Zaduszki Pobrygidkowskie - modlitewne wspomnienie osób związanych z Kościołem.

Ostatnia niedziela miesiąca listopada:

po każdej Mszy świętej

Sobota przed ostatnią niedzielą miesiąca listopada:

po Mszy świętej o godzinie 1800