Zbiór kazań wygłoszonych przez Karola Wojtyłę w Kalwarii Zebrzydowskiej miejscu szczególnego kultu Polaków.
1