OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 25 NIEDZIELA ZWYKŁA

19 września 2021 r. 

1. Dzisiejsze ofiary złożone na tacę są przeznaczone na pokrycie wkładu własnego przy otrzymanych dotacjach na prace renowacyjne ołtarza głównego z obrazem św. Brygidy.

2. Wyrażamy wdzięczność wszystkim którzy przekazali 1% podatku na renowację zabytków. Podatnicy przekazali kwotę - 12.993,37 zł. Informacja o przyznanych dotacjach i wysokości brakujących środków własnych jest umieszczona w Biuletynie.

3. W ostatnim czasie złożono ofiary na łączną kwotę 300,00 zł. Serdecznie dziękujemy za pomoc materialną i duchową. Bóg zapłać. Msza święta za ofiarodawców w środę o godzinie 7.00.

4. 25 września, w sobotę o godz. 11.00 w Archikatedrze nastąpi uroczyste otwarcie III Synodu Archidiecezji Lubelskiej. Wydarzenie to będzie jednocześnie dziękczynieniem za beatyfikację Biskupa Lubelskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Czackiej. W Eucharystii wezmą udział członkowie synodu oraz przedstawiciele wszystkich parafii w osobach Księży Proboszczów i po jednym reprezentancie parafialnego zespołu synodalnego. Wszystkich prosimy o systematyczną modlitwę w intencji synodu oraz zapraszamy do uczestnictwa w transmisji Mszy świętej za pomocą mediów elektronicznych.

5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodnika: Niedziela, Gość Niedzielny oraz naszego Biuletynu.