Kolejne spotkanie Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Archidiecezji Lubelskiej zaplanowano na czwartek 1 lipca w kościele Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie przy ul. Gabriela Narutowicza 6. 

Spotkanie rozpocznie Msza św. o godz. 18.00. (Homilię wygłosi ks. dr Rafał Pastwa - duszpasterz środowisk twórczych). Następnie będą miały miejsce dwa wystąpienia poświęcone kondycji człowieka po pandemii. Refleksją podzieli się duchowny, a także przedstawiciel świata artystycznego.

Na spotkanie zaproszeni są artyści z Lublina i regionu, twórcy i animatorzy kultury, przedstawiciele świata mediów i środowisk akademickich, teatru, muzyki, filmu i literatury, przedstawiciele parafii zainteresowani kulturą i sztuką, a także osoby zainteresowane. Spotkanie ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy.

Ks. dr Rafał Pastwa

ks. mgr Dariusz Bondyra