W zbiorach archiwalnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie znajduje się jeden z najwcześniejszych rękopisów ks. Karola Wojtyły. Stanowi on zbiór katechez wygłoszonych w ramach duszpasterstwa akademickiego w latach 1949-51 w Kościele św. Floriana. Opublikowane teksty są reminiscencją tych spotkań a także mogą stanowić wprowadzenie do encykliki Ojca Świętego ?Fides et ratio".
Image00019