GRUDZIEŃ

Pozostało do spłaty 28 rat kapitałowych kredytu na łączną kwotę 635.009,00 plus odsetki.

2 grudnia rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który przygotowuje nas na święta Narodzenia Pańskiego oraz na powtórne przyjście Chrystusa. Adwent rozpoczyna również nowy rok liturgiczny, którego program duszpasterski streszcza hasło: "W mocy Bożego Ducha". Zgodnie z polskim zwyczajem we wszystkie dni powszednie Adwentu Msza św. o Najświętszej Maryi Pannie zwana Roratami. W naszym kościele Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 7.00. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 6.40.

2 grudnia, w niedzielę w ramach cyklu: Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim" miał miejsce koncert: Will Todd "Mass in Blue". Wystąpili: Daria Łahocka - sopran, Piotr Selim - fortepian, Piotr Kamienobrodzki - saksofon, Michał Kowalczyk – kontrabas, Marek Fedor – perkusja, Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej, Elżbieta Krzemińska – dyrygent. Koncert zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin. Mecenas koncertu: Grupa Azoty PUŁAWY, patronat honorowy nad koncertem objęła Elżbieta Kruk, przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Partnerzy koncertów: Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Piaskach oraz Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie.

5 grudnia, w czwartek o godz. 16.00 odbyło się spotkanie z siostrą Teresą Pachnik - autorką książki kucharskiej "Co dziś na obiad?" w salce przy bibliotece Kościoła Pobrygidkowskeigo. Wejście przez kościół lub od parkingu.

8 grudnia, w sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Godzina łaski od 12.00-13.00. Dziękuję wszystkim tak licznie zgromadzonym na modlitwie.

9 grudnia o godz. 18.00 została odprawiona Msza św. w intencji zmarłego ks. Prof. Mieczysława Brzozowskiego, byłego rektora tego kościoła i kapelana Solidarności.

Rekolekcje adwentowe rozpoczęliśmy w III Niedzielę Adwentu (16 grudnia) i trwały do środy. Nauki rekolekcyjne głosił. ks. dr Krzysztof Gałan, Dyrektor Wydziału do spraw Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Duszpasterstwo Prawników Archidiecezji Lubelskiej, zwróciło się z wielką prośbą do wszystkich, którym nie jest obojętne życie drugiego człowieka. Chory, dobry człowiek, aby żyć, pilnie potrzebuje przeszczepu szpiku od niespokrewnionego dawcy, dlatego pilnie poszukiwany jest potencjalny dawca szpiku, o grupie AB Rh+. Chętne osoby prosimy o bezpośredni kontakt z kapłanami w archikatedrze lubelskiej.

13 grudnia, w czwartek - rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W naszym kościele o godz. 18.00 Msza św. w intencji Ojczyzny i internowanych. O godz. 17.00 rozpoczął się koncert Pieśni Niepokornej „Młodzież w hołdzie osobom internowanym w stanie wojennym”.

16 grudnia, w niedzielę odbył się koncert w ramach cyklu: Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim. Wystąpi duet organowy: Stanisław Diwiszek i Margaryta Nagaieva, Albert Bryczek - tenor. W programie muzyka organowa.

Świece Caritas, opłatki i świece - cegiełki, słodki upominek, płytę z Pastorałkami Romualda Lipko można było nabyć przy wyjściu z kościoła. Ofiary za opłatki i cegiełki przeznaczone są spłatę zobowiązań powstałych przy renowacji zabytków ruchomych. Za pomoc materialną serdecznie dziękujemy. Niech to będzie nasz wspólny wkład umożliwiający kontynuację przywrócenia nieznanego i ukrytego piękna tej świątyni.

 

LISTOPAD

4 listopada, w niedzielę odbył się koncert „Ten jest z Ojczyzny mojej" z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.

W środę 7 listopada o godz. 16.30 została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny dla uczestników sztafety rowerowej pod nazwą Ogień Niepodległości.

10 listopada, w sobotę o godz. 18.00 została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po Mszy św. miał miejsce koncert
z okazji 100-lecia Niepodległości Polski: "Jeszcze nie zginęła". w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa pod dyrekcją Wiesława Pieregorólka Wystąpili: Elżbieta Kozyra - sopran, Barbara Rabiega - mezzosopran, Dariusz Sobczak - bas, baryton, Tomasz Nadolski - baryton, recytacje. Koncert zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin i przy pomocy Samorządu Województwa Lubelskiego. Mecenas koncertu: Grupa Azoty Puławy. Partnerzy koncertu: Spóldzielczy Bank Powiatowy w Piaskach, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie oraz Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie. Patronat honorowy objęła Elżbieta Kruk - Przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

11 listopada, w niedzielę w czasie każdej Mszy św. modlimy się za wszystkich, którzy zginęli w walce o wolność i niepodległość Polski.

18 listopada, we wspólnocie Kościoła Pobrygidkowskiego przeżywaliśmy dzień modlitwy i pamięci o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Gościliśmy wśród nas księdza studenta ks.  Pawła Kosa, który przybliżył nam ofertę programową tej katolickiej uczelni oraz studentów, którzy po Mszy św. zbierali ofiary do puszki po potrzeby KUL.

18 listopada, w niedzielę odbył się Koncert Tryptyk Polski w wykonaniu Cameraty Lubelskiej. W programie okolicznościowego koncertu słowno-muzycznego upamiętniającego 100 lecie odzyskania przez Polskę  niepodległości zaprezentowane zostały  utwory polskich twórców-kompozytorów narodowych (M. K. Ogiński. K. Krupiński, Fr. Chopin, St. Moniuszko), także kompozycje muzyczne – pieśni, legionowe, patriotyczne należące do kanonu pieśni niepodległościowych. Programowi muzycznemu towarzyszyły narracja: słowo poetyckie, myśli i  fragmenty przemówień zaczerpnięte z przekazu wybitnych Polaków zwanymi "Ojcami Niepodległości" ( I. J. Paderewski, J. Piłsudski, S. Kard. Wyszyński, św. Jan Paweł II).

24 listopada, w sobotę Mszą św. o godz. 18.00 w intencji zmarłych związanych z historią naszej świątyni rozpoczęliśmy Zaduszki Pobrygidkowkie. Po Mszy św. w ramach cyklu  Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim  koncert: Muzyka J. S. Bacha. Wystąpił: Chór i Orkiestra Trybunału Koronnego w Lublinie, Maciej Hankus - flet, Andżelika Gmińska - alt, Piotr Gryniewicki - tenor, Kamil Górzyński - bas, Małgorzata Pietroń - wiolonczela, Tomasz Bielski - klawesyn, organy, Przemysław Stanisławski - dyrygent. Koncert zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin. Mecenas koncertu: Grupa Azoty Puławy. Patronat honorowy nad koncertem objęła Elżbieta Kruk, przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Partnerzy koncertu: Stowarzyszenie Orkiestra Trybunału Koronnego w Lublinie, Związek Artystów Wykonawców STOART, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa SKOK Chmielewskiego, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach oraz Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie.  

25 listopada, w niedzielę - tradycyjnie w naszej świątyni odbyły się Zaduszki Pobrygidkowskie. Po każdej mszy świętej, w krótkiej modlitwie polecaliśmy Bogu dusze wszystkich  zmarłych, których życie związane było z naszą świątynią. Miejscem upamiętniającym ich wszystkich jest umieszczona obok bocznego ołtarza św. Józefa gotycka płyta nagrobna z XV w.

 

PAŹDZIERNIK

W dniu 7 października w kościele Matki Bożej Różańcowej w Lublinie odbędą się uroczystości związane rekoronacją Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej. Na zaplanowaną uroczystość zaproszeni są zarówno wierni z Lublina, jak i z całej archidiecezji lubelskiej. Dla osób chorych i pozostających w domach transmisja z uroczystości w TVP3 Lublin.

Również w tym dniu o godz. 13.15 była odprawiona Msza św. za naszych rodaków pomordowanych i zmarłych na Kresach Wschodnich w ramach obchodzonych w Lublinie Zaduszek Kresowych. Po Mszy św. odbył się Koncert pieśni religijnych i patriotycznych w wykonaniu Chóru „Jubilaeum” pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego.

W dniu 14 października przeżywaliśmy XVIII Dzień Papieski, który przebiegał pod hasłem: "Promieniowanie ojcostwa". W naszej wspólnocie odbywała się zbiórka ofiar na stypendia dla młodych ludzi z ubogich środowisk w ramach Papieskiego Funduszu: „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Nasza ofiara złożona do puszki z napisem Dzieło Nowego Tysiąclecia pomogła budować "żywy pomnik" pamięci o Świętym naszych czasów. Stypendyści byli obecni wśród nas i składali świadectwo wyrażając wdzięczność za złożone ofiary.

21 października, w niedzielę o godz. 19.00 odbył się w ramach cyklu: Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim koncert Póki my żyjemy w wykonaniu zespołu Inny Kwartet w składzie: Anna Piwko - skrzypce I, Magda Magoń - skrzypce II, Tomasz Nadolski - altówka, Katarzyna Wach - wiolonczela, Kamila Lendzion - sopran. W programie utwory: F. Chopina, J.S. Bacha, I. J. Paderewskiego, W. Kilara. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin. Mecenas koncertu: Grupa Azoty PUŁAWY. Patronat honorowy objęła Elżbieta Kruk - przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Partnerzy koncertów: Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Piaskach oraz Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie.

28 października, w niedzielę przeżywaliśmy jako Uroczystość Odpustową ku czci naszego patrona - św. Judy Tadeusza. Przypominamy, że w każdy czwartek o godz. 8.00 odprawiana jest Msza św. wotywna ku czci św. Judy Tadeusza. Kartki z intencjami do modlitwy możemy składać do puszki, która znajduje się przy bocznym ołtarzu.-Można również zapalić światełko wdzięczności.

 

WRZESIEŃ

Z dniem 2 września Pan Jarosław Pasik, nasz organista zakończył pracę w naszej wspólnocie. Dziękujemy za 6 lat pracy i troski o piękno liturgii i nabożeństw wyrażonych w śpiewie i muzyce. Życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa i mocy z wysoka w podejmowanych nowych obowiązkach w pracy z dziećmi i młodzieżą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Z dniem 3 września obowiązki organistki objęła p. Monika Hołownia. Życzymy obfitości łask Bożych i jej posługę polecamy Bogu wzywając wstawiennictwa św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.

W dniu 9 września miał miejsce koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pod tytułem: Krzyż i Orzeł w wykonaniu wybitnego polskiego tenora operowego Bogusława Morki z orkiestrą. Inicjatorem koncertu był prof. Mirosław Piotrowski, poseł do parlamentu Europejskiego, a współorganizatorem dr. Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin.
Dziękujemy.

16 września, w niedzielę ks. Bogdan Zagórski w trakcie homilii przybliżył nam troski proboszcza w nowopowstałej parafii św. Jana Kantego w Lublinie, a godz. 19.00 w ramach cyklu: Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim odbył się koncert muzyki sakralnej. Wykonawcy: Stanisław Diwiszek - organy, ks. Bogdan Zagórski - bas.

17 września, przypadała 79. rocznica napaści sowieckiej Rosji na Polskę w 1939 roku. To jednocześnie Dzień Sybiraka. Tego dnia w całej Polsce wspominane są losy zesłanych na Syberię. Dołóżmy starań, aby dramatyczne wydarzenia z tego okresu przetrwały w pamięci i świadomości kolejnych pokoleń. W naszej świątyni Msza św. w intencji Ojczyzny, ofiar II wojny światowej, Sybiraków i Kresowian była o godz. 11.00.

23 września w naszej wspólnocie gościliśmy ks. Jarosława Rudego, proboszcza parafii Świętej Trójcy w Chmielniku. Podczas homilii podzielił się z nami swoim doświadczeniem w pracy duszpasterskiej na Ukrainie. Księdza Jarosława i całą wspólnotę parafialną wspieraliśmy modlitwą oraz ofiarą złożoną do koszyka po Mszy św. przy wyjściu z kościoła. Za dar wrażliwego, solidarnego serca Bóg zapłać!

26 września komisja konserwatorska dokonała odbioru prac renowacyjnych przy zabytkach ruchomych z naszej świątyni. W tym roku prace konserwatorskie były przeprowadzone przy 2 konfesjonałach, ławkach z nawy bocznej oraz dużym dzwonie na wieży kościoła. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli za przekazanie 1% podatku w roku 2018 r. oraz za ofiary złożone na tacę w dniu 7 października były przeznaczone na zabezpieczenie środków własnych niezbędnych do uzyskania przyznanych dotacji. Można było również nabyć cegiełkę - słodki upominek. Dziękuję za ofiarne i wrażliwe serce. Bóg zapłać.

Po wakacyjnej przerwie swoją działalność wznawia Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny im. św. Brygidy, działające przy naszym kościele. Dyżur pełnią: psycholog, psychoterapeuta, prawnik w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, mediator, pedagog.

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór z zakresu nauk o Biblii, historii Kościoła, teologii duchowości, dogmatycznej i moralnej. W zbiorach bibliotecznych dostępne są również dzieła monograficzne dotyczące życia i działalności świętych i papieży. W księgozbiorze znajdują się również takie dziedziny jak: powieść obyczajowa, poezja liryczna, filozofia, etyka i historia.

 

SIERPIEŃ
12 sierpnia, w niedzielę  wolontariusze Stowarzyszenia Solidarności Globalnej z Lublina zbierali przed kościołem pieniądze do puszek. Zebrane środki finansowe przeznaczone były na pomoc dzieciom z Gruzji i na wsparcie gruzińskich rodzin, które wciąż odczuwają skutki wojny rosyjsko-gruzińskiej. Organizacja kieruje się apelem papieża Jana Pawła II o wyobraźnię miłosierdzia. Jak mówił papież - "na wielu miejscach świata cierpi człowiek i woła o człowieka”. Wolontariusze we wrześniu będą organizować zajęcia dla dzieci z najbiedniejszych rejonów. Za udzieloną pomoc dziękujemy.

15 sierpnia, w środę w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, w naszym kościele uroczystość odpustowa. Porządek Mszy św. niedzielny. Po każdej Mszy św. poświęcenie ziół, kwiatów, kłosów zbóż i owoców. Nabożeństwo maryjne o godz. 17.30. Kazania odpustowe wygłosił ks. Bogdan Zagórski, proboszcz nowopowstałej parafii św. Jana z Kęt w Lublinie i kapelan policji.

19 sierpnia arcybiskup senior Bolesław Pylak obchodził imieniny. Dzień później przypadały 97. urodziny. Solenizanta i Jubilata wspieraliśmy naszą modlitwą.

 

LIPIEC                                                                                                                                                                                                                                                                              

Decyzją księdza arcybiskupa Stanisława Budzika ks. dr Paweł Bartoszewski został skierowany do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy Misericordia i kościele rektoralnym pw. św. Judy Tadeusza w Lublinie. Ks. Pawłowi dziękujemy za 6. pomoc duszpasterską w naszej wspólnocie i życzymy obfitości Bożych łask na realizację nowych zadań duszpasterskich.

1 lipca o godz. 13.15 celebrowana była Msza święta w intencji profesorów lwowskich uczelni rozstrzelanych przez hitlerowców 4 lipca 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich, a po Mszy św. miał miejsce występ chóru Echo ze Lwowa pod dyrekcją Edwarda Kuca.

Po przeprowadzonych pracach renowacyjnych ławki z nawy bocznej wróciły na swoje miejsce. Koszt prac 17.292,58. Dotacja Urzędu Miasta Lublin wynosi 3.810,00 zł. Kwota z 1% podatku będzie znana dopiero 31 lipca br.

23 lipca, w poniedziałęk przypadało święto św. Brygidy, współpatronki Europy oraz naszej świątyni. W naszej wspólnocie - Kościoła Pobrygidkowskiego - uroczystość odpustowa.

 

CZERWIERC   

W dniu 03 czerwca o godz. 19.00 w ramach cyklu: Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim na koncert MAGNIFICAT.Wystąpią kwartet smyczkowy i chór im. św. Jana Pawła II. Dyryguje ks. Tomasz Lisiecki. W programie utwory kompozytorów: J.S. Bacha, Ch. Gounoda, P. Mascagniego, F. Schuberta, J. Masseneta, M. Lorenza, J. Pachelbela. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin. Mecenas koncertu: Grupa Azoty PUŁAWY. Partnerzy koncertów: Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Piaskach oraz Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie. Patronat honorowy nad koncertami objęła Elżbieta Kruk - przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Wstęp wolny. Zapraszamy.

We wtorek 12 czerwca - wspomnienie bł. ks. Kazimierza Gostyńskiego, byłego rektora kościoła, który wraz z innymi więźniami obozów koncentracyjnych został wyniesiony do chwały ołtarzy przez św. Jana Pawła II w dniu 12 czerwca 1999r.

W związku z przyznanymi dotacjami zostały przeprowadzone prace renowacyjne 2 konfesjonałów oraz dużego dzwonu na wieży kościoła. Pozostała tylko kwestia rekonstrukcji brakujących elementów ozdobnych przy konfesjonale i ich pozłocenie.

Dzwon duży w wieży kościoła pochodzi z 1 połowy XVIII w. Legenda głosi, że król Władysław Jagiełło przywiózł spod Grunwaldu dzwon, którego głos miał przypominać jęk jeńców krzyżackich budujących świątynię. Dzwon jest wykonany w stylu barokowym. Całkowity koszt prac renowacyjnych: 48.300,87 zł. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 20.00,00 zł. Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 19.200,00 zł. Brakujące środki własne 9.100,87 zł. Jego głos będzie
przypominał o modlitwie Anioł Pański o godz. 12.00 i 18.00

Konfesjonały w stylu barkowym powstały na przełomie XIX i XX w. Zostały wpisane do rejestru województwa lubelskiego w 2008 r. W tym roku zostały przeprowadzone prace  renowacyjne przy zabytkowych konfesjonałach. Do wykonania pozostała rekonstrukcja brakujących elementów ozdobnych i ich pozłocenie. Jeden z nich został umieszczony obok ołtarza św. Józefa a drugi w kaplicy św. Judy Tadeusza. Całkowity koszt renowacji konfesjonałów i złocenia elementów - 62.617,48 zł. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 30.000,00 zł, Miejskiego Konserwatora Zabytków - 13.765,00 zł. Brakujące środki własne - 18.822,48 zł.

24 czerwca odbył się koncert: „Orkiestra Trybunału Koronnego Mieszkańcom Lublina". Na program złożą się utwory M. Mazurka, E.E. Tauberta, A. Vivaldiego, J.S. Bacha.

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Brygidy Szwedzkiej działające przy naszym kościele zawiesza swoją działalność na okres wakacji.

 

MAJ

W czwartek, 3 maja przypadała uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i głównej patronki naszej Ojczyzny. To również 227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas każdej Eucharystii pamiętaliśmy w modlitwie o naszej umiłowanej Ojczyzny. W ramach cyklu: Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim po Mszy św. o godz. 18.00 odbył się koncert i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych "Dla Niepodległej" w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Majdanu Grabina, gmina Zakrzówek. Koncert dofinansowano dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. . Projekt zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin. Mecenas koncertu: Grupa Azoty PUŁAWY. Zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin. Partnerzy koncertu: Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Piaskach. Patronat honorowy: Elżbieta Kruk – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

W dniu 13 maja o godz. 13.15 została odprawiona Msza św. za rotmistrza Witolda Pileckiego. Okolicznościową homilię wygłosił ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, profesor KUL, a o godz. 16.00 Msza św. za Marszałka Józefa Piłsudskiego. Okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Paweł Bartoszewski.

W dniu 20 maja gościliśmy w naszej wspólnocie ks. Tomasza Milo pracującego w parafii św. Jana Pawła II we Lwowie. Dziękujemy ks. Tomaszowi za świadectwo wiary i przybliżenie nam warunków pracy duszpasterskiej i planów na przyszłość. Działalność tej wspólnoty można było wesprzeć składając po zakończeniu Mszy św. ofiarę do puszki przy wyjściu z kościoła.

28 maja o godz. 10.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej odbyły się eliminacje III edycji konkursu historyczno-krasomówczego „Magiczny Lublin Jagiellonów - złote czasy, złote kury, piękne krajobrazy”. Uroczysta gala z wręczeniem nagród miała miejsce w naszej świątyni 29 maja 2018 r. o godz. 12.00

W związku z realizacją projektu Magiczny Lublin Jagiellonów w dniu 28 maja odbył się koncert muzyki dawnej. Wystąpiły: Zespół Muzyki Dawnej CAPELLA ALL`ANTICO Zamojskiego Domu Kultury oraz Zespół Wokalny SINE NOMINE Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją". W programie znalazły się utwory z czasów panowania Dynastii Jagiellonów: sakralna i świecka muzyka instrumentalna, wokalna, i wokalno-instrumentalna ze zbiorów polskich i zagranicznych. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin. Mecenas koncertów: Grupa Azoty PUŁAWY. Partnerzy koncertów: Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Piaskach oraz Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie. Patronat honorowy nad koncertami objęła Elżbieta Kruk - przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

W niedzielę 27 maja przy wyjściu z kościoła harcerki i harcerze z 48 Lubelskiej Drużyny Harcerskiej zapraszały na kiermasz domowych ciast. Zarobione pieniądze przeznaczyły na pokrycie kosztów tegorocznego obozu. Dziękujemy.

 

KWIECIEŃ

Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua, organizator XXIV Festiwalu „Tempus Paschale” postanowiło jeden z tegorocznych koncertów zaprezentować w naszej zabytkowej świątyni, a uczestniczyli w nich soliści i zespoły z kraju i zagranicy. Koncert: SURREEXIT! odbył się w naszej świątyni w dniu 8 kwietnia o godz. 18.45. LUTHIEN CONSORT: Monika Horodek – śpiew, flety, instr. perkusyjne, Elżbieta Kaluchiewicz – śpiew, viola da gamba, psalterium, Antonina Weber – lutnia, Jan Kiernicki - gitterna, Stefan Munch - kierownictwo artystyczne.

W poniedziałek, 9 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego, obchodziliśmy – przeniesioną z Niedzieli Palmowej – uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Od 10 lat trzecia niedziela Wielkanocy w naszej Ojczyźnie, dzięki inicjatywie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, jest Niedzielą Biblijną, inaugurującą w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Główne obchody Tygodnia Biblijnego w Archidiecezji Lubelskiej rozpocznie w dniu 15 kwietnia Msza św. w naszej świątyni o godz. 13.15. Dziękujemy ks. prof. dr hab. Mirosławowi Wróblowi za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszenie okolicznościowej homilii. Składamy podziękowanie ks. Marcinowi Zielińskiemu za przybliżenie istoty Niedzieli Biblijnej w ramach homilii na pozostałych Mszach św. W związku z Tygodniem Biblijnym w środę odbyło się spotkanie w sali przy zakrystii o 18.45. Podczas spotkania będzie można było zapoznać z dwiema metodami medytacji Pisma św. Natomiast w piątek o 17.30 miała miejsce Droga Światła, celebracja o Słowie Bożym. Kapłani zwrócili się z apelem, aby w tym tygodniu znaleźć czas na spotykanie się z Panem w Jego słowie. Zachęcali do indywidualnej lektury i medytacji słowa Bożego. Można również było zaangażować się w Szkołę Biblijna działającą przy naszym kościele w której odbywa się wspólnotowe czytanie i rozważanie Pisma Świętego. Na ołtarzach bocznych zostały wyłożone w koszyczku karteczki ze Słowem Życia.

W numerze Biuletynu została przybliżona historia ławek z nawy bocznej i konfesjonałów. W artykule podano również całkowitą kwotę za prace renowacyjne i wysokość przyznanych dotacji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz brakującą kwotę niezbędną do realizacji zaplanowanych prac renowacyjnych zabytkowego wyposażenia. Dlatego zwracaliśmy się z prośbą o pomoc na realizację tego zadania i m.in. przekazanie 1% podatku na Powizytkowski Ośrodek Kultury. Istniała również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy Biura Rachunkowego, które mieści się przy wejściu do Sklepu u Brygidy.

W ramach cyklu: Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim w dniu 22 kwietnia o godz. 19.00 odbył się Koncert "GLORIA" Antonio Vivaldi - W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II. Fragmenty homilii i przemówień Jana Pawła II. Wykonawcy: Małgorzata Rodek - sopran, Małgorzata Rudnicka - mezzosporan, Piotr Olech - kontratenor, Urszula Bobryk - dyrygent, Chór UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej, Orkiestra Trybunału Koronnego i Jacek Brzeziński - narracja. Mecenas koncertu: Grupa Azoty PUŁAWY, Partnerzy koncertu: Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie i Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie. Zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin. Patronat honorowy: Elżbieta Kruk – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Z dniem 30 kwietnia Pan Przemysław Szymański zakończył pracę w naszej wspólnocie. Dziękujemy.

 

MARZEC

Od 10 marca (sobota) gościliśmy w naszej wspólnocie figurkę Matki Bożej Fatimskiej. Nawiedzenie trwało przez dwa tygodnie. Głównym celem pielgrzymowaniem figury Matki Bożej Fatimskiej jest przybliżenie zapowiedzianego przez Nią tryumfu Niepokalanego Serca Maryi.

11 marca (niedziela) o godz. 13.15 została odprawiona Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych z odsłonięciem odnowionych tabliczek memoratywnych poświęconych pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Prace zostały przeprowadzone dzięki darowiźnie przekazanej przez Fundację Polskiej Grupy Energetycznej. Dziękujemy.

W naszej wspólnocie kościoła pobrygidkowskiego rozpoczynamy 18 marca rekolekcje wielkopostne, które trwały do środy włącznie. Rekolekcje prowadził ks. prof. .dr hab. Mirosław Wróbel dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych, kierownik Katedry filologii biblijnej i literatury międzytestamentalnej w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przy wyjściu z kościoła można było nabyć ksiązki, publikacje i rozważania księdza rekolekcjonisty oraz Biblię z dużym drukiem. Pomyślmy o lekturze duchowej na czas rekolekcji.

18 marca o godz. 19.00 odbył się Koncert Pasyjny w ramach cyklu „Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim”. Wystąpili: Młodzieżowy Chór CARDUELIS i Chór CUM MUSICA oraz kwartet smyczkowy LADIES QUARTET oraz Zespół Wokalny Sine Nomine Młodzieżowego Domu Kultury pod Akacją w Lublinie. W programie: pieśni renesansowe a capella, pieśni wielkopostne w opracowaniu A. Nikodemowicza, pieśni pasyjne w opracowaniach wokalno-instrumentalnych J.W. Kowalewskiego, G.B. Pergolesi. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin.

 

LUTY

W środę (14 lutego) przypadał POPIELEC – dzień rozpoczynający okres Wielkiego Postu. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.00, 8.00, 11.00, 16.00 i 18.00. W tym dniu Gorzkie Żale o godz. 10.30 i 17.30.

W Wielkim Poście gromadziliśmy się na nabożeństwach wielkopostnych. W dni powszednie Gorzkie Żale o godz. 10.30 i 17.30, w niedziele o godz. 17.30. W każdy piątek wspólnie rozważaliśmy Drogę Krzyżową o godz. 10.30 i 17.30.

15 lutego (czwartek) o godz. 11.00 została odprawiona Msza św. za naszych rodaków deportowanych w głąb Rosji w 78-tą rocznicę pierwszej deportacji z Kresów. Organizator uroczystości Związek Sybiraków obchodzi w tym roku 90 rocznicę założenia swego Związku, gdzie legitymację nr 1 otrzymał Zesłaniec Sybiru marszałek Józef Piłsudski Jest to także 30. - lecie reaktywowania Związku Sybiraków. Jubileuszowej liturgii eucharystycznej przewodniczył ks. Bp. Ryszard Karpiński, homilię wygłosił ks. Dariusz Bondyra.

 

STYCZEŃ

7 stycznia w naszej świątyni o godz. 19.00 w ramach cyklu: Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim miało miejsce staropolskie kolędowanie w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca JAWOR Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

14 stycznia po Mszy świętej o godz. 16.00 oraz 18.00. odbył się koncert kolęd w wykonaniu uczniów klas maturalnych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej l i ll st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie Poprzez wspólne śpiewanie kolęd chcieliśmy przedłużyć radosny czas Bożego Narodzenia. Działalność młodzieży kolędującej można było wspomóc składając ofiarę do puszki przy wyjściu z kościoła.

21 stycznia po Mszy św. o godz. 18.00 w ramach cyklu Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim został zorganizowany na Koncert Kolęd i Pieśni na Boże Narodzenie. Wystąpili: Szeligowski Art Vocal, Agnieszka Piekaroś-Padzińska - kierownictwo artystyczne, Jolanta Münch - organy, Stefan Münch - słowo o muzyce.

Od początku stycznia został skierowany apel do wiernych wspólnoty Kościoła Pobrygidkowskiego i wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie 1% podatku na rzecz dalszej renowacji zabytków naszego kościoła. W tym roku zaplanowano renowację ławek w nawie bocznej i głównej. Można było dokonać tego wpisując w zeznaniu rocznym numer KRS Powizytkowskiego Ośrodka Kultury, który jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Kościoła Rektoralnego i posiada status organizacji pożytku publicznego. Za udzielone wsparcie serdecznie dziękujemy.

%MCEPASTEBIN%