Widok na kościół Współcześnie kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej jest nadal miejscem nie tylko uroczystości o charakterze czysto religijnym, ale także nabożeństw i obchodów religijno-patriotycznych organizowanych z okazji świąt państwowych i rocznic upamiętniających najważniejsze wydarzenia historyczne naszej ojczyzny. Spotykają się tu również organizacje kombatanckie o nurcie chrześcijańsko - niepodległościowym, podtrzymywana jest tradycja recytowania okolicznościowych wierszy, tematycznie związanych z daną uroczystością rocznicową lub konkretną osobą.

Od momentu opuszczenia kościoła i klasztoru przez SS. Wizytki budynek klasztorny przejęły SS. Urszulanki (które obecnie znajdują się w posiadaniu części z jego pomieszczeń), natomiast kościołem opiekują się księża rektorzy, który pomimo wielu trudności już w czasach wojny i okupacji podejmowali wiele prac mających za zadanie jego odrestaurowanie i modernizację. W wyniku ich starań stopniowo odnawiano wnętrze świątyni, odświeżano wszystkie ołtarze oraz stalle i umeblowanie, wygląd zewnętrzny kościoła, wprowadzono instalacje grzewczą i radiofoniczną, odnowiono i skanalizowano plebanię, odremontowano drzwi wejściowe, zamontowano nowe organy na chórze, ustawiono statuę św. Judy-Tadeusza oraz zbudowano z głazów grotę Matki Bożej z Lourdes, zakupiono stacje Drogi Krzyżowej, których dotąd kościół nie posiadał, a także takie elementy wyposażenia jak: głośniki, rzutnik czy dzwonki oraz wiele, wiele innych. Szczególne zasługi na tym polu mają (w nawiasach podano okres, w jakim byli rektorami kościoła): ks. kan. Jan Władziński (1903-1935), ks. Stefan Galusiński (1945-1946), ks. kan. Andrzej Chlastwa (1947-1969), ks. kan. dr Stefan Młynarczyk (1969-1976), ks. prof. dr hab. Mieczysław Brzozowski (1976-1982), ks. prałat mgr Zbigniew Czerwiński (1982-1987) oraz ks. prałat kan. dr Franciszek Przytuła (1987-2009).

Obecnym rektorem kościoła Pobrygidkowskiego jest ks. kan. mgr Dariusz Bondyra (od 7 lipca 2009 roku).