Najsłodszy Panie Jezu Chryste, w zjednoczeniu z niepojętą niebiańską chwałą, która z Trójcy Przenajświętszej
spływa na ludzkość całą, na Pannę Najświętszą, na wszystkich aniołów i świętych, sławię,
uwielbiam i składam Ci dzięki za łaski i dary, którymi obdarzyłeś Twego wybranego Apostoła, co miał szczęście do Twojej rodziny się zaliczać. Błagam Cię, racz mi udzielić Twej łaski dla jego zasług i wspieraj
mnie za jego przyczyną we wszelkich potrzebach.
Amen.