Cyfrowa historia Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie – etap IV: 

tablica informacyjna 420x280mm stworzenie nowoczesnej aplikacji internetowej oraz udostępnienie przewodnika wirtualnego 3d online page 0001

KULTURA CYFROWA 2023:

Dofinansowanie: 75.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 93.750,00 zł

Data podpisania umowy 25 maja 2023 r. 

Projekt zakładał zbudowanie aplikacji internetowej, która w sposób przyjazny użytkownikom, przy użyciu współczesnych technologii internetowych udostępnia, prezentuje i pomaga wyszukać, wszystkie dotychczas zdigitalizowane obiekty związane z kościołem pobrygidkowskim. 

W szczególności - eksponaty i zabytkowe wyposażenie, gigapanoramy ołtarzy, makiety przebudowy kościoła, panorama lotnicza, panorama pól grunwaldzkich, linia czasu św. Brygidy, tabliczki memoratywne, obrazy emblematyczne, świątynia 3d - film i spacer oraz stworzony wirtualny przewodnik 3d po kościele.

Na potrzeby projektu wykorzystane zostały zdigitalizowane w ramach działania - Kultura Cyfrowa 2016, 2017 oraz 2021 – zasoby, które stworzą spójną, nowoczesną i dostępną w Internecie ofertę, będącą jednocześnie podsumowaniem dotychczas zrealizowanych projektów.

 

W związku z realizacją wniosku z Kultury Cyfrowej 2023 wykonano: 

1. Zbudowano aplikację internetową, która w sposób przyjazny użytkownikom, przy użyciu współczesnych technologii internetowych udostępnia, prezentuje i pomaga wyszukać wg metadanych, wszystkie dotychczas zdigitalizowane obiekty związane z kościołem pobrygidkowskim, tworząc podsumowanie dotychczas zrealizowanych projektów w ramach programu Kultura Cyfrowa.

 

Modele zabytków oraz tabliczek memoratywnych dostępne są pod adresem:

https://brygida-arch.vercel.ap

2. Udostępniono przewodnik wirtualny 3d po kościele w formie online oraz zintegrowano przewodnik z aplikacją internetową, by obie części tworzyły spójną całość. Łącznie projekt doprowadził do udostępnienia 318 obiektów.

Modele kościoła wewnątrz i zewnątrz dostępne są pod adresem:

https://brygida-model.vercel.app/

3. Dodatkowo całość uwzględniające wszystkie zrealizowane dotychczas projekty znajduje się pod adresem:

https://brygida-start.vercel.app/ 

Zapraszamy!

 Fundusz Kultury 07.12.2023