Wykład zamieszczony w książce ukazuje credo chrześcijańskie i jednocześnie naświetla najważniejsze postanowienia Soboru Watykańskiego II wobec potrzeb teraźniejszości i przyszłości.

 

Image00013