Tablica informacyjna

W związku z przyznaną dotacją przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 1 sierpnia 2023 r. rozpoczęły się prace przy wieży kościoła.

Zadanie pn.: Lublin, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej (XVw.) - wotum króla Władysława Jagiełły za zwycięstwo w Bitwie pod Grunwaldem: prace remontowo – konserwatorskie przy elewacji i obróbkach blacharskich, obejmuję wykonanie prac:
Elewacja wieży kościoła – wykonanie wtórnych izolacji przeciwwodnych ścian przyziemia Elewacja wieży kościoła – opaska odawadniająca
Elewacja wieży kościoła – naprawa rys i pęknięć murów
Elewacja wieży kościoła – remont tynków ścian i detali architektonicznych
Elewacja wieży kościoła – – remont orynnowania, obróbek z blachy oraz dachówki ceramicznej.

Termin realizacji: 1 sierpnia 2023 r. - 15 grudnia 2023 r. 

TABLICA informacyjna 2