neo2Droga Neokatechumenalna w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej (Powizytkowski) istnieje od 2004 roku. Utworzona została jedna wspólnota, która liczy około 20 osób. Wspólnota spotyka się dwa razy w tygodniu na Liturgii Słowa (wtorek, godz. 1915) oraz Eucharystii (sobota, godz. 1915). Uczestnictwo w tych spotkaniach ma nam pomóc w dojrzewaniu naszej wiary. Tu zaczynamy słyszeć Słowo Boże, uświadamiamy sobie, że jesteśmy grzeszni i dlatego musimy nieustannie się nawracać. Ale dzięki temu odkrywamy wartość własnego chrztu świętego i pragniemy dojść do dojrzałej wiary, tj. takiej, w której zawierzamy Bogu całe swoje życie, akceptujemy Jego plany, rezygnując z własnej koncepcji na życie.

Wspólnota utworzona jest przez ludzi w różnym wieku, o różnym wykształceniu, wywodzący się z różnych rodzin. Dzięki wspólnym spotkaniom dojrzewamy do tego, że przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi. Rodzice, będący we wspólnocie kształtują się w przekazywaniu wiary swoim dzieciom.

Wspólnota opiera swoje życie chrześcijańskie na Trójnogu: Słowie, Liturgii i Wspólnocie. Droga neokatechumenalna prowadzi nas do autentyzmu w wyznaniu naszej wiary (przebaczanie, nie osądzanie, przeciwstawianie się złu). Ta droga wiary i nawrócenia prowadzi do narodzin, w każdym z nas, nowego człowieka, z nowym sercem, zdolnego kochać, jak Jezus Chrystus.

ZAPRASZAMY