tablica MKiDN 420x280mmW związku z podpisaną w dniu 17 maja 2024 r. umową dofinansowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęły się prace remontowo – konserwatorskie przy elewacji kościoła.

Zadanie pn.: Lublin, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej (XVw.): prace remontowo – konserwatorskie przy elewacji i obróbkach blacharskich – etap II, współfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naradowego w ramach programu Ochrona Zabytków obejmuję wykonanie prac przy elewacjach południowa, wschodnia i częściowo północna, zachodnia – fronton kościoła:

– wykonanie wtórnych izolacji przeciwwodnych ścian przyziemia,

– naprawa rys i pęknięć murów, 

– roboty remontowo – konserwatorskie tynków ścian i detali architektonicznych: wykonanie tynków renowacyjnych, wymiana tynków odspojonych, scalenie powierzchni tynków oraz roboty malarskie,

– remont orynnowania, obróbek z blachy.

Termin realizacji: 20 maja 2024 r. - 15 listopada 2024 r.

tablica 180x120cm KPRM