OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII Niedziela Zwykła, 07 października 2018 roku 

1. W dniu 26 września komisja konserwatorska dokonała odbioru prac renowacyjnych przy 2 konfesjonałach, ławkach z nawy bocznej i dużym dzwonie na wieży. Szczegółowa informacja o kosztach prac, przyznanych dotacjach i brakujących środkach własnych została umieszczona w bieżącym umerze Biuletynu. Tradycją lat ubiegłych Ofiary złożone na tacę w pierwszą niedzielę października są przeznaczone na zapewnienie środków własnych. Wychodząc z kościoła można nabyć cegiełkę - słodki upominek - krówki św. Brygidy. Dziękujemy wszystkim którzy przekazali 1% podatku na renowację ławek z nawy bocznej. Podatnicy przekazali kwotę 9.101,35 zł. Wyrażamy wdzięczność za ofiarne i wrażliwe serca. Bóg zapłać.  

2. Październik to czas modlitwy różańcowej. W naszej świątyni nabożeństwa różańcowe w dni powszednie o godzinie 10.30 i 17.30  a w niedzielę o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

3. W dniu dzisiejszym, o godz. 10.30 w kościele Matki Bożej Różańcowej w Lublinie odbędą się uroczystości związane rekoronacją Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej. Na zaplanowaną uroczystość zaproszeni są zarówno wierni z Lublina, jak i z całej archidiecezji lubelskiej. Dla osób chorych i pozostających w domach przewidziana jest transmisja z uroczystości w TVP3 Lublin.

4. W minionym tygodniu złożono 5 ofiary na kwotę 900,00 zł. Msza święta za ofiarodawców we wtorek  o godzinie 7.30.

5. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła są tygodniki: „Niedziela” i „Gość Niedzielny” w cenie 5,00 zł za egzemplarz oraz kolejny numer naszego Biuletynu Rektoralnego. 

6. Za tydzień będzie obchodzony w Polsce XVIII Dzień Papieski pod hasłem: "Promieniowanie ojcostwa". W związku z tym zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na stypendia dla młodych ludzi z ubogich środowisk w ramach Papieskiego Funduszu: „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Niech nasza ofiara pomoże budować "żywy pomnik" pamięci o Świętym naszych czasów. 

/dotyczy Mszy św. o godz. 12.00 i 13.15. Posłuchajmy krótkiego świadectwa jednego ze stypendystów/.