Autorka jest historykiem sztuki, zatrudnionym w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polska sztuką nowożytną. Książka jest przewodnikiem po cyklu obrazów znajdujących się głównie w stallach kościoła. Cykl składa się z 17 obrazów przedstawiających wybrane fragmenty z życia św. Brygidy, jej wizje, a także osoby z jej najbliższej rodziny. Układ obrazów ma chronologiczny charakter, pozwalający prześledzić zmienne koleje losu św. Brygidy.Wszystkie obrazy zostały namalowane w pierwszej połowie XVII wieku bezpośrednio na desce, bez płótna, i umieszczone na stallach. Celem publikacji jest ułatwienie osobom odwiedzającym kościół zrozumienie znajdujących się tam wizerunków świętej, którą dawniej znała cała chrześcijańska Europa.
brygida