GO PGNiG Fundacja RGB

Strefa bezpieczeństwa w zabytkowym XV-wiecznym Kościele Pobrygidkowskim – wotum króla Władysława Jagiełły za zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem – darowizna Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Celem modernizacji istniejącego monitoringu wizyjnego jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, porządku publicznego, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, i kulturowej a także ochrona dóbr kultury i tradycji, osób i zabytkowego mienia wraz z ekspozycją na terenie zabytkowego obiektu, zlokalizowanego na terenie Pomnika Historii w Lublinie.

Modernizacja systemu przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób odwiedzających zabytkowy obiekt, turystów, uczestników kultu religijnego oraz koncertów.

Celem jest również zapewnienie nocnego dozoru i zapobiegnięcie kradzieżom, włamaniom, aktom wandalizmu (piorun na elewacji, kościół–„noclegowania”, „restauracja” i „toaleta” dla bezdomnych oraz monitorowanie, całodobowy dozór, archiwizowanie tego, co dzieje się we wnętrzu zabytkowego obiektu (XVw) i wokół niego przez 7 dni w tygodniu.

Rozbudowa i modernizacja stworzy współczesny telewizyjny system dozorowania, który umożliwi podgląd obrazów z miejsc detekcji w różnych warunkach oświetleniowych – nawet po zmroku, automatyczne wykrywanie ruchu w dozorowanym obszarze i uruchamianie sygnału alarmowego-inteligentna analiza obrazu.

Stworzenie zaawansowanego i nowoczesnego systemu kamer IP, który umożliwi obserwację za pomocą przeglądarki internetowej w czasie rzeczywistym obrazów z pola detekcji oraz bieżące informowanie oraz alarmowanie za pośrednictwem aplikacji

Zaprojektowany monitoring wizyjny umożliwi rejestrację oraz podgląd obrazu w czasie rzeczywistym ze wszystkich kamer stanowiących elementy systemu. Monitoringiem objęty będzie teren zewnętrzny wraz z wejściem do kościoła i rektoratu, teren parkingu, wnętrze kościoła i krypt oraz muzeum w wieży. Główne stanowisko obserwacyjne zlokalizowane będzie w pomieszczeniu kancelarii, a stanowisko podglądu kamer w pomieszczeniu zakrystii.

W skład projektowanego systemu, zatwierdzonego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie wchodzą:
kamery stacjonarne zewnętrzne:
kamera zewnętrzna IP w obudowie tubowej
kamera zewnętrzna IP w obudowie kopułkowej
kamery stacjonarne wewnętrzne:
kamera wewnętrzna IP w obudowie kopułkowej
rejestrator
dyski twarde 8TB
przełączniki sieciowe z portami PoE,
szafa GPD wyposażona wg. PT i okablowanie.

Modernizacja i rozbudowa zapewni wysoką jakość nagrań umożliwiającą inteligentną analizę obrazu oraz prosty, łatwy sposób w użytkowaniu oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym można poczuć się znacznie bardziej bezpiecznie.

Wykonawca prac: Firma House of Sites Łukasz Korab

Termin realizacji: 31 lipca 2023 r.

Fotogaleria: strefa bezpieczeństwa w trakcie prac modenizacyjnych