Uroczystość odpustowa ku czci św. Brygidy: 23 lipca
Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Uroczystość odpustowa Wniebowzięcia NMP: 15 sierpnia
Msze św.: godzina 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.00, 13.15, 16.00, 18.00

Uroczystość odpustowa ku czci św. Judy Tadeusza: 28 października
Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 8.00, 11.00, 18.00