Wiedzę o aniołach czerpiemy z Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu, z objawień z udzielanych świętym. Wiarę w istnienie Aniołów Kościół Święty ujął w dogmat, który został wyrażony przez Czwarty Sobór Laterański. Wiara w anioły łączy się z najważniejszymi tajemnicami, prawdami i całym życiem Chrystusowego Kościoła. Ta niewielka publikacja jest zbiorem świadectw i przykładów wziętych z życia ludzi, którzy otrzymali cudowne wsparcie i pomoc Aniołów
1