Zadanie pn.: „Lublin, kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej - wotum króla Władysława Jagiełły za zwycięstwo w Bitwie pod Grunwaldem – prace renowacyjne zabytkowego drewnianego i kamiennego wyposażenia – II połowa XVIII – XX w.”, obejmuje prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych:

-Ołtarzyk przenośny (B/264 poz. 1 wpisu do rejestru zabytków z dn. 20.10.2011 r.)

-Krucyfiks (B/264 poz. 22 wpisu do rejestru zabytków z dn. 20.10.2011 r.)

-Rama do obrazu (B/264 poz. 20 wpisu do rejestru zabytków z dn. 20.10.2011 r.)

-Tablica upamiętniająca rocznicę Powstania Styczniowego (B/264 poz. 48 wpisu do rejestru zabytków z dn. 20.10.2011 r.)

-Klęcznik (B/264 poz. 93 wpisu do rejestru zabytków z dn. 20.10.2011 r.)

-Fotel (B/264 poz. 66 wpisu do rejestru zabytków z dn. 20.10.2011 r.)

-Epitafium Ignacego Wolanowskiego (B/264 poz. 49 wpisu do rejestru zabytków z dn. 29.11.1986 r.)

 

Koszt prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych: 167.428,87 zł 

 

Prace konserwatorskie przy zabytkach dofinansowano ze środków:

- środkami własnymi w kwocie 8.306,87 zł 

- Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie w kwocie 24.122,00 zł 

- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Fundusz Kościelny w kwocie 50.000,00 zł 

- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ministra: Ochrona Zabytków w kwocie 85.000,00 zł 

MKiDN kolor 1