ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE – WIELKANOC 2024 

Chrystus zwyciężył zło i śmierć! To radosne orędzie rozbrzmiewa w tych dniach w sercu Kościoła. Zwyciężywszy śmierć, Chrystus obdarza nieskończonym życiem tych, którzy Go przyjmują i wierzą w Niego. Jego śmierć i zmartwychwstanie stanowią zatem fundament wiary Kościoła – mówił przed laty św. Jan Paweł II, papież. 

Niech wiara w zmartwychwstanie Chrystusa będzie dla Was i Waszych bliskich źródłem niezachwianej nadziei i pewności, że życie zwycięża śmierć, prawda kłamstwo i fałsz a miłość zdoła pokonać chwile zwątpienia i rozpaczy. 

Chrystus Zmartwychwstał i przychodzi po to, aby obdarować nas Swoją mocą, tak potrzebną każdego dnia. Niech blask poranka wielkanocnego wleje w nasze serca otuchę oraz umocni w działaniu i wypełnianiu codziennych obowiązków. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was Swym błogosławieństwem. Radosnego Alleluja.

Duszpasterze

Kościoła Pobrygidkowksiego w Lublinie

 

SYMBOLIKA GROBU PAŃSKIEGO 2024 DSC 0819

Co roku Grób Pański w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie przemawia do wiernych poprzez symbole. 

Tegoroczna interpretacja Grobu Pańskiego przedstawia różaniec, w którym każda dziesiątka symbolizuje kolejne kontynenty. Kolor zielony to Afryka, żółty – Azja, biały – Europa, czerwony -obie Ameryki, niebieska barwa odzwierciedla wody Oceanu Spokojnego otaczające Australię.

Centralnym punktem instalacji jest krzyż wieńczący paciorki różańcowe, jego cień tworzy poświatę na żywej zieleni – symbolu nadziei wypływającej ze Zmartwychwstania Chrystusa.

Różaniec jest praktyką duchową, która głęboko wpisuje się w kontekst wielkopostnych przygotowań do Wielkanocy. Jest to czas modlitwy, kontemplacji i refleksji nad męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.

Interpretacja różańca w Grobie Pańskim może być rozumiana na kilka sposobów:

- kontemplacja nad męką Chrystusa - podczas różańca w grobie pańskim wierni medytują tajemnice bolesne, czyli wydarzenia z życia Jezusa, które poprzedziły Jego śmierć. To czas, aby zanurzyć się w rozważaniu cierpień, jakie Chrystus przeszedł dla zbawienia ludzkości. Jest to okazja do głębszego zrozumienia ofiary Chrystusa i do wyrażenia wdzięczności za Jego miłość.

- wspólnota z Chrystusem w Jego cierpieniu - modlitwa różańcowa w Grobie Pańskim może być także interpretowana jako duchowe towarzyszenie Jezusowi w Jego cierpieniu: poprzez modlitwę i medytację nad tajemnicami bolesnymi, wierni starają się bardziej zjednoczyć z Chrystusem w Jego męce, pokazując w ten sposób swoją miłość i oddanie.

- przygotowanie do zmartwychwstania - choć różaniec w Grobie Pańskim  skupia się na tajemnicach bolesnych, stanowi też wstęp do radosnego wydarzenia zmartwychwstania. Modlitwa ta jest więc także okazją do refleksji nad znaczeniem zmartwychwstania Chrystusa i nad nadzieją, jaką ono niesie dla naszego życia.

- duchowe odnowienie i nawrócenie - różaniec w Grobie Pańskim może być czasem duchowego odnowienia i nawrócenia. Poprzez modlitwę i medytację nad męką i śmiercią Chrystusa, wierni mają okazję zastanowić się nad swoim życiem, nad swoimi błędami i słabościami, oraz nad potrzebą nawrócenia i zbliżenia się do Boga.

W każdym przypadku, różaniec w Grobie Pańskim jest praktyką duchową, która ma na celu pogłębienie relacji wiernych z Chrystusem poprzez modlitwę, medytację i refleksję nad Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem.

Janusz