Cyfrowa historia Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie – etap IV: Stworzenie nowoczesnej aplikacji internetowej oraz udostępnienie przewodnika wirtualnego 3d online.

tablica informacyjna 420x280mm stworzenie nowoczesnej aplikacji internetowej oraz udostępnienie przewodnika wirtualnego 3d online page 0001

Projekt zakłada zbudowanie aplikacji internetowej, która w sposób przyjazny użytkownikom, przy użyciu współczesnych technologii internetowych, będzie udostępniała, prezentowała i pomagała wyszukać, wszystkie dotychczas zdigitalizowane obiekty związane z kościołem pobrygidkowskim. 

Będą to w szczególności - eksponaty i zabytkowe wyposażenie, gigapanoramy ołtarzy, makiety przebudowy kościoła, panorama lotnicza, panorama pól grunwaldzkich, linia czasu św. Brygidy, tabliczki memoratywne, obrazy emblematyczne, świątynia 3d - film i spacer oraz stworzony wirtualny przewodnik 3d po kościele.

Na potrzeby projektu wykorzystane zostaną zdigitalizowane w ramach działania - Kultura Cyfrowa 2016, 2017 oraz 2021 – zasoby, które stworzą spójną, nowoczesną i dostępną w Internecie ofertę, będącą jednocześnie podsumowaniem dotychczas zrealizowanych projektów.

 

W związku z realizacją wniosku z Kultury Cyfrowej 2023 wykonano: 

1. Zbudowano aplikację internetową, która w sposób przyjazny użytkownikom, przy użyciu współczesnych technologii internetowych udostępnia, prezentuje i pomaga wyszukać wg metadanych, wszystkie dotychczas zdigitalizowane obiekty związane z kościołem pobrygidkowskim, tworząc podsumowanie dotychczas zrealizowanych projektów w ramach programu Kultura Cyfrowa.

Modele zabytków oraz tabliczek memoratywnych dostępne są pod adresem:

https://brygida-arch.vercel.ap

2. Udostępniono przewodnik wirtualny 3d po kościele w formie online oraz zintegrowano przewodnik z aplikacją internetową, by obie części tworzyły spójną całość. Łącznie projekt doprowadził do udostępnienia 318 obiektów.

Modele kościoła wewnątrz i zewnątrz dostępne są pod adresem:

https://brygida-model.vercel.app/

3. Dodatkowo całość uwzględniające wszystkie zrealizowane dotychczas projekty znajduje się pod adresem:

https://brygida-start.vercel.app/ 

Zapraszamy!