Książka powstała w związku z jubileuszem 600-lecia rozpoczęcia budowy Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie wraz z klasztorem, ufundowanego przez króla Władysława Jagiełłę jako wotum dziękczynne za zwycięstwo nad Krzyżakami pod Grunwaldem oraz w związku z zakończeniem prac konserwatorskich i renowacyjnych prowadzonych w kościele w latach 2011-2012.

Pierwszy rozdział książki poświęcony jest przybliżeniu historii kościoła, drugi poświęcono architekturze kościoła i jej historycznym przemianom, w trzecim rozdziale podsumowano efekty konserwacji. Objęła ona kaplicę Grunwaldzką, Sanktuarium św. Brygidy, Lubelskie Sanktuarium Pamięci Narodowej oraz wieżę kościoła z chórem (ekspozycja historyczna, numizmatyczna i archeologiczna).

Całość książki uzupełniają zdjęcia dokumentujące stan kościoła przed renowacją, prace konserwatorów i renowacyjne w latach 2011-2012 oraz ukazujące stan kościoła w chwili obecnej.

Image00003