Kościół Pobrygidkowski w Lublinie przystąpił do akcji pn. Sezon Lublin 2023 w kategorii Kustosz. 

Zapraszamy do zwiedzania naszej historycznej świątyni i zapoznania się z  ekspozycjami: historyczną, archeologiczną i numizmatyczną od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 17.00 i w soboty po wcześniejszej rezerwacji.

W trakcie zwiedzania poznają Państwo historię naszego kościoła od roku 1412 czyli daty fundacji przez Króla Władysława Jagiełło do dnia dzisiejszego.

Bilety w cenie: 10,00 zł. - normalny i 5,00 zł - ulgowy, do nabycia w zakrystii. Zakup biletu gwarantuje obsługę przewodnika.

Sezon Lublin 2023

DAWNY KOŚCIÓŁ BRYGIDEK W LUBLINIE – obecnie Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie zbudowany został w latach 1412 - 1426 w miejscu kaplicy z 1396 r. dla zakonu brygidek i brygidów sprowadzonych z Gdańska w 1426 r. Kościół i klasztor ufundowane zostały przez Władysława Jagiełłę, jako dziękczynne wotum za zwycięstwo grunwaldzkie. Wieża zbudowana została w pierwszej połowie XVI w. i podwyższona w końcu XVI lub na początku XVII w. Kościół zbudowany był w stylu gotyckim. Osobliwością jego jest niesymetryczny podział wnętrza na dwie nawy. Pierwotne wnętrze dekorowane było malowidłami ściennymi i nakryte stropem płaskim, zastąpiono około połowy XVI wieku gotyckim sklepieniem krzyżowo - żebrowym. 

Sklepienie w prezbiterium posiada dekorację w stylu renesansu lubelskiego i stalle z obrazami z życia św. Brygidy z okresu wczesno - barokowego z czasów Ksieni Doroty Firlejówny (1631-1660). 

Z dawnego wyposażenia wnętrza zwracają uwagę: gotycki obraz św. Brygidy z XV w. w ołtarzu głównym prezbiterium, malowany na desce (część dawnego tryptyku), zapewne import skandynawski, obrazy w stallach i ławkach przedstawiające sceny z życia św. Brygidy, zapewne pędzla Jana Szrettera, druga ćwierć XVII w. 

Nad sklepieniem nawy głównej (na poddaszu) zachowały się fragmenty gotyckiej dekoracji malarskiej, prawdopodobnie z lat 1460-1470. Polichromia znajdowała się pierwotnie poniżej stropu, nakrywającego nawę. Jeden z fragmentów przedstawia pochód rycerzy pod wodzą króla na tle miasta, w asyście mieszczan na koniu i zaliczony jest do najwcześniejszych w Polsce utworów malarskich o tematyce świeckiej. W ścianie północnej kościoła odkryty został stary portal gotycki.

W latach 2011- 12 Kościół zrealizował projekt renowacji kościoła pn. Rewitalizacja zespołu pobrygidkowskiego w Śródmieściu miasta Lublina, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-13.

Sezon Lublin to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez miejskich, które pozwala mieszkańcom Lublina i turystom w niecodzienny sposób odkrywać historię, piękno i tajemnice miasta.

Zwiedzając Lublin, dokonując zakupów w ramach oferty turystycznej zdobywamy naklejki i nagrody – unikatowe gadżety miejskie.

Każdy, kto zakupi produkty lub usługi zaproponowane w akcji Sezon Lublin przez Partnerów, otrzyma naklejki. Zgromadzone na specjalnym karnecie pozwolą otrzymać tytuł Przyjaciela Lublina i gadżet miejski (10 pkt) albo tytuł Znawcy Lublina oraz gadżet miejski (25 pkt). Akcja trwa 6 miesięcy, więc każdy zdąży odkryć Lublin i sięgnąć po trofeum!

Więcej informacji: https://miastoinspiracji.lublin.eu/sezon-lublin/o-sezonie/