Zadanie: Cyfrowa historia Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie - etap III obejmuje wykonanie multimedialnej instalacji prezentującej niezwykła historię powstania Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lublinie – wotum króla Władysława Jagiełły za zwycięstwo Jagiełły w bitwie pod Grunwaldem, wraz z digitalizacja 141 obiektów, w tym zabytkowych poddanych konserwacji. Specjalnie na potrzeby instalacji, wykorzystane również będą zdigitalizowane w ramach działania - Kultura Cyfrowa 2016 i 2017 zasoby – które stworzą autorski zaanimowany i wymodelowany materiał video, 3D. Wszystko ujęte będzie w formie interaktywnej aplikacji, dostępnej na stole multimedialnym i w Internecie. Powyższe działania związane z zasobami cyfrowymi kościoła będą służyły świadomemu i bezpiecznemu korzystaniu z tzw. nowych mediów oraz przyczynią się do rozwoju kompetencji związanych z działaniami twórczymi obywateli w posługiwaniu się nimi. Dzięki temu zasoby cyfrowe kościoła, zostaną wykorzystane zarówno do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych jak również naukowych.
Instalacja – aplikacja Linia czasu ma na celu pokazanie niezwykłej historii powstania Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięci Najświętszej Marii Panny w Lublinie.

Instalacja składa się z modułów ułożonych chronologiczne:

1. Przepowiednia św. Brygidy,
2. Zwycięstwo Jagiełły w bitwie pod Grunwaldem,
3. Powstanie i budowa kościoła,
4. Okres Sióstr Brygidek,
5. Okres Sióstr Wizytek,
6. Okres Współczesny,
7. Wielki remont.

Instalacja zbudowana jest na trzech poziomach:

1. Atrakcyjny wizualnie kolaż graficzny, przedstawiający każdy z powyższych okresów,
2. Dokładne przedstawienie postaci oraz kontekstu historycznego,
3. Wyczerpujące przedstawienie materiałów i kontekstów historycznych.

Instalacja będzie miała formę animowanych plansz graficznych, ilustrowanych bogatym materiałem w formie produkcji audio, złożonej z nagranych głosów postaci, odgłosów tła oraz autorskiej muzyki. Wszystko ujęte w formie interaktywnej aplikacji, dostępnej na stole multimedialnym i w Internecie.

Zapraszamy do zapoznania się z Cyfrową historią Kościołą Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie: 

chkp baner poziom

Obrazy emblematyczne i z życia św. Brygidy oraz tabliczki memoratywne:

baner

 

Etap pierwszy:

1. Zebranie potrzebnych materiałów historycznych i analiza i redakcja materiałów historycznych. Korzystając z zasobów bibliotecznych Federacji Bibliotek Cyfrowych, Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie oraz opracowań dostępnych w Internecie (zdigitalizowane obrazy, miedzioryty itp.) zostanie przeprowadzona kwerenda w bibliotekach i muzeach dotycząca kościoła.

Etap drugi:

2. Digitalizacja wybranych zbiorów. Wykonanie zdjęć i opisów zasobów przeznaczonych do digitalizacji (141 obiektów, w tym obiekty zabytkowe poddane konserwacji w ramach umowy z MKiDN nr umowy 00465/19/DOZ – mch; oraz numer umowy 00232/20/DOZ – mch), korekty graficzne i 3D.
3. Opracowanie graficzne potrzebnych zbiorów i obiektów, korekty graficzne 3d
4. Obróbka materiałów cyfrowych
5. Stworzenie graficznego interfejsu do aplikacji

Etap trzeci:

6. Stworzenie interaktywnej aplikacji internetowej jako wspólnego nośnika wszystkich dotychczasowych elementów.

Etap czwarty:

7. Udostępnienie instalacji Linia czasu i zdigitalizowanych obiektów poprzez umieszczenie zdjęć wraz z opisami na stole multimedialnym - porozumienie o wolontariacie
8. Udostępnienie aplikacji i zdigitalizowanych obiektów poprzez umieszczenie zdjęć wraz z opisami w Internecie - porozumienie o wolontariacie

Etap piąty:

9. Archiwizacja wytworzonego zasobu wraz z zakupem nośnika do archiwizacji, 4 dysków
10. Promocja zdania przy zaangażowaniu partnerów medialnych.

Partnerzy w realizacji zadania:

1. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem
2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
3. Kościół Rektoralny pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie

Patronat medialny:

logo radio lublin pngTVP3 Lublin podst719660 nEns GN logo jpglogo 95

Radio Lublin S.A., Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin

TVP 3 Lublin, ul. Henryka Raabego 2, 20-030 Lublin

Gość Niedzielny Oddział w Lublinie , ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20- 950 Lublin

Niedziela Lubelska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin i logo