Panie, Ty sam jesteś Święty
a my Cię uwielbiamy za cuda
zdziałane w Twoich Świętych.
W Świętej Brygidzie dałeś nam Panie
wzór życia chrześcijańskiego:
- jako mężna niewiasta jest przykładem
- dla matek i wszystkich ludzi żyjących na świecie
- dla tych którzy chcą żyć w czystości, ubóstwie
i posłuszeństwie jest przykładem życia zakonnego
- wszystkim przez krzyż wskazuje drogę do życia.
Panie, Ty sam jesteś Święty,
daj nam siłę do służenia Tobie
biorąc przykład z twoich Świętych.
Święta Brygido, wstawiaj się za nami przed Panem,
doprowadź nas wszystkich do Królestwa Niebieskiego,
gdzie za Tobą, wszyscy bracia i siostry
uwielbiają Boga w radości i światłości wiecznej.
Amen.

 


Panie! Przyjdź szybko i rozjaśnij noc.
Tak tęsknię do Ciebie,
Jak tęsknią umierający.
Powiedz mojej duszy,
że nic nie dzieje się bez Twego przyzwolenia,
a na co ty przyzwalasz nie pozostanie bez pocieszenia.
O Jezu, Synu Boży,
który stałeś cichy przed swymi sędziami,
nałóż więzy na mój język,
dopóki nie przemyślę,
co i jak mam mówić.
Wskaż mi drogę i spraw,
abym była gotowa po niej kroczyć.
Niebezpiecznie jest zwlekać
i niebezpiecznie się spieszyć.
Odpowiedz na moje błaganie
i wskaż mi drogę.
Przychodzę do Ciebie
jak zraniony człowiek do lekarza
w poszukiwaniu pomocy.
Udziel mi Panie, pokoju serca!
Amen.

 


 Na podstawie modlitewnika Sióstr Brygidek używanego w klasztorze łuckim pt. "Nieostygły serca affekt" w nabożeństwie codziennym ku S. Brygitcie - Lwów 1735