Włoska dziennikarka i pisarka Mariapia Bonanate, próbuje odczytać Ewangelię sercem kobiety. Miriam- bohaterka powieści to kobieta, której nie znajdziemy na kartach Nowego Testamentu, a której los autorka wiąże z losami Jezusa i Maryi.
Autorka ukazuje wrażliwość kobiecą i odmienny sposób postrzegania a także przeżywania zarówno świata jak i Boga. Powieść została oddana do druku 10 lipca 1995 roku, w dniu, w którym Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ?List otwarty do kobiet całego świata".
Image00020