Z ŻYCIA NASZEJ WSPÓLNOTY REKTORALNEJ

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wynosi 362.864,00 zł kredytu zaciągniętego w 2011 r. na zapewnienie środków własnych przy pracach renowacyjnych w ramach projektu: Rewitalizacja poklasztornego zespołu pobrygidkowskiego w Śródmieściu miasta Lublina. 

 

GRUDZIEŃ 2019
1 grudnia rozpoczynamy liturgiczny okres Adwentu, który przygotowuje nas na święta Narodzenia Pańskiego oraz na powtórne przyjście Chrystusa. Adwent rozpoczyna również nowy rok liturgiczny, którego program duszpasterski streszcza hasło: "Wielka tajemnica wiary".
1 grudnia o godz. 18.45 - w ramach cyklu: Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim" odbył się koncert: Kantaty Jana Sebastiana Bacha. Koncert zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin i Stowarzyszenia Związek Artystów Wykonawców STOART.

5 grudnia o godz. 11.00 Msza św. za Marszałka Józefa Piłsudskiego w 152 rocznicę jego urodzin.

8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przeżywaliśmy Godzinę łaski od 12.00-13.00

8 grudnia o godz. 18.00. została odprawiona Msza św. za zmarłego ks. Prof. Mieczysława Brzozowskiego, byłego rektora naszego kościoła i kapelana Solidarności

13 grudnia, w czwartek przeżywaliśmy rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W naszym kościele o godz. 18.00 Msza św. w intencji Ojczyzny i internowanych celebrowana pod przewodnictwem ks. Prałata Tadeusza Pajurka, który wygłosił także okolicznościową homilię. O godz. 16.30 rozpoczął się koncert Pieśni Niepokornej „Młodzież w hołdzie osobom internowanym w stanie wojennym”. Organizator uroczystości Lubelska Solidarność.

W 3 Niedzielę Adwentu (15 grudnia) rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe, które trwały do środy. Nauki rekolekcyjne głosił. ks. dr Paweł Hodorek, Duszpasterz Nauczycieli Archidiecezji Lubelskiej. Serdecznie dziękujemy.

22 grudnia, w 4 niedzielę adwentu o godz. 18.45 odbył się w ramach cyklu: Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim Koncert Adwentowy: Veni, Veni Emmanuel”. Wykonawca: Zespół Wokalny SINE NOMINE Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie dyrygent Izabela Urban. W programie: utwory religijne a cappella

28 grudnia, w sobotę, o godz. 18.45 odbył się w ramach cyklu: Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim Koncert Polskich Kolęd i Pastorałek: Leć kolędo w świat. Wykonawcy: Monika Grajewska - śpiew, Dariusz Janus - fortepian elektryczny, Bartek Szetela - gitara basowa, Grzegorz Poliszak - perkusja. Koncert zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin. Sponsorem koncertu jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie.

W okresie adwentu, z inicjatywy Caritas, w całej Archidiecezji Lubelskiej organizowana jest przedświąteczna zbiórka ofiar do puszek pod hasłem „Gwiazdka Nadziei” oraz Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, którego znakiem jest specjalna świeca. Małe i duże świece z napisem Caritas w cenie 6.00 (rozprowadzono 150 świec), 14.00 (rozprowadzono 84 świece), 16.00 zł (rozprowadzono 60 świec) oraz opłatek, słodki upominek - krówki św. Brygidy, świece - cegiełki można nabyć przy wyjściu z kościoła. Ofiary składane za opłatek i cegiełki przeznaczone były na spłatę zobowiązań za renowację zabytków ruchomych.

31 grudnia, we wtorek – Zakończenie Roku. W naszym kościele wspólna modlitwa sylwestrowa - na zakończenie Roku, modlitwa dziękczynna, przebłagalna i błagalna rozpoczęła się o godz. 17.30. Msza św. o godz. 18.00

W 2019 roku 3 dzieci zostało włączonych przez sakrament chrztu św. do wspólnoty Kościoła, 10 par narzeczonych zawarło sakramentalny związek małżeński, rozdano 97.500,00 Komunii św. (średnio 268 Komunii dziennie), zmówiono 2679 intencji mszalnych. Pozostało do spłaty 362.864,00 zł kredytu zaciągniętego w 2011 r. na prace renowacyjne przy naszej świątyni. Spłata kredytu (jeszcze 16 rat) zaplanowana jest na kwiecień 2021 roku. Trwałość projektu Renowacja pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina jest monitorowana do listopada 2022 r.

LISTOPAD 2019
W środę 6 listopada o godz. 16.30 została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny dla uczestników sztafety rowerowej pod nazwą Ogień Niepodległości.

W niedzielę (10.11.) w ramach cyklu: Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim zapraszamy na Koncert Pieśni Patriotycznych: Piotr Selim „Dla Ciebie Ojczyzno”. Sponsorem koncertu był Lubelski Węgiel Bogdanka. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin i przy pomocy Samorządu Województwa Lubelskiego. Partnerzy koncertu: Firma Handlowo-Usługowa HANDBUD Włodawa, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lublinie, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach, Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie.

W niedzielę, 10 listopada, harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej rozprowadzali flagi z okazji Święta Niepodległości - 11 listopada. Zebrane fundusze przeznaczyli na działalność drużyny WULKAN. Dziękujemy za wsparcie.

W niedziele, 10 listopada w naszej wspólnocie gościmy ks. Tadeusza Samorka, proboszcza parafii na Białorusi. Ks. Tadeusz przybliżył nam radości i problemy duszpasterskie swojej pracy kapłańskiej. Wspieraliśmy go naszą modlitwą i ofiarą złożoną do koszyka przy wyjściu z kościoła po zakończonej Mszy św. Za dar wrażliwego solidarnego i wrażliwego serca dziękujemy.

W niedzielę (17.11.) o godz. 12.00 została odprawiona Msza św. w ramach obchodów 16 Zaduszek Kresowych w Lublinie.

W niedzielę (24.11) tradycyjnie w naszej świątyni odbyły się Zaduszki Pobrygidkowskie. Po każdej mszy świętej, w krótkiej modlitwie polecaliśmy Bogu dusze wszystkich zmarłych, których życie związane było z naszą świątynią. Miejscem upamiętniającym ich wszystkich jest umieszczona obok bocznego ołtarza św. Józefa gotycka płyta nagrobna z XV w.

 

PAŹDZIERNIK 2019

Po wakacyjnej przerwie swoją działalność wznowiło Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny im. św. Brygidy, działające przy naszym kościele.
Dyżury:
prawnika w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. 16.00-18.00 konsultacje z zakresu prawa opiekuńczego i rodzinnego,
w drugą środę miesiąca w godz. 16.00-18.00 konsultacje prowadzi adwokat i radca prawny.
W czwartek w godz. 16.00-18.00 dyżur pedagoga i w godz. 18.00 -20.00 dyżur psychologa.

Porady udzielane są bezpłatnie. O innych dyżurach w Centrum poinformujemy w terminie późniejszym.

W pierwszą niedzielę października w pobliżu ołtarza został umieszczony odnowiony feretron z obrazami Serce Pana Jezusa i Niepokalana. Koszt prac renowacyjnych wynosi 25.356,65 zł. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowi kwota 25.270,00 zł.

W dniu 7 października komisja konserwatorska dokonała odbioru prac renowacyjnych przy zabytkowym wyposażeniu kościoła. Szczegółowa informacja o kosztach prac, pozyskanych darowiznach, przyznanych dotacjach i brakujących środkach własnych została umieszczona w numerze 377 naszego Biuletynu. Tradycją lat ubiegłych ofiary złożone na tacę w ostatnią niedzielę października w Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła są przeznaczone na zapewnienie środków własnych. Dziękujemy wszystkim którzy przekazali 1% podatku na renowację zabytków. Podatnicy przekazali kwotę - 13.761,87 zł. Za będzie można również nabyć cegiełki: krówki św. Brygidy i książkę Grunwald a Kościół NMP w Lublinie.
Wykonane prace konserwatorskie:
Ławki z obrazami emblematycznymi segment nr 1 - 31.218,86 zł
Ławki z obrazami emblematycznymi segment nr 2 - 22.140,00 zł
Ławki bez obrazów segment nr 3 - 19.280,25 zł
Ławki bez obrazów segment nr 4 - 19.280,25 zł
Obrazy emblematyczne 18 szt. - 9.141,00 zł
Feretron z obrazami Serce Pana Jezusa i Maryja Niepokalana - 25.356,65 zł
Feretron z obrazami Chrystus w Ogrójcu i św. Małgorzata Alacoque - 27.702,35 zł
Portal z drzwiami z prezbiterium do zakrystii - 3.562,00 zł
Fotel z orłem - 3.011,00 zł
Tablica upamiętniająca Władysława Brolla - 4.591,22 zł
Tablica upamiętniająca Stanisława NN - 4.591,22 zł
Tablica upamiętniająca Filipinę Dremo - 542,43 zł
Rzeźba Chrystus - 14.352,00 zł
Płaskorzeźba Modlitwa w Ogrójcu - 2.300,00 zł

Dotacje, darowizny i ofiary indywidualne
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 90.000,00 zł
Urząd Miasta Lublin - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie - 51.487,00 zł
Wojewódzki Lubelski Konserwator Zabytków w Lublinie - 7.875,00 zł
1% podatku - 13.761,87 zł
Nadleśnictwo Janów Lubelski - 2.000,00 zł
Nadleśnictwo Świdnik - 3.000,00 zł
Nadleśnictwo Włodawa - 2.000,00 zł
Ofiary indywidualne 5.250,00 zł

Dziękuję p. Markowi Kamola, Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz nadleśniczym za przekazaną pomoc a wszystkim wiernym za cegiełki i ofiary w wysokości 6.564,30 zł, które zostały złożone na tacę w Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła. Uzupełnią one wkład własny przy realizowanych dotacjach na prace renowacyjne przy zabytkach ruchomych.

W niedzielę (20.10.) o godz. 18.45 odbył się w ramach cyklu: Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim koncert Człowiek sumienia. W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II. Wystąpili: Orkiestra Trybunału Koronnego w Lublinie, Iwona Kowalkowska – sopran, Przemysław Stanisławski - dyrygent, Jacek Brzeziński - narracja. W programie: muzyka klasyczna i fragmenty z homilii św. Jana Pawła II z pielgrzymki do Skoczowa. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin. Sponsorzy i partnerzy projektów: Lubelski Węgiel Bogdanka, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Firma Handlowo-Usługowa HANDBUD Włodawa, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Piaskach oraz Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie.

W październiku wznowiono wydanie książki Grunwald a Kościół NMP w Lublinie. Wsparcie finansowe na realizację tego zadania przekazała Poczta Polska S.A. Składam serdeczne podziękowania p. Zbigniewowi Kosowskiemu dyrektorowi Poczty Polskiej S.A. i Kamilowi Wąsikowi przewodniczącemu oraz członkom Zarządu Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej Regionu Lubelskiego.

 

WRZESIEŃ 2019

8 września o godz. 18.45 odbył się koncert: SaxopfoneOrgano Meditation. Wykonawcy: MONIKA HOŁOWNIA - organy i JOANNA WRÓBLEWSKA - saksofon. W programie: T. Dubois, P. Maurice, H. Heilmann, G. de Lioncourt, J. Alain, K. Haidmayer, J. Sengstschmid, R. Noda. Koncert zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin. Sponsorem koncertu był Lubelski Węgiel Bogdanka. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin. Partnerzy koncertu: Firma Handlowo-Usługowa HANDBUD Włodawa, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lublinie, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach, Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie.
9 września rozpoczęły się prace przy 3 tablicach memoratywnych obok dużego konfesjonału.

11 września komisja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie
i Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie odebrała prace przy 3 segmentach ławek z nawy głównej. Czwarty segment ławek z obrazami emblematycznymi w poniedziałek (11.09.) został przewieziony do pracowni konserwatorskiej. Kontynuowano prace konserwatorskie przy obrazach emblematycznych.

15 września w naszej wspólnocie gościliśmy siostrę Barbarę z klauzurowego Klasztoru Sióstr benedyktynek z Opactwa w Jarosławiu, która przybliżyła nam swoje posłannictwo i podzieliła się świadectwem życia. Po każdej Mszy św. mogliśmy wesprzeć dzieło odbudowy budynków, do których siostry powróciły po 209 latach nieobecności wskutek kasaty klasztoru, a szczególnie dokończenia budowy katolickiego przedszkola im. św. Jana Pawła II. Wasze wsparcie, przyczyniło się do powstania duchowego pomnika Jana Pawła II i było darem serca na stulecie jego urodzin. Zebrano 5.075,00 zł. Wszystkich ofiarodawców Siostry zapewniają o codziennej modlitwie zanoszonej do Boga za wstawiennictwem Niepokalanej Matki i św. Benedykta. Niech Dobry Bóg, każdy dar serca wynagrodzi obficie potrzebnymi łaskami i swoim błogosławieństwem.

17 września, przypadała 80. rocznica napaści sowieckiej Rosji na Polskę w 1939 roku. Był to jednocześnie Dzień Sybiraka. W naszej świątyni została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, oraz poległych na Kresach Wschodnich, zamordowanych w Katyniu, zmarłych na zesłaniu i łagrach Sybiru o godz. 11.00.

Trwały parce konserwatorskie przy ostatnim segmencie ławek i tablicach memoratywnych obok dużego konfesjonału. We wrześniu rozpoczęły się także prace związane z wykonaniem izolacji w krypcie nawy bocznej.

 

SIERPIEŃ 2019

Trwały prace renowacyjne zabytkowego wyposażenia naszej świątyni. Trzeci segment ławek z nawy głównej po pracach renowacyjnych powrócił na swoje miejsce. Kontynuowano prace przy obrazach emblematycznych w ławkach nawy głównej, neogotyckich feretronach oraz portalu i drzwiach z prezbiterium do zakrystii.

LIPIEC 2019

W tym miesiącu kontynuowano prace renowacyjne przy kolejnych segmentach ławek, które zostały przewiezione do pracowni konserwatorskiej. Trwały również prace konserwatorskie przy obrazach emblematycznych oraz portalu i drzwiach pomiędzy prezbiterium a zakrystią.

W lipcu w archidiecezji lubelskiej trwa diecezjalna zbiórka elektrycznych śmieci. Zbierano między innymi: artykuły AGD, (pralki, lodówki, kuchenki mikrofalowe itp.), elektronarzędzia, telefony, ładowarki, telewizory, radioodtwarzacze, komputery, laptopy, monitory, drukarki i różne akcesoria komputerowe. Wszystko co było na prąd i baterię. Elektrośmieci można było składać w garażu na parkingu do 24 lipca br.

 

CZERWIEC 2019

W dniu 6 czerwca 2019 roku w wieku 97 lat odszedł do Pana arcybiskup Senior Bolesław PYLAK, Pasterz Archidiecezji Lubelskiej, Profesor i Wielki Kanclerz KUL. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Archikatedrze Lubelskiej 10 i 11 czerwca. W naszych prywatnych modlitwach polecajmy jego duszę miłosierdziu Bożemu.  

9 czerwca o godz. 14.00 programem słowno - muzycznym Scena Pełna Życia na Placu przed Kościołem Akademickim KUL rozpoczął się Lubelski Marsz dla Życia i Rodziny. 

W dniu 9 czerwca o godz. 18.45 w ramach cyklu: Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim wysłuchaliśmy koncertu: Muzyczne zakątki świata u Brygidek. Wystąpili: Anna Barska - sopran, Natalia Kozub - skrzypce, Mirosław Kozub - wiolonczela, Zygmunt Skwierz - trąbka i Margaryta Nagaieva - organy, pianino.  Projekt zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin. Informacja o Partnerach koncertu, programie i wykonawcach w bieżącym numerze Biuletynu i na stronie internetowej kościoła.

12 czerwca, w środę przeżywaliśmy wspomnienie bł. ks. Kazimierza Gostyńskiego, byłego rektora kościoła, który wraz z innymi więźniami obozów koncentracyjnych został wyniesiony do chwały ołtarzy przez św. Jana Pawła II w dniu 12 czerwca 1999r.   

Serdecznie dziękujemy za ofiarę w wysokości 4.300,00 zł złożoną na pokrycie kosztów wykonania dwóch puszek do kościoła. 

22 czerwca, w sobotę o godz. 19.00 odbył się koncert: Orkiestra Trybunału Koronnego mieszkańcom Lublina. Wykonawcy: Aleksandra Mazurek - skrzypce, Dominika Kołszut - skrzypce, Magdalena Piętka-Chmielewska - skrzypce, Agata Mrówczyńska - skrzypce, Przemysław Stanisławski – dyrygent, Orkiestra Trybunału Koronnego w Lublinie. W programie wykonano utwory: G.F. Haendla, A. Vivaldiego, G.Ph. Telemanna.

23 czerwca, w ramach cyklu Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim wysłuchaliśmy koncertu: Zakrzewski & Barock. Wykonawcy: Maksym Bevskyi - trąbka, Dymitr Harelau - organy. W programie utwory: G.F. Haendla, P. Baldassarego, M. Zakrzewskiego, J.S. Bacha. Sponsorem koncertu jest Lubelski Węgiel Bogdanka. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin. Informacja o programie i partnerach koncertu została umieszczona w bieżącym numerze Biuletynu i na stronie internetowej kościoła. 

W związku z przyznanymi dotacjami przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie rozpoczęły się prace renowacyjne przy ławkach z nawy głównej i innych zabytkach z wyposażenia kościoła. Jeden z segmentów ławek został przewieziony do pracowni konserwatorskiej. Programy prac konserwatorskich zostały zatwierdzone przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

30 czerwca, o godz. 13.15 została odprawiona Msza święta w intencji profesorów lwowskich uczelni rozstrzelanych przez hitlerowców 4 lipca 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich. Po Mszy św. odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Polskiego Chóru Zgoda  działającego przy Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego. Dyrygent Wenera Zakirowa. 

 

MAJ 2019 

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na Powizytkowski Ośrodek Kultury. W tym roku zaplanowano prace przy renowacji ławek z nawy głónej wraz z obrazami emblematycznymi w ławkach.

3 maja, w ramach cyklu: Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim odbył się koncert i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych "Wiwat 3 Maja". Wykonawca: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Majdanu Grabina, gmina Zakrzówek. Koncert dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Lublin i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

12 maja, w naszej wspólnocie gościliśmy O. Marka z Zakonu Werbistów, który 11 lat pracował na misjach w Zambii. O. Marek podzielił się z nami doświadczeniem pracy misyjnej. W niedzielę Dobrego Pasterza, prosiliśmyw modlitwie o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

12maja, w  niedziele o godz. 12.00 została odprawiona msza św. w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego a o godz. 13.15 w intencji rotmistrza Witolda Pileckiego. 

19 maja przed kościołem można było złożyć ofiarę do puszki na pokrycie kosztów leczenia Kacpra w Klinice w Munster. Kacper ma 13 lat i po raz czwarty walczy z kolejną wznową białaczki. Był hospitalizowany w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Niestety metody leczenia się wyczerpały. Nadzieja czekała na Niego w Klinice Uniwersyteckiej w Munster. Jednak koszt leczenia przekracza możliwości rodziców. Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc. W imieniu rodziców Kacpra wszystkim ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy.

26 maja, przy wyjściu z kościoła harcerki i harcerze z 48 Lubelskiej Drużyny Harcerskiej zorganizowali kiermasz domowych ciast i własnoręcznie wykonanych kartek okolicznościowych. Zarobione pieniądze przeznaczyli na pokrycie kosztów letniego obozu pod namiotami, nad morzem. Za wszystkie złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać. 

28 maja o godz. 10.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej odbyły się eliminacje IV edycji konkursu historyczno-krasomówczego „Magiczny Lublin Jagiellonów”. Uroczysta gala z wręczeniem nagród miała miejsce w naszej świątyni 29 maja 2019 r. o godz. 12.00.

Konkurs Historyczno-Krasomówczy „Magiczny Lublin Jagiellonów - złote czasy, złote kury, piękne krajobrazy honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk. Projekt został zorganizowany we współpracy z Kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie oraz Oddziałem Miejskim PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie.

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Stanisław Orzechowski, uczeń Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie.

II miejsce - Damian Bubicz, uczeń Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie.

III miejsce - Magdalena Kosik, uczennica IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie

Nagrody specjalne otrzymali:

Miłosz Bosek, uczeń Szkoły Podstawowej im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie.

Magdalena Kosik, uczennica IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.

Nagrodę publiczności zdobył Stanisław Orzechowski.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

 

W związku z realizacją projektu Magiczny Lublin Jagiellonów odbył się koncert muzyki dawnej, w dniu 28 maja o godz. 18.45. Wystąpił: Zespół Muzyki Dawnej "La Folia" działający od wielu lat przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie. W programie utwory z czasów panowania Dynastii Jagiellonów. 

31 maja w piątek o godz. 18.30 odbył się koncert Totus TUUS w ramach IV Festiwalu Chórów Miast Partnerskich Lublina 2019. Wystąpili: Chór Mieszany „Gaudeamus” Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Chór Kameralny „DABRAWEST” Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, Chór Akademicki Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej w Lublinie. Program i informacja o chórach zostały umieszczone w Biuletynie Rektoralnym i na stronie internetowej kościoła.

 

 

KWIECIEŃ 2019

7 kwietnia rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne, które trwały do środy włącznie. Rekolekcje prowadził ks. dr hab. Marcin Kowalski, pracownik Instytutu Nauk Biblijnych, KUL. W niedzielę nauki rekolekcyjne były głoszone na  wszystkich Mszach św., a od poniedziałku do środy na mszach św. o godz. 7.00, 11.00 i 18.00.

7 kwietnia o godz. 12.00 we wspólnocie Kościoła Pobrygidkowskiego modliliśmy się za pomordowanych w Katyniu. 

Także w tym dniu, w ramach XXV Festiwalu „Tempus Paschale” odbył się koncert Płaczcie Anieli, Wystąpili: Grażyna Jakubecka - aktorka, Chór im. św. Jana Pawła II, Ks. Tomasz Lisiecki - dyrygent.  W programie: znalazły się tradycyjne polskie pieśni wielkopostne w opracowaniu prof. Antoniego Zoły. 

14 kwietnia o godz. 18.45 w ramach XXV Festiwalu „Tempus Paschale” odbył się koncert: Salve Regina. Wykonawcy: Iwona Sawulska - sopran, Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej, Elżbieta Krzemińska - dyrygent, Jolanta Münch - fortepian, Stanisław Diwiszek - organy, Dariusz Kopiński - wizualizacja. W  programie kompozycje: A. Pärt, S. Moniuszko, C. Saint-Saëns, J. Maklakiewicz, S. Lipski, W. Kilar. 

17 kwietnia, w Wielką środę o godz. 17.00 w naszym kościele już po raz kolejny była prowadzona Droga Krzyżowa dla środowisk oświatowych przygotowana przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Lublinie. 

18 kwietnia, Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii. Dzień modlitw w intencji kapłanów. W naszym kościele Gorzkie Żale o godz. 17.30, a Msza św. Wieczerzy Pańskiej i przeniesienie Pana Jezusa do „ciemnicy” o godz. 18.00. W tym dniu Komunia Święta udzielana była pod postaciami chleba i wina. 

19 kwietnia, Wielki Piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.30. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. Noc konfesjonałów w Wielki Piątek w godz. 21.00-24.00. Nowenna do Miłosierdzia Bożego była odprawiana do soboty przed II Niedzielą Wielkanocną – Świętem Miłosierdzia po Mszy św. o godz. 18.00 

20 kwietnia w Wielką Sobotę błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny od godz. 8.00 do 14.00, co pół godziny. WIGILIA PASCHALNA rozpoczęła się od poświęcenia ognia przed kościołem o godz. 20.00, a zakończyła się procesją rezurekcyjną. Na zakończenie Wigilii Paschalnej Rektor Kościoła wyraził wdzięczność wszystkim zgromadzonym w świątyni za tak liczną wspólnotę serc solidarnych z Chrystusem w czasie Triduum Paschalnego. Słowa wdzięczności skierował także do asysty, Sióstr Zakonnych Urszulanek Unii Rzymskiej i Sióstr Albertynek, czytających Słowo Boże, komentarze i pani  Moniki naszej organistki. Złożył podziękowanie kapłanom za przygotowanie pięknej i bogatej w znaki liturgii poszczególnych dni Triduum. Pani Bożenie oraz panom Grzegorzowi i Andrzejowi podziękował za troskę o porządek w naszej świątyni. Podziękowania także przekazał Panom Januszowi i Jarosławowi za przygotowanie dekoracji Grobu Pańskiego.  

WIELKA (prawie dwumetrowa) HOSTIA ZANURZONA W MORZU KRWI – to tegoroczna instalacja Grobu Pańskiego w Kościele Pobrygidkowskim w Lublinie. Jak co roku, już od 13 lat budową tych sakralnych scenografii zajmują się panowie Janusz Buchoski i Jarosław Figura. Ciało i Krew Chrystusa to istota Eucharystii i taki właśnie wizerunek ma
instalacja w 2019 r. 

Wielkość błękitnej hostii przywołuje na myśl Wszechświat stworzony przez Boga. Wszechświat zanurzony w oceanie krwi, którego źródło wypływa z ran Syna Bożego. Ułożona jak płyta nagrobna hostia daje nadzieję, że śmierć nie kończy życia. Jest niezwykłym pomostem od ciemności śmierci do życia wiecznego. „Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica” – stąd cień krzyża umieszczony na hostii Wszechświata. Ziarno musi obumrzeć, by ponownie ożyć – dlatego trawa wyrasta spod ciała Chrystusa. Wzrastając zaś dotyka hostii poświatą nadziei. Zwykła płyta nagrobna w porośniętym mchem, skalnym grobie? Czy Ciało i Krew Chrystusa, z których rodzi się Życie? Człowiek ma wolny wybór – widzi  to, w co wierzy i co chce zobaczyć! 

28 kwietnia, w Święto Bożego Miłosierdzia o godz. 18.45 w ramach cyklu Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim odbył się koncert: Miłosierdzie. W programie zaprezentowano: utwory m.in. J. S. Bach, J. Bloch, E. Morricone oraz fragmenty Dzienniczka św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II w wykonaniu Mirosławy Marcheluk i Ryszarda Mroza. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin. Przy wyjściu z kościoła można było nabyć audiobook Dzienniczka św. s. Faustyny w wykonaniu Haliny Łabonarskiej. 

 

ZREALIZOWANY DZIEKI WSPARCIU ML CMYK HANDBUDLPECWBSlogo SBP Piaski

 

 

MARZEC 2019

W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach wielkopostnych. W dni powszednie Gorzkie Żale o godz. 10.30 i 17.30, w niedziele o godz. 17.30. W każdy piątek wspólnie będziemy rozważać Drogę Krzyżową o godz. 10.30 i 17.30. Dziękujemy za wspólnotę modlitwy 

 

24 marca, w naszej wspólnocie gościliśmy ks. Tadeusza Fostakowskiego, proboszcza parafii Świętej Anny w Kowlu. Podczas homilii podzielił się z nami swoim doświadczeniem w pracy duszpasterskiej na Ukrainie. Księdza Tadeusza i całą wspólnotę parafialną wspieraliśmy modlitwą oraz ofiarą złożoną do koszyka po Mszy św. przy wyjściu z kościoła. Za dar wrażliwego, solidarnego serca, Bóg zapłać!

W niedzielę, 24 marca Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua, organizator XXV Festiwalu „Tempus Paschale” zaprezentował tegoroczne koncerty, w których uczestniczyć będą soliści i zespoły z kraju i zagranicy. INAUGURACJA FESTIWALU - odbyła się o godz. 18.45.

Piątek, 29.03. po raz piąty wyruszyła z Lublina Ekstremalna Droga Krzyżowa. Rozpoczęła się Mszą  św. pod przewodnictwem ks. bp Mieczysław Cisło w kościele Nawrócenia św. Pawła o godz. 19.00. Nasza świątynia była włączona do żółtej trasy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

31 marca, o godz. 18.45 w ramach Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim odbył się koncert pasyjny Krzyżu Święty. Wykonawcy: Chór Cum Musica Stowarzyszenia Miłośników Śpiewu Chóralnego z Poniatowej, Ladies Quartet z Lublina w składzie: Agnieszka Sobczak skrzypce I, Marta Komza skrzypce II, Justyna Żukowska altówka, Małgorzata Pietroń wiolonczela, Elżbieta Charlińska organy, Marcin Niezbecki narracja, Dagmara Matysik dyrygent. W programie: współczesne opracowania chóralne a’cappella o tematyce pasyjnej, staropolskie pieśni wielkopostne w opracowaniu na chór z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego oraz rozważania o tematyce wielkopostnej. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin. Partnerzy Projektu: Firma Handlowo-Usługowa HANDBUD Włodawa, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lublinie, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach, Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie.

 

ZREALIZOWANY DZIEKI WSPARCIU ML CMYK HANDBUDLPECWBSlogo SBP Piaski

 

 

LUTY 2019

W sobotę, 2 lutego w ramach cyklu: Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim  odbył się Koncert Kolęd LUX FULGEBIT w wykonaniu  Zespołu Wokalnego SINE NOMINE Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie dyrygent - Izabela Urban.

W niedzielę 3 lutego o godz. 10.00   TVP 3 Lublin transmitowała Mszę św. z naszego kościoła. Mszy św. przewodniczył ks. Dariusz Bondyra, a homilie wygłosił ks. Jarosław Jęczeń. Za duchową wspólnotę wszystkim dziękujemy. W związku z przygotowaniem kościoła do transmisji w niedzielę 3 lutego 2019 r. nie było Mszy św. o godz. 9.30 i 11.00.

3 lutego przeżywaliśmy mały jubileusz naszego Biuletynu, który ukazuje się w każdą niedzielę już od 8 lat (z wyjątkiem wakacji). Ks. Jarosławowi głównemu redaktorowi tego Biuletynu serdecznie dziękujemy za trud przygotowania już 348 numerów Biuletynu.

W poniedziałek 11 lutego 2019 r., we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodziliśmy XXVII Światowy Dzień Chorego. Ustanowiony został przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby oraz dostrzeżenie tych, którzy zawodowo, bądź z potrzeby serca (jak rodziny czy wolontariusze) towarzyszą chorym i cierpiącym. Msza św.
z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych w poniedziałek o godz. 11.00 i 18.00.

W terminie do 28 lutego został złożony wniosek o dofinansowanie planowanych prac renowacyjnych przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa lubelskiego: 3 tablic kamiennych i obrazy emblematyczne.

 

 

STYCZEŃ 2019

6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, gościliśmy w naszej wspólnocie ks. Tomasza Zielińskiego ze zgromadzenia o nazwie Stowarzyszenie Misji Afrykańskich. Ks. Tomasz Zieliński, w czasie homilii przybliżył nam, zadania Stowarzyszenia. Pracę misyjną ks. Tomasza i kapłanów ze Stowarzyszenie Misji Afrykańskich mogliśmy wesprzeć składając przy wyjściu z kościoła ofiarę do koszyka lub dokonując zakupów pamiątek afrykańskich.

13 stycznia, w Niedzielę Chrztu Pańskiego, odbył się w naszej świątyni Koncert Pastorałek pn. „Pastorałki pod choinką, pod jemiołą” w wykonaniu Romualda Lipko z towarzyszeniem przyjaciół. Koncert został zorganizowany przez Prezydenta Miasta Lublin w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia. Serdecznie dziękujemy.

20 stycznia w ramach cyklu: Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim miało miejsce na Staropolskie Kolędowanie w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca JAWOR Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Po kolędowaniu można było nabyć 2 płyty z kolędami ,,Pora na wigilię" i ,,W górę serca".

27 stycznia, w niedzielę w ramach cyklu Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim odbył się Koncert kolęd i pastorałek: GLORIA IN EXCELSIS DEO w wykonaniu: Szeligowski Art Vocal; kierownictwo artystyczne Agnieszka Piekaroś - Padzińska; fortepian, organy  Jolanta Skorek-Münch;, prowadzenie koncertu: Stefan Münch.

W okresie od stycznia do końca kwietnia zwróciliśmy się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie 1% podatku na kontynuowanie prac renowacyjnych przy  zabytkowym wyposażeniu kościoła. Na rok obecny zaplanowano  renowację ławek z nawy głównej z obrazami emblematycznymi. W zeznaniu rocznym składanym do Urzędu Skarbowego należy wpisać numer KRS Powizytkowskiego Ośrodka Kultury. Informujemy, że Biuro Rachunkowe mieszczące się obok Sklepu u Brygidy świadczy bezpłatną usługę rozliczenia PIT-u osobom, które chcą przekazać 1% podatku na ten cel.