KULTURA CYFROWA 2023

Stworzenie nowoczesnej aplikacji internetowej oraz udostępnienie przewodnika wirtualnego 3d online 

dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury

dofinansowanie - 75.000,00 zł

całkowita wartość zadania 93.750,00 zł

data podpisania umowy 25 maja 2023 r. 

 

Projekt zakładał zbudowanie aplikacji internetowej, która w sposób przyjazny użytkownikom, przy użyciu współczesnych technologii internetowych udostępnia, prezentuje i pomaga wyszukać, wszystkie dotychczas zdigitalizowane obiekty związane z wyposażeniem Kościoła Pobrygidkowskiego.

Na potrzeby projektu wykorzystane zostaną zdigitalizowane w ramach działania - Kultura Cyfrowa 2016, 2017, 2020 oraz 2021 – zasoby, które stworzą spójną, nowoczesną i dostępną w internecie ofertę, będącą jednocześnie podsumowaniem dotychczas zrealizowanych projektów. 

W ramach projektu pn.: Stworzenie nowoczesnej aplikacji internetowej oraz udostępnienie przewodnika wirtualnego 3d online zrealizowano:

1. Zbudowanie aplikacji internetowej, która w sposób przyjazny użytkownikom, przy użyciu współczesnych technologii internetowych, będzie udostępniała, prezentowała i pomagała wyszukać wg metadanych, wszystkie dotychczas zdigitalizowane obiekty związane z kościołem pobrygidkowskim, tworząc podsumowanie dotychczas zrealizowanych projektów w ramach programu Kultura Cyfrowa.

Modele zabytków oraz tabliczek memoratywnych dostępne są pod adresem:

https://brygida-arch.vercel.ap

2. Udostępnienie przewodnika wirtualnego 3d po kościele w formie online oraz integracja tegoż przewodnika z aplikacją internetową, by obie części tworzyły spójną całość. Łącznie projekt doprowadził do udostępnienia 318 obiektów.

Modele kościoła wewnątrz i zewnątrz dostępne są pod adresem:

https://brygida-model.vercel.app/

3. Dodatkowo całość uwzględniające wszystkie zrealizowane dotychczas projekty znajduje się pod adresem:

https://brygida-start.vercel.app/

 

Fundusz Kultury 07.12.2023