Zwracam się z prośbą o wsparcie

prac renowacyjnych zabytków ruchomych

Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie:

 


Z góry dziękujemy za pomoc! Dzięki regularnym wpłatom możemy prowadzić prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych i prowadzić działalność statutową.

W każdym tygodniu sprawowana jest Msza święta w intencji wspierających naszą świątynię.

Formularz wpłat


OŁTARZYK PRZENOŚNY
(B/264 poz. 1 wpisu do rejestru zabytków z dn. 20.10.2011 r.)


KRUCYFIKS
(B/264 poz. 22 wpisu do rejestru zabytków z dn. 20.10.2011 r.)


EPITAFIUM IGNACEGO WOLANOWSKIEGO
(B/264 poz. 49 wpisu do rejestru zabytków z dn. 29.11.1986 r.)
Tablica nr 1

 
 
TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA
ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO

(B/264 poz. 48 wpisu do rejestru zabytków z dn. 20.10.2011 r.)


KLĘCZNIK
(B/264 poz. 93 wpisu do rejestru zabytków z dn. 20.10.2011 r.)FOTEL
(B/264 poz. 66 wpisu do rejestru zabytków z dn. 20.10.2011 r.)

Chrystus w Ogrójcu zdjęcie

 
 
RAMA DO OBRAZU
(B/264 poz. 20 wpisu do rejestru zabytków z dn. 20.10.2011 r.)MKiDN kolor