Przedstawiony wybór modlitw, podzielony jest na siedem części, zawiera min.:

Modlitwy Pisma Świętego, Modlitwy Świętych, Modlitwy Poetów, Modlitwy dzieci i młodzieży. Celem tym jest ? ukazanie różnorodnego poziomu i formy modlitwy

1