSIERDZIE BĘDĘ WYCHWALAĆ
W repertuarze koncertu znajdzie się religijna muzyka instrumentalna. Duet organy, skrzypce wykona utwory muzyczne, które będą tłem do zaprezentowania wybranych fragmentów z Dzienniczka św. Faustyny w wykonaniu narratora, aktora. Koncert ma na celu organizację wieczoru słowno-muzycznego poświęconego postaci św. Faustyny, Apostołki Bożego Miłosierdzia, którą Jan Paweł II nazwał darem Boga dla naszych czasów. Autorka Dzienniczka stanowiącego dziś cenną perłę polskiej literatury mistycznej zachwyca i budzi podziw nie tylko prostych ludzi, ale również teologów ze względu na prostotą i głębię mówienia o Bożych tajemnicach i możliwości doświadczenia obecności Boga w swoi wnętrzu. Jest przede wszystkim świadkiem Boga miłosierdzia nieustannie obecnego w dziejach świata i w losie człowieka. Koncert ma na celu upowszechnianie wśród mieszkańców Lublina potrzeby kierowania się w codziennym życiu wyobraźnia miłosierdzia, która wskazuje obszary wymagające naszego zaangażowania.

Wykonawcy:
Długoszek Jarosław - narrator, lektor
Maryjewski Stanisław - organy
Maciąg Magdalena - skrzypce
Program koncertu: A. Vivaldi, J. Rheinberger, J.S. Bach, M. T von Paradis, G.F. Händel

Koncert nr 3 w dniu 28.05.2023 r. KONCERT: AVE MARIA NA SKRZYPCE I ORGANY
Ave Maria jest jedną z najbardziej znanych modlitw skierowanych do Matki Bożej, która stała się inspiracją dla wielu kompozytorów na przestrzeni dziejów. Podczas koncertu „Ave Maria” słuchacze będą mieli okazje usłyszeć kompozycje między innymi takich kompozytorów jak: Luigi Luzzi, Camille Saint- Saëns, Cesar Franck, Josef Rheinberger czy A. Dvorak w aranżacji na skrzypce i organy.

Wykonawcy:
Kusiak Tomasz - skrzypce
Hołownia Monika -organy
Program koncertu: G. Caccini, L.Luzzi, C. Saint – Saëns, J.S. Bach, Ch. Gounod, C. Franck, J. Rheinberger, A. Dvorak

Koncert nr 4 w dniu 17.09.2023 r. KONCERT: ORGANOWO - SAKSOFONOWY: ZASŁUCHANI
Podczas koncertu „Zasłuchani” słuchacze będą mieli okazję doświadczyć piękno brzmienia dwóch instrumentów, organów oraz saksofonu. Zostaną wykonane utwory organowe w zupełnie nowej odsłonie – będą to transkrypcje na saksofon i organy. Usłyszymy kompozycje z epoki romantyzmu, XX wieku oraz współczesności.

Wykonawcy:
Wróblewska Joanna - saksofon
Hołownia Monika - organy
W programie: C. Franck, L.J.A Lefébure – Wély, T. Dubois, J. Rheinberger, M. Hołownia

Koncert nr 5 w dniu 22.10.2023 r. KONCERT: KONCERT PAPIESKI „SZUKAM TWOICH ŚLADÓW”
To program złożony z pieśni skomponowanych przez Piotra Selima do słów Karola Wojtyły-Papieża Polaka. W programie znajdą się również utwory Piotra Selima do słów Brata Alberta Chmielowskiego, Księdza. Jana Twardowskiego, a także współpracującej z kompozytorem od wielu lat - Hanny Lewandowskiej, w tym pieśń tytułowa Szukam Twoich śladów nawiązująca do nauczania Jana Pawła II. Co w nas zostało z nauczania św. Jana Pawła II, Wielkiego Polaka, niezwykłej osobowości, która zawładnęła i zjednoczyła miliony serc ludzkich na całym świecie i w naszej Ojczyźnie. Naszej chluby i niepodważalnego autorytetu. Człowieka, który w sposób oczywisty przyczynił się do tego, że po wielu latach upadły mury, a my poznaliśmy smak prawdziwej wolności. Co w nas pozostało z przesłania pozostawionego w strofach Poety – Karola Wojtyły. Artysty niebanalnego, wyczulonego na sprawy ważne, poruszającego w swojej twórczości najgłębsze pokłady wzruszeń. Budzącego emocje, wrażliwość na takie wartości jak prawda, miłość, przyjaźń, dar odpowiedzialności i poświęcenie dla drugiego człowieka. Utwory, które znajdą się w programie tego koncertu z pewnością będą naszą odpowiedzią na wezwania wynikające z przesłania pozostawionego przez Jana Pawła II jako dorobek długiego i owocnego pontyfikatu.

W koncercie wystąpią:
Piotr Selim – fortepian, śpiew
Katarzyna Wasilewska – skrzypce
Hanna Lewandowska – narracje
Chór młodzieżowy

WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM. KONCERTY PATRIOTYCZNE – EDYCJA 2023
zrealizowano dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Koncert patriotyczny nr 1 w dniu 03.05.2023 r. MAJOWO
Majowo Melodram słowno - muzyczny, w którym zostaną wykonane utwory poetyckie nawiązujące do okresu 3 Maja. Połączenie pasji i talentu muzyków stworzy niepowtarzalny efekt. Muzyka wykonywana przez tych artystów podniesie rangę uroczystości związanej z obchodami 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odbywających się w naszym kościele. Pozwoli też lokalnej społeczności na integrację i wspólne przeżywanie uroczystości o charakterze patriotycznym i narodowo-niepodległościowym.

WYKONAWCY:
Agnieszka Kozłowska - sopran,
Bogusław Morka - tenor,
Tomasz Jarosz -bas,
orkiestra kameralna Alla Polacca pod dyr. prof. Marka Pająka.
koncert poprowadzi Laura Łącz - gwiazda filmu i teatru.
W programie pieśni: legionistów, żołnierskie, patriotyczne i niepodległościowe.

Koncert patriotyczny nr 2 w dniu 25.11.2023 r. ZADUSZKI POBRYGIDKOWSKIE - W NASZEJ PAMIĘCI NA ZAWSZE
Koncert wpisujący się w obchody Zaduszek Pobrygidkowskich. Wdzięczną pamięcią wspominamy osoby związane z naszą świątynią liczącą już prawie 600-lat. Wszystkich którzy wpisali się w odległą i bliską historię przywołujemy ich w naszej pamięci, a w ich życiu i dziełach dostrzegamy duchowe przesłanie miłości do Ojczyzny. Zaduszki Pobrygidkowskie to wspomnienie naszych przodków, którzy w sztafecie pokoleń przekazali nam to historyczne, wielkie, piękne i pełne patriotyzmu dziedzictwo któremu na imię wspólnota kościoła Pobrygidkowskiego. Koncert W NASZEJ PAMIĘCI NA ZAWSZE został przygotowany z myślą o prezentacji twórców i wykonawców piosenek, które w swojej tematyce poruszają i przybliżają pojęcie patriotyzmu w rozumieniu bliskim współczesnemu człowiekowi. Opartego na takich wartościach jak solidarność i sprawiedliwość, miłość i dobro, szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie różnic, a przede wszystkim budowanie więzi w swoich środowiskach, w rodzinie, w swoich "małych ojczyznach" i swoim kraju. W NASZEJ PAMIĘCI NA ZAWSZE to autorski program artystów od wielu lat związanych z Lublinem oraz wielokrotnie nagradzanych za swoją działalność artystyczną – Hanny Lewandowskiej i Piotra Selima. W programie koncertu znajdą się więc kompozycje Piotra Selima napisane do słów Hanny Lewandowskiej. Piosenki, które pośrednio wpisują się w tematykę koncertu. Ten koncert to jednak prezentacja utworów znanych i ulubionych przez miłośników piosenki literackiej. Ich autorami są: Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski, Agnieszka Osiecka, Bułat Okudżawa czy Bob Dylan. Będą to wielkie pieśni tychże Autorów. Utwory, które burzyły mury i ustroje. Takie, które na zawsze pozostaną w historycznej pamięci narodów zmagających się z jarzmem niewoli.

W koncercie wystąpią:
Piotr Selim - śpiew, fortepian
Monika Kowalczyk - śpiew
Hanna Lewandowska - narracje
Ladies Quartet