Autor monografii jest od wielu lat związany z funkcjonowaniem i działalnością Kościoła. W ostatnich latach jest współorganizatorem uroczystości patriotyczno- religijnych organizowanych z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych.

W pracy ukazano genezę świątyni, jej wielowiekowe tradycje oraz zróżnicowane funkcje jakie spełniała w przeszłości i pełni nadal, dzięki zaangażowaniu rektorów kościoła, współpracujących z nimi kapłanów i rzeszy osób świeckich. Uzupełnieniem treści są liczne fotografie najcenniejszych fragmentów kościoła i znajdujących się w nich obiektów sakralnych, tablic pamiątkowych i epitafijnych oraz innych symboli, dotyczących historii narodu i państwa polskiego i tragicznych losów jego obrońców.
obraz1