WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIM 

ZREALIZOWANY DZIEKI WSPARCIU ML CMYK

 

 

Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim07.04.2024 Koncert Wielkanocny

Niedziela, 7 kwietnia 2024 r. godz. 18.45

KONCERT WIELKANOCNY:
MIŁOSIERDZIE …

Wykonawcy:
Trio w składzie:
O. Tomasz Jarosz CSsR – baryton
O. Rafał Kobyliński SJ – tenor
Ks. Paweł Sobierajski – tenor
prof. Grzegorz Biegas – akompaniament
Jarosław Długoszek - lektor

W programie:
A. Vivaldi, J.S. Bach, G.F. Händel
Fragmenty Dzienniczka św. s. Faustyny

O. Tomasz Jarosz, redemptorysta; urodzony 15.09.1967 r. w Gliwicach. W 1994 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 2001 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Wojciecha Jana Śmietany; w 2003 r. natomiast Wydział Muzyki Kościelnej tejże Akademii. W 2009 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Prowadzi zajęcia ze śpiewu i muzyki kościelnej w WSD redemptorystów w Tuchowie, Bardzie i na Lubaszowej.

Zajmuje się aktywną działalnością koncertową wykonując pieśni, arie operowe oraz dzieła muzyki oratoryjnej i kantatowej, w kraju i za granicą. Wykonywał partie barytonowe i basowe następujących dziełach muzyki oratoryjno-kantatowej: Mesjasz G.F. Haendla, Stworzenie świata J. Haydna, Christus, F. Liszta, Oratorium na Boże Narodzenia C. Saint-Saensa, Requiem W.A. Mozarta, IX Symfonii L. van Beethovena, mszach W.A Mozarta, F. Schuberta, G. A. Bendy, J. D. Zelenki, S. Moniuszki, kantatach J. S. Bacha ze szczególnym uwzględnieniem basowych kantat solowych: BWV 82 i 56 i in. Ma w swoim dorobku recitale z cyklami pieśni: Winterreise F. Schuberta, Dichterliebe R. Schumanna, Vier ernste Gesaenge J. Brahmsa, Biblické Písně A. Dvořáka, Liederkreis, R. Schumanna. Jest autorem prawykonań dzieł W. Kałamarza: Motet pasyjny, Modlitwa za ojczyznę, Tristis est anima mea, Modlitwa zawierzenia i in. W wykonaniach dzieł oratoryjno-kantatowych współpracował z takimi dyrygentami, jak: W. Michniewski, W. Czepiel, M. Toporowski, W. Delimat i in. Brał udział w nagraniach dla Polskiego Radia oraz nagraniach płytowych. Prowadził kursy wokalne oraz śpiewu gregoriańskiego. Brał udział w jury konkursów wokalnych oraz muzyki chóralnej.

O. Rafał Kobyliński, jezuita; tenor, doktor wokalistyki, homileta. Absolwent Akademii Ignacjanum w Krakowie, Collegium Bobolanum – Akademia Katolicka w Warszawie, Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W roku 2017 obronił doktorat z wokalistyki na Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest członkiem zespołu księży wokalistów, absolwentów polskich Akademii Muzycznych: „Servi Domini Cantores”. Jako śpiewak uczestniczył w przeszło trzystu koncertach oraz przedstawieniach w kraju i za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Francji, Austrii, Izraelu, Włoszech na Litwie i na Watykanie. Dokonał kilku nagrań dla telewizji oraz kilku nagrań CD. W swojej pracy duszpasterskiej łączy posługę słowa z muzyką. Ze szczególną troską oddaje się pracy na rzecz krzewienia kultury muzycznej w liturgii. Zabiega o to poprzez organizowanie koncertów oraz warsztatów i kursów wokalno- liturgicznych. W lata 2010 - 2014 pracował na stanowisku dyrektora galerii sztuki „Galeria u Jezuitów” w Poznaniu. Aktualnie prowadzi zajęcia ze śpiewu oraz emisji głosu na Akademii Katolickiej w Warszawie - Collegium Bobolanum oraz na wydziale edukacji muzycznej Collegium Joannemu.

Ks. Paweł Sobierajski, absolwent: Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach (1990; magisterium z liturgiki: Muzyka i śpiew w liturgii po Soborze Watykańskim II); Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (1996; licencjat z teologii pastoralnej na podstawie pracy mgr z WSD; 2000; doktorat z n. teologicznych; 2000 praca doktorska z katechetyki: Problem języka katechetycznego. Katechetyczne studium interdyscyplinarne), Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2002; dr sztuk muzycznych; 2013; dr hab. sztuk muzycznych; praca habilitacyjna pt. Sakralna liryka wokalna Jerzego Rosińskiego; 2018; stanowisko prof. nadzwyczajnego), Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (2004; psycholog muzyki; praca dyplomowa: Język komunikacji interpersonalnej w procesie muzycznego kształcenia wokalistów).
Jako laureat międzynarodowych konkursów wokalnych (Karlowe Wary, CZ; Trnawa, SK) i muzyk koncertujący m. in. na Litwie, Słowacji, Białorusi, w Czechach, Austrii, Francji, Belgii, Anglii, we Włoszech oraz w kraju współpracuję z wybitnymi pianistami, organistami, chórami, orkiestrami filharmonicznymi i operowymi w Bytomiu, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Zabrzu. Mam na swym koncie nagrania dla Polskiego Radia oraz Telewizji Polskiej. Jestem także wykonawcą oraz współwykonawcą ponad 500 recitali i koncertów wokalno-instrumentalnych, a także pięciu płyt CD z sakralną i świecką muzyką wokalną (Firmy fonograficzne MUSICON, DUX, FANFARA).
Aktualnie jest duszpasterzem środowisk twórczych Diecezji Sosnowieckiej, wykładowcą Akademii Muzycznej w Katowicach, Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej i Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie oraz Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego w Gdańsku, z którym współpracuję na polu szkoleń pedagogicznych i psychologicznych wśród młodzieży, rodziców, seniorów, nauczycieli. Prowadzę także liczne warsztaty dla duchowieństwa, nauczycieli akademickich, pracowników służby zdrowia i administracji samorządowej.

Grzegorz Biegas –absowlent PSM im. Lipińskiego w Lublinie w klasie prof. Mieczysława Dawidowicza oraz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - dyplom w klasie fortepianu prof. Eugeniusza Knapika oraz kameralistyki prof. Marii Szwajger – Kułakowskiej. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe w klasie fortepianu prof. Józefa Stompla. Obecnie w macierzystej Uczelni jest profesorem Katedry Kameralistyki. Jego działalność artystyczna skupia się głównie na muzyce kameralnej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury wokalnej. W charakterze korepetytora i pedagoga uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych kursach wokalnych i kameralnych. m.in. w Bückeburgu, Wiedniu, Dusznikach-Zdroju, Nowym Sączu, Wrocławiu, Pekinie, Louisville, Gdańsku, Sosnowcu, Sigriswille, Katowicach, Szanghaju, Shenyang, Kazimierzu Dolnym.

Jako akompaniator towarzyszył solistom w wielu konkursach wokalnych w kraju i zagranicą, m.in. w Bilbao, Karlovych Varach, Wiedniu, Oslo, Parnu, Sion, Trnavie, Vráblach, Wiedniu, Dusseldorfie, Bydgoszczy, Dusznikach-Zdroju, Katowicach, Łodzi, Nowym Sączu, Krakowie, Dublinie, Włoszakowicach, Warszawie, Gliwicach, Ostravie, Wrocławiu, gdzie wielokrotnie nagradzany był za najlepszy akompaniament, otrzymując między innymi nagrodę specjalną im. J. Lefelda. W charakterze kameralisty występował na wielu krajowych i zagranicznych koncertach oraz festiwalach muzycznych (Europa, USA, Argentyna, Chiny) współpracując z wieloma znakomitymi instrumentalistami i śpiewakami.

Dokonał wielu nagrań dla PR i TVP, oraz CD ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej.

W latach 2005-2012 był prodziekanem Wydziału Wokalno – Instrumentalnego, a w latach 2012 – 2016 prorektorem Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Jarosław Długoszek – lektor w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie

WSTEP WOLNY.
ZAPRASZAMY!

 

KONCERT WIELKOPOSTNY:

Z GŁĘBOKOŚCI WOŁAM ...17.03.2024 koncert wielkopostny Z głebokości wołam

Niedziela, 17 marca 2024 r. godz. 18.45

Wykonawcy:

Kairos - Męski Zespół Wokalny
Borys Somerschaf - dyrygent
Stanisław Maryjewski - organy

W programie: śpiewy ormiańskie, gruzińskie i koptyjskie oraz muzyka cerkiewna.

KAIROS - Jedyny w Polsce Męski Zespół Wokalny, który w swoim repertuarze jednocześnie prezentuje piękne śpiewy cerkiewne oraz fragmenty liturgii ormiańskiej, gruzińskiej i greckiej.

Zespół był gościem wielu festiwali i konkursów, brał udział w nagraniach muzyki do filmów "Wiedźmin" i "Quo vadis".

KAIROS koncertował na wielu prestiżowych polskich i zagranicznych scenach, m.in. w Katedrze Berlińskiej, w paryskim College des Bernardines, w katedrze ormiańskiej we Lwowie i w Kościele Mariackim w Krakowie.

Twórcą i liderem zespołu jest Borys Somerschaf - dyrygent, kompozytor i wokalista.

STANISŁAW MARYJEWSKI - urodził się w 1985 r. w Lublinie. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II° w klasie organów dr Jadwigi Kowalskiej oraz Instytut Muzykologii na Wydziale Teologii KUL w klasie organów specjalnych prof. Jarosława Wróblewskiego. Kształcił się również na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów w klasie organów tego samego pedagoga na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest pierwszym organistą Archikatedry Lubelskiej, członkiem Komisji ds. Muzyki Kościelnej oraz wykładowcą Studium Organistowskiego w Lublinie.

Stanisław Maryjewski ma w swoim repertuarze utwory od muzyki dawnej po współczesność. Ze szczególnym upodobaniem wykonuje literaturę francuską i polską przełomu XIX i XX w. oraz improwizacje. Uczestniczył w kilku kursach mistrzowskich, jest także laureatem konkursów kompozytorskich. Zdobył wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Ružomberoku (Słowacja). Nagrał kilkadziesiąt płyt z muzyką organową. Dokonał wielu premierowych nagrań utworów organowych polskich kompozytorów. Jest także autorem muzyki do pieśni i nabożeństw.

Koncertuje w ośrodkach muzycznych w kraju i za granicą. Jako akompaniator współpracuje na stałe z solistami i zespołami.

Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym festiwali organowych odbywających się w Archikatedrze Lubelskiej, w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie, w Kraśniku oraz Janowie Lubelskim.

WSTEP WOLNY.

ZAPRASZAMY!

 

 

Koncert nr 1 w dniu 17.03.2024 r. godz. 18.45
KONCERT WIELKOPOSTNY: Z GŁĘBOKOŚCI WOŁAM ... 
W programie koncertu znajdą się opracowania pieśni pasyjnych na chór a’cappella. KAIROS - Jedyny w Polsce Męski Zespół Wokalny, który w swoim repertuarze prezentuje piękne śpiewy cerkiewne oraz fragmenty liturgii ormiańskiej, gruzińskiej i greckiej. Zespół był gościem wielu festiwali i konkursów, brał udział w nagraniach muzyki do filmów "Wiedźmin" i "Quo vadis". KAIROS koncertował na wielu prestiżowych polskich i zagranicznych scenach, m.in. w Katedrze Berlińskiej, w paryskim College des Bernardines, w katedrze ormiańskiej we Lwowie i w Kościele Mariackim w Krakowie. Twórcą i liderem zespołu jest Borys Somerschaf - dyrygent, kompozytor i wokalista.
Wykonawca: KAIROS

Koncert nr 2 w dniu 07.04.2024 r. godz. 18.45
KONCERT WIELKANOCNY: MIŁOSIERDZIE
W repertuarze koncertu znajdzie się religijna muzyka instrumentalna. Utwory muzyczne będą tłem do zaprezentowania wybranych fragmentów z Dzienniczka św. Faustyny w wykonaniu narratora, aktora. Koncert ma na celu organizację wieczoru słowno-muzycznego poświęconego postaci św. Faustyny, Apostołki Bożego Miłosierdzia, którą Jan Paweł II nazwał darem Boga dla naszych czasów. Autorka Dzienniczka stanowiącego dziś cenną perłę polskiej literatury mistycznej zachwyca i budzi podziw nie tylko prostych ludzi, ale również teologów ze względu na prostotą i głębię mówienia o Bożych tajemnicach i możliwości doświadczenia obecności Boga w swoi wnętrzu. Jest przede wszystkim świadkiem Boga miłosierdzia nieustannie obecnego w dziejach świata i w losie człowieka. Koncert ma na celu upowszechnianie wśród mieszkańców Lublina potrzeby kierowania się w codziennym życiu wyobraźnia miłosierdzia, która wskazuje obszary wymagające naszego zaangażowania.
Wykonawcy: Soliści: Tomasz Jarosz, Paweł Sobierajski, Rafał Kobyliński, akompaniament – prof. Grzegorz Biegas

Koncert nr 3 w dniu 03.05.2024 r. godz. 18.45
KONCERT PATRIOTYCZNY: WIWAT 3 MAJA
Koncert w wykonaniu światowej sławy tenora, Bogusława Morki oraz zaproszonych przezeń artystów z towarzyszeniem orkiestry kameralnej. Koncert zawierać sobie będzie utwory religijne i patriotyczne, w tym pieśni powstańcze i żołnierskie o szczególnej wymowie, nawiązującej do wątków niepodległościowych, która pozwoli słuchaczom bardziej świadomie przeżyć uroczystości związane z kolejną rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja, święta Flagi oraz procesu integracji Polski w Unii Europejskiej.
Wykonawcy: Bogusław Morka - tenor oraz zaproszeni przezeń artyści. 

Koncert nr 4 w dniu 26.05.2024 r. godz. 18.45
KONCERT: MAGICZNY LUBLIN JAGIELLONÓW.
Wykonawca koncertu - Capella all Antico specjalizuje się w stylowym wykonawstwie muzyki dawnej. Grają na kopiach instrumentów historycznych i są nagradzani na prestiżowych konkursach. Stale doskonalą swe umiejętności, zgłębiając tajniki sztuki muzycznej dawnych epok. Podczas koncertu zaprezentują utwory z czasów panowania Dynastii Jagiellonów. W repertuarze znajdzie się instrumentalna, wokalna i wokalno-instrumentalna muzyka sakralna i świecka ze zbiorów polskich i zagranicznych. Poprzez różnorodny program koncertu wykonawcy pragną ukazać publiczności wielobarwność muzyki dawnej.
Wykonawca: Capella all Antico – Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu.

Koncert nr 5 w dniu 08.09.2024 r. godz. 18.45
KONCERT WOKALNO - INSTRUMENTALNY: OD BAROKU PO WSPÓŁCZESNOŚĆ
Koncert wokalno – instrumentalny to możliwość zaprezentowania utworów wokalnych oraz instrumentalnych kompozytorów dawnych oraz współczesnych. Podczas tego koncertu usłyszymy niepowtarzalną barwę głosu Magdaleny Jemioły, która od wielu lat współpracuje z Chórem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jako chórzystka oraz solistka. Za klawiaturą organów zasiądzie Monika Hołownia, która swoim indywidualnym stylem wykonawczym zaprezentuje utwory organowe kompozytora i organisty epoki baroku Dietricha Buxtehudego. Program: D. Buxtehude; J.S. Bach; A. I. Marcello; G.F. Hӓndel; A. Vivaldi; A. Stradella; P. Mascagni; K. Jenkins
Wykonawcy: Magdalena Jemioła – sopran, Monika Hołownia – organy

Koncert nr 6 w dniu 06.10.2024 r. godz. 18.45
KONCERT ORGANOWO – FORTEPIANOWY: DZIEŁA DAWNE W NOWEJ ODSŁONIE
Dwóch lubelskich muzyków Monika Hołownia i Dymitr Harelau tworzą nieoczywisty i dynamiczny duet, łącząc ze sobą dwa instrumenty, które na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego: fortepian oraz organy. Połączenie tych dwóch instrumentów – to możliwość stworzenia nowego brzmienia, nowego spojrzenia na klasyczny repertuar składający się z największych osiągnięć muzycznych ludzkości. W tym eksperymentalnym duecie zobaczymy jak Monika Hołownia i Dymitr Harelau łamią instrumentalne stereotypy, odchodzą od utartych schematów repertuarowych, przedstawiając znane utwory w nowej interpretacji, przekraczają granice kulturowe, tworząc wyjątkową muzyczną więź z jednym z najbardziej oryginalnych składów instrumentalnych.. W programie: G.F. Hӓndel, J.S. Bach, C. Saint-Saëns, A. Marcello, A. Vivaldi, A. Piazzolla
Wykonawcy: Monika Hołownia - organy i Dymitr Harelau - fortepian

Koncert nr 7 w dniu 10.11.2024 r. godz. 18.45
KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ: OJCZYZNO MA.
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości zabrzmią utwory patriotyczne w wykonaniu Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki. W programie pieśni: legionistów, żołnierskie, patriotyczne i niepodległościowe.
Wykonawca: Parafialna Orkisetra Dęta z Szastarki 

Koncert nr 8 w dniu 30.11.2024 r. godz. 18.45
KONCERT PATRIOTYCZNY: ZADUSZKI POBRYGIDKOWSKIE - W NASZEJ PAMIĘCI.
Koncert wpisujący się w obchody Zaduszek Pobrygidkowskich. Wdzięczną pamięcią wspominamy osoby związane z naszą świątynią liczącą już prawie 600-lat. Wszystkich którzy wpisali się w odległą i bliską historię przywołujemy ich w naszej pamięci, a w ich życiu i dziełach dostrzegamy duchowe przesłanie miłości do Ojczyzny. Zaduszki Pobrygidkowskie to wspomnienie naszych przodków, którzy w sztafecie pokoleń przekazali nam to historyczne, wielkie, piękne i pełne patriotyzmu dziedzictwo któremu na imię wspólnota kościoła Pobrygidkowskiego.
Koncert W NASZEJ PAMIĘCI będzie dedykowany wszystkim osobom zasłużonym dla świątyni o sześciowiekowej tradycji wykonają Stanisław Maryjewski (organy) i Jacek Szymański (tenor) prezentując wybitne dzieła sakralnej muzyki wokalno-instrumentalnej.

 

 

 

 

 

 

KONCERT: OCALIĆ W PIEŚNIACHKoncert 04.02.2024 r. Kurów

Hołd Powstańcom Styczniowym

KOŚCIÓŁ POBRYGIDKOWSKI W LUBLINIE 

Niedziela, 4 lutego 2024 r. godz. 18.45

Wykonawcy:

Chór Gminy Kurów – dyrygent Bogdan Lipiński

Kozub Trio w składzie:

Mirosław Kozub – wiolonczela

Błażej Lipiński - fortepian

Natalia Kozub - skrzypce


W programie:

piękne i zapomniane pieśni powstańcze, wydane drukiem w Paryżu w 1863 r.

Autor słów: Włodzimierz Wolski.

Chór Gminy Kurów – Historia chóru sięga początków XX wieku. Od początku swej działalności związany jest z życiem kulturalnym i religijnym Kurowa. Obecnie bardzo dużo koncertuje, również poza granicami kraju. Do swojego repertuaru włączył śpiewy tradycyjne z przekazów ustnych. Kultywuje śpiew chorału pochodzącego z różnych tradycji. Chór jest inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń (Chór Gminy Kurów i jego goście, Dni muzyki, Jarmark Kultury). Dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest Bogdan Lipiński.

Patronat Honorowy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. 

Wstęp wolny. Zapraszamy !!!

 

 

 

 

 

 

 

Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim2024.01.28 kolędy Kurów

Niedziela, 28 stycznia 2024 r. godz. 18.45

KONCERT KOLĘD: KOLĘDUJEMY

Wykonawcy:
Chór Gminy Kurów – dyrygent Bogdan Lipiński
Kapela Bornego
Zespół Zielona Girlanda

W programie: Koncert kolęd, pieśni tradycyjnych z przekazów ustnych i melodie z repertuaru wiejskich muzykantów.

Chór Gminy Kurów – Historia chóru sięga początków XX wieku. Od początku swej działalności związany jest z życiem kulturalnym i religijnym Kurowa. Obecnie bardzo dużo koncertuje, również poza granicami kraju. Do swojego repertuaru włączył śpiewy tradycyjne z przekazów ustnych. Kultywuje śpiew chorału pochodzącego z różnych tradycji. Chór jest inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń (Chór Gminy Kurów i jego goście, Dni muzyki, Jarmark Kultury). Dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest Bogdan Lipiński.

Kapela Bornego – zespół funkcjonuje od 2012 roku. Wykonują polską muzykę tradycyjną, używając skrzypiec, suki, basów dłubanych, bębna obręczowego pochodzących z pracowni Zbigniewa Butryna, która mieści się w miejscowości Szklarnia. Repertuar czerpią głównie od mistrzów Roztocza Zachodniego, m.in: Stanisława Głaza, Bronisława Bidy, Zbigniewa Butryna.

Zespół Zielona Girlanda (nazwa została zaczerpnięta z tekstu jednej z pieśni oczepinowych), to grupa, która poznaje i wykonuje tradycyjny repertuar wywodzący się z Lubelszczyzny. Śpiewane przez nią pieśni pochodzą od mistrzyń poznanych osobiście oraz z nagrań archiwalnych. W skład zespołu wchodzą: Ewelina Prokopiuk, Anna Szcześniak, Agata Turczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert Kolęd: NATUS EST EMMANUEL 

2024.01.24 Koncert Kolęd

niedziela 21 stycznia 2024 roku, godz. 18:45

Kościół Rektoralny

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej

w Lublinie

(Pobrygidkowski),

ul. Gabriela Narutowicza 6

Wykonawca: 

Zespół Wokalny SINE NOMINE

Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie

- dyrygent Izabela Urban

W programie kolędy i pastorałki a cappella

Zespół SINE NOMINE Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie działa od roku 1999, od początku pod kierunkiem Izabeli Urban. Wykonuje przede wszystkim muzykę a cappella. Ma w repertuarze utwory z różnych epok - od muzyki dawnej po współczesną. Skład zespołu tworzy młodzież z lubelskich gimnazjów i liceów.

"Sine Nomine" aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lubelskiego, biorąc udział w wielu koncertach okolicznościowych oraz cyklicznych koncertach organizowanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr. Uczestniczy również w konkursach - dwukrotnie zdobył Puchar Kuratora Oświaty i Wychowania: podczas Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych w roku 1999 i 2000. W 2000 roku zespół koncertował podczas Święta Miasta w Delmenhorst (Niemcy), w roku 2010 prezentował się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego "Festimalle'2010" w Malle (Belgia). W roku 2001 i 2006 brał udział w Międzynarodowych Dniach Muzyki Chóralnej w Lublinie a w roku 2011 w Ogólnopolskim Turnieju Chórów "Legnica Cantat´42".

Współpracuje z wieloma uznanymi zespołami, wśród których są między innymi: Zespół Muzyki Dawnej "Capella all'Antico" z Zamojskiego Domu Kultury, Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego w Lublinie i Orkiestra Trybunału Koronnego. Od wielu lat koncertuje we wsp[ólnocie Kościoła Pobrygidkowskiego w Lublinie. 

Zespół "Sine Nomine" jest laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" w Kaliszu (pięciokrotnie Brązowej, trzykrotnie Srebrnej oraz Złotej Harfy Eola). Znalazł się w gronie laureatów Wojewódzkiego Konkursu Muzyki Dawnej w Zamościu, zdobywał także czołowe miejsca w Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej "Muzyka Dawna w Lublinie". Zespół wywalczył również I miejsce podczas XII Łódzkiego Festiwalu Chóralnego "Cantio Lodziensis", Srebrny i Złoty Dyplom 48. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach oraz Złoty Dyplom i Nagrodę Główną II Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Dawnej "Konkurs Mikołajów" w Radomiu.

Grupa doskonali swoje umiejętności podczas Ogólnopolskich Letnich Warsztatów Muzyki Dawnej w Kaliszu, a także koncertuje i pracuje pod kierunkiem wybitnych specjalistów w ramach Ogólnopolskich Spotkań z Muzyką Dawną w Gorzowie Wielkopolskim.

W marcu 2018 roku zespół został uhonorowany Medalem 700-lecia Miasta Lublin, a w kwietniu 2019 roku Nagrodą Kulturalną Województwa Lubelskiego.

Wstęp wolny. ZAPRASZAMY!!!

MDK Pod Akacja logo przezroczysteSine Nomine logo