WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE POBRYGIDKOWSKIMkoncert plakat A3

zapraszamy na

KONCERT MUZYKI SAKRALNEJ

16 września (niedziela), o godz. 19.00

wystąpią:

ks. Bogdan Zagórski – bas

Stanisław Diwiszek - organy

w programie:

1. Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Sinfonia z kantaty BWV 29 „Wir danken dir, Gott” (1731) (arr. M. Dupré)

2. Franz Peter Schubert (1797–1828) – Litaney auf das Fest Aller Seelen D 343 (1816)

3. Johann Sebastian Bach – Chorał „Jesus bleibet meine Freude” z kantaty BWV 147 (1716/23)

4. Franz Peter Schubert – Pax vobiscum D 551 (1817)

5. Johann Sebastian Bach – Preludium chorałowe „Ertödt’ uns durch dein’ Güte” z kantaty BWV 22 (1723) (arr. P. Baekgaard)

6. Karl Kindsmüller (1876–1955) – Hymn „Segne du, Maria” [text: Cordula Wöhler]

7. Georg Fridrich Händel (1685–1759) – Sinfonia II „Arrival of the Queen of Sheba” z oratorium „Salomon” HWV 67 (1748) (arr. N.
Rawsthorne)

8. Stanisław Diwiszek (*1985) – Christ ist erstanden DOO 91 (2014)

9. Wolfgang Amadeusz Mozart (1756–1791) – Andante F–dur KV 616 (1791)

10. Stanisław Diwiszek – Miserere mei, Deus DOO 95 (2014)

11. Johann Sebastian Bach – Fantazja G–dur BWV 572 (1712)

                                                                                                     ZAPRASZAMY!