16 grudnia - 24 grudnia - godzina 10.40

16 grudnia - 23 grudnia - godzina 17.40

24 grudnia - godzina 23.40