Wykonanie prac konserwatorsko – restauratostkich w obrębie ścian i sklepienia (wyprawy tynkarskie i żebra) w kaplicy północnej Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A248, decyzja z dnia 28 lutego 1967 r. dofinansowano ze środków finansowych: Gminy Lublin – Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

Zakres przeprowadzonych prac konserwatorsko – restauratostkich w obrębie ścian i sklepienia (wyprawy tynkarskie i żebra) w kaplicy północnej Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie:

-Odkurzono powierzchnię ścian i sklepienia przy pomocy odkurzacza z pomocą miękkiego pędzla.

-Doczyszczono gumkami chlebowymi i gąbkami wishab.

-Wykonano wstępną dezynfekcję zainfekowanych partii ścian preparatem o szerokim spektrum działania.

-Usunięto spęcherzone warstwy tynku, wzmocniono strukturalnie i odsolono z pomocą okładów z pulpy papierowej.

-Usunięto zarysowania pęknięć i rys, podklejono odspojone fragmenty przy użyciu preparatu wapienno – syntetycznego.

-Usunięto /zmyto/ zmienione kolorystycznie punktowania w partiach polichromowanych,

-Uzupełniono tynki rys i spękń zaprawą wapienną o dostosowanej do otoczenia granulacji kruszywa,

-Założono pobiały w miejscach uzupełnianych,

-Scalono kolorystycznie miejsca uzupełnień, wykonano punktowania w partiach polichromii przy użyciu farb na bazie akrylatów,

-Wykonano retuszy rozjaśniających w miejscach przyciemnionych bez możliwości ich doczyszczenia,

-Przeprowadzono dezynfekcję profilaktyczną.

Galeria: https://archiwum.pobrygidkowski.pl/galeria/kaplica-ponocna-prace-konserwatorskie-dofinansowane-przez-urzd-miasta-lublin-i-wojewodzkiego-konserwatora-zabytkow-w-lublinie-2023.html