Krucyfiks gotycki (XV w.)Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie należy do najstarszych i najpiękniejszych budowli sakralnych Lubelszczyzny. Sam budynek świątyni reprezentuje unikalną, zachowaną niemal bez zmian gotycką formę architektoniczną. Stanowi cenną zabytkowo wartość. Ponadto, posiada ponad 70 obiektów ruchomych i stałych, które składają się na jego wyposażenie i wystrój. Niniejsza podstrona prezentuje tylko niektóre, wybrane zabytki należące do kościoła Pobrygidkowskiego.

Ołtarz główny, styl neogotycki, czas powstania 1903-1910Kościół i klasztor ufundowane zostały przez Władysława Jagiełłę jako wotum dziękczynne za zwycięstwo grunwaldzkie. Przy ich budowie pracowali jeńcy krzyżaccy, którzy mieszkali we wsi nazwanej od nich Niemce koło Lublina. W związku z tym, iż położone były poza murami miasta, były często napadane, rabowane i niszczone przez kolejnych najeźdźców.

Kościół zbudowany został w stylu gotyckim z kamienia, cegły, a część cokołu - z głazów. Jego osobliwością jest niesymetryczny podział wnętrza na dwie nawy. Pierwotna gotycka bryła kościoła zachowała się do dzisiaj bez znaczniejszych zmian. Jedynie jego charakterystyczna smukłość zatracona została przez stale podnoszący się wokół kościoła grunt. Dowodem na to są czterostopniowe schody w dół, które prowadzą do położonej niżej nawy oraz zamurowane przed wieloma laty boczne wejście z zabytkowym gotyckim portalem, które mieści się w północnej ścianie budynku.

Cykl obrazów w stallach prezbiterium W skład cyklu wchodzi 17 obrazów, ukazujących fragmenty życia św. Brygidy i jej wizji. Na niektórych z nich pojawiają się także osoby z jej najbliższej rodziny. Do wystroju kościoła zostały one włączone za czasów, kiedy ksienią była Dorota Firlejówna (1632-1660). To ona wprowadziła stalle (drewniane lub kamienne ławki, przeważnie bardzo bogato zdobione) do prezbiterium. Ich pierwotny, siedemnastowieczny układ był następujący: stalle obiegały prezbiterium z dwóch stron ołtarza głównego tak, że dochodziły i stykały się z nim po obu stronach. Po prawej stronie było osiem obrazów, po lewej dziewięć.

Sklepienie prezbiterium Dekoracja plastyczna prezbiterium: płaskorzeźba w stiuku w stylu renesansu lubelskiego z pierwszej połowy XVII w.

Za czasów ksieni Agnieszki Jastkowskiej /1589-1630/ i Doroty Firlejówny /1632-1660/ prezbiterium przesklepiono kolebką z lunetami i pokryto dekoracją sztukatorską w stylu renesansu lubelskiego. Podobna dekoracja powstała w południowym skrzydle klasztoru.

Portal łączący prezbiterium z zakrystią Portal z prezbiterium do zakrystii wykonany został w okresie wczesnego baroku z drzewa dębowego. Portal to prostokątny wykrój oprofilowany w licu, nadbudowany gzymsem nadproża. W szczycie attyka z kartuszem, krzyż i para ważek. Nadproże wsparte spływowymi konsolami, które flankują oba górne naroża i lizenami o trzonach kanelowanych. Pole kartusza wypukłe na kształt kaboszona. W polu hierogram Jezusa. W ujęciu kartusza gałązki i liście. Ościerza drzwi urozmaicone płycinami. W płycinach płaskorzeźbiony ornament chrząstkowo-małżowinowy. /XVII w./.

Fragmenty gotyckiej polichromii  - mieszczanie towarzyszący królowi Murowany kościół i klasztor zbudował dla brygidek Jagiełło w latach 1412-1426 jako wotum za grunwaldzkie zwycięstwo, które przepowiedzieć miała św. Brygida szwedzka. Fragmenty polichromii ocalały na strychu kościoła przez odcięcie malowideł od wnętrza niżej zawieszonym sklepieniem. Pierwotnie polichromia sięgała stropu drewnianego. Odkryto w 1898 przez artystę malarza Józefa Smolińskiego który sporządził kopię akwarelowe.

Wg Rstraichera fragmenty należą do ciągłego fryzu z przedstawieniem dziejów Trzech Królów, ich pochód i spotkanie na Górze Kalwarii. Analogiczne przedstawienie w kaplicy złotników w Augsburgu z r. 1420.

Boczne ołtarze  - św. Judy Tadeusza Boczne ołtarze - św. Józefa Ołtarze boczne w kaplicach transeptu (kaplica Matki Bożej i kaplica św. Józefa) wykonano z drzewa dębowego w 1903r. i zostały umieszczone w tle ściany. Na skrzyniowej mensie, nad umieszczoną którą cokołową nadstawkę jest retabulum trzyprzęsłowe. W przyziemiu boazerie. W boazerii prawej ołtarza północnego (kaplica Matki Bożej) są drzwi do zakrystii. Retabulum wyciągnięte do góry płycinami ostrołukowych przęseł i podwyższone pinaklami. W zwieńczeniu szczyt z blankowaniem. W jego tle nadwieszona kapliczka trzech wimperg.

Kościół z wieżą Pierwotny kościół gotycki nie posiadał wieży. Powstała prawdopodobnie za rządów ksieni klasztoru: Agnieszki Jastkowskiej i Doroty Firlejówny w latach 1589-1660. Wieża zbudowana została w pierwszej połowie XVI w. i podwyższona w końcu XVI lub na początku XVII w. Jest wybudowana z cegły gotyckiej o układzie analogicznym jak ściany fasady do poziomu nieco wyższego niż gzyms fasady (nisze w wieży).