Magiczny Lublin Jagiellonów - Logo konkursu

 

Lublin, 26 września 2016 r.

 

ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
HISTORYCZNO-KRASOMÓWCZYM

"Magiczny Lublin Jagiellonów- złote czasy, złote kury, piękne krajobrazy".

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji konkursu historyczno-krasomówczego

"Magiczny Lublin Jagiellonów-
złote czasy, złote kury, piękne krajobrazy".

           

Organizatorami konkursu są:

 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie,
 • Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie,
 • Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie.

           

Konkurs honorowym patronatem objęli:

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk

Lublin Jagiellonów był jednym z siedmiu największych miast ówczesnej Polski. Liczył 10 tys. mieszkańców, mieszkali w nim Niemcy, Żydzi, Litwini, Szkoci, Włosi, Francuzi, Holendrzy i Ormianie. Śladem tamtych czasów są chociażby rusko-bizantyjskie polichromie kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, które wykonano opłacając artystów z miejskich funduszy. Dobrobyt miastu gwarantowało położenie w centralnej Polsce, bliskie sąsiedztwo
z granicami Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz prawo składu i przymusu drogowego.

Główne cele projektu to:

 • zapoznanie uczniów z historią miasta okresu jagiellońskiego, przybliżenie postaci kreujących ówczesną rzeczywistość, miejsc czy też historii muzealnych eksponatów,
 • popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa Lublina poprzez różne narracje,
 • wprowadzenie historii mówionej do kanonu regionalnej edukacji przy współpracy
  z instytucjami naszego miasta,
 • wychowanie młodego człowieka świadomego przeszłości swojego miasta, wolnego od stereotypów i kompleksów ?peryferyjności? Lublina.

Postarajmy się przywrócić atmosferę miasta, w którym pobrzmiewał gwar wielokulturowego tygla kupców i jego mieszkańców, echa pieśni chasydów, a mnogość kościołów, zakonów i klasztorów dawała mu miano ?Małej Jerozolimy?. Niech uczniowie wczują się w rolę opowiadacza historii Lublina tamtych czasów.

Zadaniem uczestników konkursu będzie zebranie materiałów źródłowych i zaprezentowanie ich w formie gawędy, możliwe jest również wykorzystanie form prezentacji multimedialnej lub elementów dramy. Przedstawiane fakty, wydarzenia, postacie
i wątki muszą spełniać warunek autentyczności i być zgodne z faktografią historyczną. Ich prezentacja powinna zostać poprzedzona samodzielnym, rzetelnym, merytorycznym opracowaniem tematu.

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2016 r.
 • Dla uczestników konkursu zaplanowane są wycieczki edukacyjne oraz cykl warsztatów o tematyce związanej z Lublinem Jagiellonów ? 9 - 10 lutego 2017 r.

(O szczegółach związanych z organizacją warsztatów i wycieczek uczestnicy konkursu zostaną poinformowani drogą mailową.)

 • Eliminacje konkursowe odbędą się 30 maja 2017 r. o godz. 1000 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, ul. Szkolna 4,
 • Koncert muzyki z epoki Jagiellonów w Kościele Rektoralnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie odbędzie się również 30 maja 2017 r. o godz. 1900.
 • Rozstrzygnięcie konkursu ? 31 maja 2017 r. o godz. 1200 ?w Kościele Rektoralnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie, ul. G. Narutowicza 6.

Nagrody dla laureatów konkursu to nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez Alior Bank - sponsora głównego konkursu oraz przez organizatorów, a także wycieczka po Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły www.4lo.lublin.pl.

W imieniu organizatorów

dr Grzegorz Gębka

Dyrektor
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej

ks. Dariusz Marek Bondyra
Rektor
Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie

 

Materiały do pobrania: