Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pt. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REKTORATU KOŚCIOŁA REKTORALNEGO PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ W LUBLINIE”, realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej - Program priorytetowy nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie".

Zamawiający: Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej ul. Gabriela Narutowicza 6, 20-004 Lublin

Celem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy robót budowlanych, polegających na wykonaniu termomodernizacji części budynku rektoratu Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP, przy ul. Gabriela Narutowicza 6 w Lublinie.

Szczegółowy zakres prac został opisany w ust. 3 niniejszego zapytania oraz w dokumentacji projektowej.

Oferty należy składać do dnia 12 stycznia 2024 r. do godziny 16.00.

 

NFOSiGW

Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie realizuje projekt pod nazwą "Termomodernizacja budynku rektoratu Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie".

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach program priorytetowego 3.4.1 "Budownictwo Energooszczędne Cz. 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie".

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji jednego z budynków rektoratu. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej, poprawy efektywności energetycznej, ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz poprawy komfortu użytkowania obiektu. Ważnym elementem inwestycji będzie montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 27,24 kWp.

 

Poniżej zestawienie planowanych robót:

 a) ocieplenie ścian zewnętrznych,

 b) ocieplenie ściany zewnętrznej cokołu,

 c) wykonanie izolacji cieplnej i przeciwilgociowej ścian fundamentowych,

 d) ocieplenie stropu poddasza,

 e) wymiana okien,

 f) wymiana drzwi zewnętrznych,

g) wymiana kotłów gazowych kondensacyjnych na kotły kondensacyjne kaskadowe,

h) wymiana instalacji centralnego ogrzewania warz wymiana grzejników żeliwnych na grzejniki panelowe z montażem zaworów termostatycznych,

 i) modernizacja systemu oświetlenia wraz z niezbędną przebudową instalacji, 

 j) modernizacja instalacji klimatyzacji,

 k) montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 9 kWp i mocy 18,24 kWp wraz z magazynem energii i dostosowaniem instalacji elektrycznej,

 l) wyposażenie budynku w system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami (system zarządzania energią BMS).

 


W wyniku realizacji projektu:

zapotrzebowanie na energię końcową zmniejszy się o 84,44%, na energię pierwotną o 83,66%,

emisja dwutlenku węgla zredukowana zostanie o 83,38%.

produkcja własnej energii elektrycznej wyniesie około 27 000 kWh.

Efektem ekonomicznym będzie ograniczenie kosztów eksploatacyjnych budynku, które obniżą się o 85%.
 

Całkowita wartość projektu wynosi 2.130.956,00 złotych, w tym 1.142.254,00 zł to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej rozpoczął starania o uzyskanie niskooprocentowanej pożyczki z NFOŚiGW, która pozwoli domknąć budżet inwestycji. Wnioskowana kwota to 968 579 złotych.