Drodzy Przyjaciele naszego Kościoła,

w związku ze stanem epidemii i ograniczeniem liczby wiernych w świątyni. Kościół Pobrygidkowski w Lublinie został pozbawiony podstawowych źródeł utrzymania, którymi są  skłądane ofiary na tacę w niedzielę i w dni powszednie oraz działalność prowadzona w Sklepie u Brygidy i na parkingu, oraz ofiary składane przy zamawianiu intencji mszalnych. 

Pomimo ograniczenia bieżących wydatków i zmniejszenia obsady personalnej, Kościół Pobrygidkowski nie jest w stanie w stanie pokryć kosztów utrzymania pozostałych etatów pracowniczych i wynikających z bieżącej działalności (opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki, nieczystości komunalne, wynagrodzenia pracowników). Faktura za energię elektryczną: 1451,94 zł i 1291,23 płatna do 20.04.2020 r. Faktura za gaz 2656,77 płatna do 15.04.2020 r. 

W związku z tym proszę o pomoc wszystkich tworzących wspólnotę Kościoła Pobrygidkowskiego. Szanowni Państwo, jeżeli macie taką możliwość, to proszę, wrzućcie na naszą wirtualną pobrygidkowską tacę jakąś drobną kwotę.

 

Można wesprzeć Kościoł Rektoralny kilkoma kliknięciami!

 
Można to zrobić przelewem na nasz rachunek bankowy:
PL 80 8689 0007 7000 1471 2000 0010 – kliknij formularz przelewu
 
Zachęcamy też do zamawiania intencji mszalnych, które będziemy odprawiać w naszej wspólnocie. Można to zrobić:
 
– za pomocą formularza, dostępnego TUTAJ
– lub telefonicznie: +48 81 525 88 31 wew. 28 (zakrystia) lub +48 536 035 223
 
Można w takiej mszy uczestniczyć za pośrednictwem transmisji internetowej, którą z naszej świątyni prowadzimy każdego dnia.
 
Pamiętamy w naszych modlitwach, szczególnie w czasie codziennej Eucharystii, o dobrodziejach oraz wszystkich, którzy korzystają z naszej posługi duszpasterskiej.
 
Rektor Kościoła Pobrygidkowskiego w Lublinie