18.10.2020 koncert plakat A3 1

Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim

KONCERT PAPIESKI - odwołany

W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 100. rocznicy urodzin

18 października 2020 r. godz. 18.45

Muzyka klasyczna i fragmenty przemówień Jana Pawła II

Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie 

ul. Gabriela Narutowicza 6

Wykonawcy: 
Iwona Kowalkowska – sopran

Julia Madej – wiolonczela

Jacek Brzeziński - narracja 

Przemysław Stanisławski - dyrygent 

Orkiestra Trybunału Koronnego w Lublinie 

I skrzypce Aleksandra Mazurek, Tomasz Kusiak, Magdalena Piętka – Chmielewska, Lech Gąsior

II skrzypce Dominika Kołszut, Grzegorz Cholewiński, Izabela Baca, Łukasz Resiak

Altówki Katarzyna Czerniawska, Renaldo Wójtowicz, Agata Gumiela


Wiolonczele Weronika Kociuba, Małgorzata Pietroń

Kontrabas Piotr Ścirka

PROGRAM KONCERTU:
Jan Paweł II – przemówienie na zakończenie Mszy św. na krakowskich Błoniach w dniu 18 sierpnia 2002 r. 
Barka
B. Stieler - Ave Maria
J. S. Bach – Fantazja
Jan Paweł II – fragmenty homilii wygłoszonej w czasie Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie w dniu 15 czerwca 1991r. 
J. Sykulski - Abba Ojcze (opr. Anna Janowicz)
K. Jurczak - Concertino per violoncello e archi
B. Stieler - Pielgrzym pokoju
W. A. Mozart – Fantazja
Jan Paweł II – fragmenty przemówienia podczas spotkania z wiernymi w Wadowicach w dniu 16 czerwca 1999r. 
A. Dec - Moje miasto Wadowice (opr. Krzysztof Jurczak) 
B. Stieler - Ave Maria
Jan Paweł II – fragment przemówienia pożegnalnego na lotnisku Kraków – Balice w dniu 19 sierpnia 2002 r. 
Boże, coś Polskę

Iwona Kowalkowska – sopran. Jako solistka koncertuje zarówno w kraju jak i na świecie. Niedawno z powodzeniem wystąpiła w nowojorskiej Carnegie Hall. Nagrała kilka znaczących krążków CD, w tym pieśni Oskara Kolberga i Stanisława Niewiadomskiego. Była solistką Opera Nova w Bydgoszczy i Warszawskiej Opery Kameralnej. Jest laureatką I nagrody konkursu wokalnego UFAM w Paryżu. W 2014 roku z rak Prezydenta RP otrzymała zaszczytny tytuł profesora. W Akademii Muzycznej w Poznaniu prowadzi klasę śpiewu solowego. Wykształciła już kilkoro młodych wykonawców, którzy rozpoczęli karierę solistyczną w kraju i poza Polską. Do jej wybitnych uczniów i absolwentów należą tacy znakomici młodzi śpiewacy jak: Katarzyna Wietrzny, Szymon Mechliński, Viktor Priebe, Maria Domżał i Artur Rożek.

Julia Madej– wiolonczela. Urodziła się 18 listopada 1998 r. w Rzeszowie.Swoje pierwsze kroki w kierunku muzyki rozpoczęła w wieku 10 lat w szkole muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w klasie mgr Doroty Długosz-Smeli. Pod jej skrzydłami ukończyła szkołę artystyczną zdobywając dyplom z wynikiem bardzo dobrym. Uczęszczając do szkoły muzycznej II stopnia była koncertmistrzem wiolonczel podczas koncertów muzyki filmowej i rozrywkowej w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego oraz w Instytucie Muzyki w Rzeszowie. W czasie nauki w średniej szkole muzycznej brała udział w seminariach wiolonczelowych z prof. Adamem Krzeszowskim. W roku 2018 rozpoczęła naukę w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w klasie dra hab. Jerzego Wujtewicza. Uczestniczyła w międzynarodowych seminariach wiolonczelowych, które prowadzili m. in. Jacob Shaw oraz Julius Berger.

Jacek Brzeziński – aktor. W 1977 roku ukończył studia magisterskie na kierunku filolologia polska UMCS. W latach 1977 – 81 pracował jako asystent w zakładzie logopedii UMCS, a potem nieprzerwanie do 2019 roku – w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, gdzie prowadził lektorat języka polskiego a także zajęcia z fonetyki oraz kultury żywego słowa. Owocem długoletniej pracy z cudzoziemcami był stworzony przez niego Chór i Teatr ponad Granicami CJKP z UMCS, prezentujący spektakle oparte na polskiej dramaturgii (np., „Dziady”, „Odprawa posłów greckich”, „Brat naszego Boga” czy „Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim”), jasełka i koncerty kolęd czy wieczory pieśni patriotycznych i biesiadnych. Zorganizował 9 edycji Dwujęzycznych Konkursów Recytatorskich, w których brali udział wyłącznie cudzoziemcy uczący się języka polskiego. Od 45 lat jako aktor związany jest z lubelskim Teatrem „Provisorium”. Uczestniczył w kilkudziesięciu festiwalach teatralnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w Polsce i wielu krajach Europy. Występował też w Japonii, Korei Płd., syberyjskiej części Rosji, Egipcie i USA. Prowadził wspólnie z innymi warsztaty teatralne w ośrodkach uniwersyteckich w USA, Niemczech i w Polsce. Współpracował przy adaptacjach teatralnych kilku powieści, m. in. takich jak Inny świat G. Herlinga – Grudzińskiego, Dżuma A. Camus’a, Niepokoje wychowanka Toerlessa R. Musila czy Ferdydurke i Trans-Atlantyk W. Gombrowicza. Jest laureatem wielu nagród ogólnopolskich i międzynarodowych (m.in. dwukrotnie otrzymane Fringe First na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Edynburgu (1992, 2001), Grand Prix Festiwalu Teatralnego „Klasyka Polska” w Opolu (1999), Nagroda Artystyczna Miasta Lublina (1999), wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Aktorskiej w Kaliszu (1999), Grand Prix w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2004) czy Nagrody Prezydenta Lublina. Jako aktor uczestniczył w telewizyjnych nagraniach kilku spektakli, m. in. Ferdydurke (2009) i Bracia Karamazow (2012) według powieści F. Dostojewskiego. Oba ww. spektakle przyniosły też Teatrowi Provisorium największy rozgłos. Współpracował z innym teatrami, np. z poznańskim Teatrem Ósmego Dnia, lubelskim Teatrem ITP (KUL) jak też występował w realizacjach Marcina Wąsowskiego, np. wielkim widowisku Wiara – Nadzieja – Miłość na Arenie Lublin w lipcu 2016 roku z okazji Światowych Dni Młodzieży. Nadal pozostaje aktorem Teatru Provisorium, którego ostatnią premierą zrealizowaną w kooperacji z Teatrem Dramatycznym w Warszawie (grudzień 2019) są Biesy wg powieści F. Dostojewskiego w reżyserii Janusza Opryńskiego,

Orkiestra Trybunału Koronnego powstała w Lublinie w 1995 roku. Pomysłodawcą powołania zespołu był lubelski altowiolista Renaldo Wójtowicz. Pozostając pod jego kierownictwem do 2010 roku, orkiestra od początku występowała pod obecną nazwą, nawiązującą do dziedzictwa kulturowego Lublina. Swoje istnienie Orkiestra zainaugurowała wykonaniem Mszy Nelsońskiej J. Haydna w lubelskiej Archikatedrze. Trzon Orkiestry Trybunału Koronnego stanowi kwintet smyczkowy, zaś instrumenty dęte, organy i klawesyn dobierane są do składu podstawowego w zależności od potrzeb repertuarowych. Na początku działalności nawiązana została trwająca do chwili obecnej stała współpraca z zespołami chóralnymi Lublina. Orkiestra podczas swej działalności współpracowała z różnymi dyrygentami. Działalność Orkiestry Trybunału Koronnego od 2010 roku wspierana jest przez Stowarzy-szenie o tej samej nazwie którego prezesem jest Dariusz Dąbrowski. Kierownictwo artystyczne objął Przemysław Stanisławski.Na przestrzeni kilkunastu lat działania zespół wystąpił w kilkudziesięciu koncertach. Brał udział w lubelskich festiwalach takich jak: Dni Muzyki Organowej, Żakeria, Wielkopostne Śpiewanie; występował we Wrocławiu w ramach festiwalu Wratislavia Cantans, w Helu na Letnim Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, na Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie oraz festiwalu Gdynia Classica Nova; uczestniczył w licznych koncertach wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych, takich jak koncerty prezydenckie, koncerty realizowane we współpracy z Miastem Lublin, gale jubileuszowe chórów lubelskich. Ważnym projektem Orkiestry był koncert z okazji Prezydencji Polski w Unii Europejskiej (w programie: oratorium Mesjasz G. F. Haendla, dyr. P. Stanisławski), który odbył się w grudniu 2011 roku. Kolejne projekty, zrealizowane we współpracy z Miastem Lublin w 2012 roku, to koncert muzyki Mozarta (Symfonia g-moll KV 550, Msza Koronacyjna KV 317, Exsultate, jubilate KV 165) w odrestaurowanym Wirydarzu lubelskiego Klasztoru Dominikanów oraz koncert muzyki na orkiestrę smyczkową (w programie m.in. Serenada C-dur op. 48 P. Czajkowskiego), pod dyrekcją szefa artystycznego zespołu. W tym samym roku, wspólnie z wrocławską Akademią Muzyczną, zespół wziął udział w realizacji spektaklu operowego Agatka, czyli przyjazd pana Jana Dawida Hollanda. Pod dyrekcją Marka Toporowskiego zaprezentował go w Tarnowie i Krakowie. 15 sierpnia 2012 r. Orkiestra Trybunału Koronnego wystąpiła w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie na koncercie pod patronatem Prymasa Seniora Polski – Józefa Glempa. Wiosną 2013 roku Orkiestra uczestniczyła w koncertach Gorzkich żali R. Rozmusa oraz nagraniu CD. Następnie towarzyszyła chórom uczestniczącym w I Festiwalu Miast Partnerskich Lublina podczas koncertu Te Deum W. Kilara (maj 2013). W czerwcu 2013 r. razem z Cameratą Lubelską wykonała koncert Przedziwny, Święty Antoni, patronie Miasta Lublina oraz w składzie smyczkowym koncert z okazji 100 rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego – Lutosławski i jemu współcześni. Również we współpracy z Cameratą Lubelską zespół wziął udział w XVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej – Gdynia Classica Nova, gdzie przedstawił prawykonania litanii Jana Wańskiego i Józefa Zeidlera. W ostatnich latach we współpracy z Urzędem Miasta Lublin zrealizowanych zostało kilka następnych projektów: Kantaty Jana Sebastiana Bacha (2014), koncert A. Vivaldi – Cztery pory roku (2014), koncert Orkiestra Trybunału Koronnego mieszkańcom Lublina (2014), koncert Saksofon i smyczki (2015), koncert oratorium G. F. Haendla Baltazar (2015), koncert Orkiestra Trybunału Koronnego mieszkańcom Lublina (2015), J. Haydn: Siedem ostatnich słów Chrystusa – Koncert Wielkopostny (2016), Noc Kultury 2016 – W kręgu zapomnianej pieśni polskiej (2016), Orkiestra Trybunału Koronnego mieszkańcom Lublina (2016) oraz koncert Muzyka Jana Sebastiana Bacha (2016). We współpracy z Chórem Akademickim KUL zespół orkiestry dokonała nagrania płyty CD „Tryumfy Króla Niebieskiego” – kolędy i pastorałki.
W 2017 roku orkiestra wzięła udział w realizacji projektu Zakochani w Lublinie z okazji 700-lecia lokacji miasta Lublin, wykonała koncert Muzyka religijna z XIX-wiecznych rękopisów – odkrycia lubelskich muzykologów oraz koncert Orkiestra Trybunału Koronnego Mieszkańcom Lublina – 50-lecie pracy artystycznej Przemysława Stanisławskiego.
W lutym 2018 roku Orkiestra wzięła udział w projekcie „Biblia Audio” – Koncert „Ja Jestem” z okazji 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Przemysław Stanisławski – dyrygent. Urodził się w Poznaniu. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku sześciu lat. Ukończył teorię muzyki w Akademii Muzycznej w Poznaniu i dyrygenturę symfoniczno-operową w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Henryka Czyża. Od 1966 do 1986 roku śpiewał w Poznańskim Chórze Chłopięcym Jerzego Kurczewskiego.W 1983 roku utworzył męski zespół wokalny „A abre Concinui”. Od powstania do 1992 roku był kierownikiem artystycznym tego zespołu występując na wielu estradach w kraju i poza granicami. W latach 1986-1991 pracował w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy pełniąc funkcję asystenta dyrygenta. W tym czasie założył Polski Chór Kameralny specjalizujący się w wykonawstwie muzyki wokalno-instrumentalnej baroku i klasycyzmu.Jako dyrygent koncertował z orkiestrami: Camerata Academia, Warszawska Orkiestra Kameralna, Polish Sinfonietta, Filharmonii – Bałtycka, Koszalińska, Lubelska, Olsztyńska, Pomorska, Polska Filharmonia Kameralna Sopot, a także poza granicami (Belgia, Francja, Hiszpania, Japonia, USA).W roku 1991 został zaproszony na Flandryjski Festiwal Muzyczny do wykonania z orkiestrą i chórem BRT, Philharmonia Choir i Polskim Chórem Kameralnym dzieła G. Ligetiego „Requiem”. W 1992 roku otrzymał zaproszenie z Nantes, by wraz z Orchestre de Pays de la Loire wykonać IX Symfonię L. van Beethovena. W tymże roku był o cjalnym reprezentantem kraju w „Dniu Pol-skim” na światowej wystawie EXPO 92 w Sewilli.Znaczącym wydarzeniem było zaproszenie w 1993 roku na Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Kyoto, gdzie z tamtejszą orkiestrą wykonał „Koncerty brandenburskie” J.S. Bacha i „Historię żołnierza” I. Strawińskiego. Od października 1993 roku prowadzi zespoły kantatowo-oratoryjne i zespoły operowe na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Przygotował kilkadziesiąt premier operowych i oratoryjnych (H. Purcell, J.S. Bach, G.F. Haendel – polska premiera oratorium „Susanna”, „Belshazzar” – polska premiera, J.A. Hasse „Cleo de” – polska premiera, G. Pergolesi, D. Cimarosa, J. Haydn, W.A. Mozart, G. Rossini, S. Moniuszko, G. Donizetti, G. Puccini, H. Czyż, T.Z. Kassern „The comedy of the dumb wife“ – światowa prapremiera, G.C. Menotti – polska premiera „The old maid and the thief”, M. Rimski-Korsakow – polska premiera „Carska narzeczona” i in.).Dokonał wielu nagrań dla polskich i zagranicznych RTV, a także CD (Muzyka polskiego Renesansu; G.F.Haendel – Mesjasz; W.A.Mozart – Requiem; T.Z. Kassern – Comedy of the dumb wife; J. M. Poniatowski – Mass in F „World Premiere Recording”; W. Żeleński – Sacred Choral Works „World Premiere Recording”). W latach 1995-2000 współpracował z orkiestrą Akademii Muzycznej im. Fryderyka Cho-pina w Warszawie, z którą często koncertował w krajach Beneluksu, Francji i Hiszpanii.Od 2010 jest kierownikiem artystycznym Chóru i Orkiestry Trybunału Koronnego w Lublinie, a od kwietnia 2011 do kwietnia 2015 był dyrygentem zespołu Camerata Lubelska. Z tymi zespołami dokonał kilkunastu światowych prawykonań dzieł Jana Wańskiego, Józefa Zeidlera, Józefa Michała Poniatowskiego, Władysława Żeleńskiego i w 2014 roku z Polską Filharmonią Kameralną Sopot, solistami i Zespołem Wokalnym Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku dzieł: Missa in Dis „Die Zauber öte” (sygnowana nazwiskiem W.A. Mozart) i Floriana Schoena. W 2015 roku uchwałą Rady Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie uzyskał stopień doktora habilitowanego. d 1 września 2020 został wybrany na stanowisko prorektora ds. artystycznych w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku (kadencja 2020-2024).

Sponsorzy i Partnerzy koncertu: 

     Powizytkowski Ośrodek Kultury w Lublinie

PROJEKT ZREALIZOWANY DZIEKI WSPARCIU ML RGB


WBS Chelmlogo SBP Piaski