Wykonanie prac konserwatorsko – restauratostkich w obrębie ścian i sklepienia (wyprawy tynkarskie i żebra) w nawie bocznej Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A248, decyzja z dnia 28 lutego 1967 r. dofinansowano z Budżetu Państwa ze środków finansowych: Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych – Funduszu Kościelnego. 1 tablica 42 x 28cm

Zakres przeprowadzonych prac konserwatorsko – restauratostkich w obrębie sztukaterii, ścian i sklepienia (sztukaterie, wyprawy tynkarskie i żebra) w nawie bocznej Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie:

Odkurzono powierzchnię ścian i sklepienia przy pomocy odkurzacza z pomocą miękkiego pędzla.

Doczyszczono gumkami chlebowymi i gąbkami wishab.

Wykonano wstępną dezynfekcję zainfekowanych partii ścian preparatem o szerokim spektrum działania.

Usunięto spęcherzone warstwy tynku, wzmocniono strukturalnie i odsolono z pomocą okładów z pulpy papierowej.

Usunięto zarysowania pęknięć i rys, podklejono odspojone fragmenty przy użyciu preparatu wapienno – syntetycznego.

Usunięto /zmyto/ zmienione kolorystycznie punktowania w partiach polichromowanych,

Uzupełniono tynki rys i spękń zaprawą wapienną o dostosowanej do otoczenia granulacji kruszywa,

Założono pobiały w miejscach uzupełnianych,

Scalono kolorystycznie miejsca uzupełnień, wykonano punktowania w partiach polichromii przy użyciu farb na bazie akrylatów,

Wykonano retuszy rozjaśniających w miejscach przyciemnionych bez możliwości ich doczyszczenia,

Przeprowadzono dezynfekcję profilaktyczną.

Galeria: https://archiwum.pobrygidkowski.pl/galeria/zabytki/prace-konserwatorsko-restauratorskie-dofinansowano-ze-rodkow-ministra-administracji-i-spraw-wewntrznych-fundusz-kocielny-2023.html?page=1 

Galeria: https://archiwum.pobrygidkowski.pl/galeria/zabytki/nawa-boczna-w-trakcie-prac-konserwatorsko-restauratorskich-dofinansowanych-ze-rodkow-ministra-spraw-wewntrznych-i-administracji-funduszu-kocielnego-w-2023-r.html 

2 tablica informacyjna 180 x 120 cm