NAJBLIŻSZY KONCERT:

KONCERT PAPIESKI GLORIA - 22.04.2018 r.

W programie koncertu znajdzie się religijna muzyka wokalna i wokalno-instrumentalna. Chór Akademicki UMCS wykona utwory a cappella z różnych epok oraz „Glorię” A. Vivaldiego z towarzyszeniem instrumentalistów i solistów-śpiewaków.

Koncert ma na celu organizację wieczoru słowno-muzycznego poświęconego postaci św. Jana Pawła II, Honorowego Obywatela  Miasta Lublina i byłego profesora KUL. Fragmenty przemówień papieskich będą zaczerpnięte z wygłoszonych homilii i przemówień Jana Pawła II, z IV pielgrzymki do Polski. Fragmenty papieskiego nauczanie zaprezentuje aktor, zaś oprawę muzyczną stanowić będzie sakralna muzyka religijna wokalna i wokalno -
instrumentalna. Koncert ma na celu upowszechnianie wśród mieszkańców Lublina dziedzictwa kulturalnego związanego z myślą i nauczaniem Papieża Jana Pawła II. przy pomocy recytacji wybranych fragmentów przemówień, homilii, cytatów i myśli Papieża przeplatanych muzyką sakralną.

Koncert zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Lublin.

 

ZAPLANOWANE KONCERTY W 2018 R.

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ: "DLA NIEPODLEGŁEJ” – 03.05.2018 r

Wykonawca: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Majdan Grabina z repertuarem niepodległościowym. Połączenie pasji i talentu młodych muzyków stworzy niepowtarzalny efekt. Utwory patriotyczne wykonane przez tych młodych artystów podniesie rangę uroczystości odbywających się w naszym kościele. Pozwoli też lokalnej społeczności na integrację i wspólne przeżywanie uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 

Koncert zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Lublin i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

 

KONCERT MUZYKI DAWNEJ - 28.05.2018 r. 

Wykonawcy koncertu - Capella all Antico i Zespół Wokalny Sine Nomine specjalizują się w stylowym wykonawstwie muzyki dawnej. Grają na kopiach instrumentów historycznych i są nagradzani na prestiżowych konkursach.  Stale doskonalą swe umiejętności, zgłębiając tajniki sztuki muzycznej dawnych epok. Podczas koncertu zaprezentują utwory z czasów panowania Dynastii Jagiellonów. W repertuarze znajdzie się instrumentalna, wokalna i wokalno-instrumentalna muzyka sakralna i świecka ze zbiorów polskich i zagranicznych. Poprzez różnorodny program koncertu wykonawcy pragną ukazać publiczności wielobarwność muzyki dawnej. Koncert skierowany jest m.in. do uczestników konkursu "Magiczny Lublin Jagiellonów" - edycja
2018, współorganizowany z IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie oraz Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie.  Patronat nad konkursem sprawują: Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

Koncert zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Lublin.

 

 

KONCERT MAGNIFICAT - 03.06.2018 r.   

Wykonawcami koncertu będą dwa zespoły: kwartet smyczkowy oraz chór mieszany. Kwartet smyczkowy tworzą muzycy na co dzień związani z Filharmonią Lubelską, Teatrem Muzycznym w Lublinie oraz Orkiestrą Trybunału Koronnego w Lublinie. Chór Jana Pawła II  pod dyrekcją ks. Tomasza Lisieckiego działa przy Centrum Jana Pawła II i tworzą go osoby wykonujące przede wszystkim muzykę liturgiczną.  Na program koncertu złożą się utwory o tematyce maryjnej. Repertuar zostanie ukazany w 3 różnych aspektach wykonawczych: instrumentalnym, wokalnym oraz wokalno-instrumentalnym. Wykonawcy zaprezentują publiczności m. in.: "Ave Maria" (J. S. Bach-Ch. Gounod, G. Caccini, M. Lorenc), "Medytację" z opery "Thais" J. Massenet w opracowaniu M. Mazurka na kwartet smyczkowy, a także "Magnificat" J. Pachelbela na chór i kwartet smyczkowy.

Koncert zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Lublin.

 

 

KONCERT INNY KWARTET - 22.10.2018 r.

Wykonawcą koncertu będzie zespół Inny Kwartet z Zamościa. W programie utwory znanych kompozytorów G.F. Handea, J.S.Bacha, R.Straussa, ,A Mozarta, P. Czajkowskiego, Beethovena. Utwory prezentowane będą w wersji instrumentalnej i instrumentalno-wokalnej. 

Koncert zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Lublin.

 

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ: "KU NIEPODLEGŁEJ” – 10.10.2018

 

Wykonawca: Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Koncert dla uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Kościół pełni funkcję Lubelskiego Sanktuarium Pamięci Narodowej w którym  przechowujemy pamięć o osobach związanych ze świątynią i bolesnych wydarzeniach z historii Polski. Harmonogram uroczystości patriotycznych  Pozwala na ukazanie aktualności potrzeby patriotyzmu na przestrzeni
burzliwych dziejów Polski.  

Koncert zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Lublin i Urzędu Marszołkowskiego w Lublinie

 

KONCERT MUZYKA J. S. BACHA - 24.11.2018 r.

Zaduszki Pobrygidkowskie - to - cykliczne wydarzenie w czasie którego przywołujemy w naszej pamięci osoby związane z świątynią: króla Władysława Jagiełły – fundatora naszej świątyni i walczących pod Grunwaldem, jeńców Krzyżackich wznoszących mury tego kościoła, Ojców Brygidów, Siostry Brygidki, Siostry Wizytki i Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej, księży pracujących w naszym kościele, poległych w obronie niepodległości Ojczyzny i na Golgocie Wschodu, pochowanych w grobach ziemnych i kryptach naszej świątyni, na dawnym cmentarzu wokół kościoła, dobrodziejów i wiernych, którzy odeszli już do Pana, przekraczając próg wieczności. Nawiązujemy w ten sposób do bogatej tradycji, m.in. postawy wdzięczności króla Władysława Jagiełło, który wybudował ten Kościół jako wotum za zwycięską bitwę pod Grunwaldem. Jednocześnie zobowiązał członków Zakonu Najświętszego Zbawiciela, aby w tym miejscu przechowywali pamięć o królu i jego dzielnych rycerzach. Każdy Ojciec Brygid będący kapłanem miał obowiązek odprawić w ciągu tygodnia 3 Msze św.: jedną - za króla, drugą - za jego następców, trzecią - o pomyślność państwa. Nawiązując do tej odległej tradycji rozpoczęliśmy obchód Zaduszek Pobrygidkowskich. Kościół Pobrygidkowski odegrał też bardzo ważną rolę w czasach nowożytnych. W latach 80’ XX w. w tym miejscu gromadzili się ludzie opozycji, aby wyrazić swój sprzeciw wobec systemu totalitarnego. Dzięki zaangażowaniu duszpasterzy odbywały się Mszę św. za Ojczyznę. Po nich często wybitni aktorzy deklamowali wiersze ku pokrzepieniu serc naszych rodaków uciemiężonych przez komunistyczne jarzmo.

 W ramach Zaduszek wystąpi Orkiestra i Chór Trybunału  Koronnego z oraz soliści wokaliści i solista instrumentalista. Zostaną wykonane utwory J.S. Bacha. Przedsięwzięcie ma na celu organizację koncertu monograficznego poświęconego  twórczości J. S. Bacha. Koncert ma stanowić kontynuację repertuarową koncertu, który odbył się  30.03.2014 roku w Kościele Pobrygidkowskim i spowodował bardzo duże zainteresowanie publiczności. W Lublinie do rzadkości należy wykonanie wokalno-instrumentalnych dzieł Bacha, do których należą kantaty. Doskonała frekwencja na poprzednim koncercie i znakomity odbiór publiczności spowodowały chęć kontynuowania repertuaru, którego wielkie bogactwo zawarte jest w spuściźnie J. S. Bacha. Twórczość Bacha cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem melomanów, chociaż dość rzadko jest wykonywana na żywo przez instytucje zawodowe.

Koncert zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Lublin.

 

 

 

 

KONCERTY ZREALIZOWANE W 2018 R.:

Koncert Pasyjny 18.03. 2018 r. godzina 19.00

Zespoły Stowarzyszenia Miłośników Śpiewu Chóralnego Cum Musica  z Poniatowej:
Młodzieżowy Chór Carduelis oraz Chór Cum Musica

Kwartet smyczkowy Ladies z Lublina

sopran Dorota Niezgoda
organy Elżbieta Charlińska
narracja Marcin Niezbecki

dyrygent Dagmara Matysik

oraz

Zespół Wokalny SINE NOMINE
Z Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie

dyrygent Izabela Urban

w programie:
Pieśni wielkopostne w opr. A. Nikodemowicza, pieśni pasyjne w opracowaniach wokalno-instrumentalnych J.W.Kowalewskiego, G.B.Pergolesi – Stabat Mater, Vidit suum

Koncert zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Lublin.  

W koncercie wystąpią połączone Chóry CARDUELIS oraz CUM MUSICA działające w ramach Stowarzyszenia Miłośników Śpiewu Chóralnego Cum Musica z Poniatowej pod dyrekcją Dagmary Matysik. 

CARDUELIS  jest muzyczną „ perełką”  Poniatowej, swoją pracą pięknie wpisując się w długie tradycje chóralne tego miasta. Zespół skupia gimnazjalistów, licealistów oraz studentów z całej Lubelszczyzny. Posiada w swym repertuarze utwory a’cappella oraz kompozycje wokalno-instrumentalne począwszy od muzyki dawnej po współczesną i rozrywkową. Ma na swym koncie liczne nagrania, szereg prawykonań utworów współczesnych oraz projekty artystyczne z profesjonalnymi zespołami muzycznymi. W ciągu długoletniej pracy, chór zdobył kilkadziesiąt najwyższych nagród na festiwalach i konkursach ogólnopolskich i światowych.

Chór CUM MUSICA  powstał z inicjatywy osób, którym śpiew chóralny był od zawsze bliski. Członkami zespołu są amatorzy - miłośnicy śpiewu chóralnego  różnych zawodów, dla których tworzenie piękna i bycie razem sprawia radość,  stanowiąc jednocześnie oderwanie od codziennych obowiązków. Chór dał setki koncertów w całej Polsce oraz Europie. Jest również laureatem ogólnopolskich festiwali muzycznych. 

Dyrygentem i założycielem zespołów jest Dagmara Matysik, absolwentka PSM im. T. Szeligowskiego w Lublinie oraz Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie a także Studium Chórmistrzowskiego na Akademii  Muzycznej  im.F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Chórom Stowarzyszenia Miłośników Śpiewu Chóralnego Cum Musica z Poniatowej  towarzyszyć będzie Kwartet smyczkowy Ladies Quartet z Lublina: Anna Witkowska (skrzypce), Anna Jodłowska -Resiak (skrzypce), Justyna Żukowska (altówka), Małgorzata Pietroń (wiolonczela).  Ladies Quartet z takim samym powodzeniem wykonuje wielkie dzieła muzyki klasycznej, muzykę filmową oraz rozrywkę (polską i światową) zaaranżowaną na kwartet smyczkowy, co nadaje temu gatunkowi szczególnej jakości.  Zespół na stałe współpracuje z liczącymi się formacjami i nazwiskami polskiej sceny rozrywkowej: VooVoo, Perfect, Raz Dwa Trzy, Zakopower, Pectus, Perfect, Girls'n'Friends Orchestra Wojciecha Zielińskiego, Mateusz Pospieszalski,
Karim Matusewicz, Zbigniew Wodecki, Małgorzata Walewska i wielu innych.  

Partie organowe wykona wirtuoz organowy dr hab. Elżbieta Charlińska. Jest lublinianką, absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Lipińskiego w klasie fortepianu M. Dawidowicza, a następnie Instytutu Muzykologii KUL i kursu wirtuozowskiego w klasie organów prof. G. Klauzy. Studia kontynuowała w poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. R. Sroczyńskiego i prof. S. Kamińskiego. Od 1993 roku jest wykładowcą gry organowej w Instytucie Muzykologii KUL. W maju 2000 roku uzyskała, w toku przewodu, kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej w dziedzinie instrumentalistyki. W kwietniu 2012 roku otrzymała tytuł doktora habilitowanego sztuki.  Prowadzi działalność koncertową, dając recitale organowe oraz występując z zespołami wokalnymi, wokalno-instrumentalnymi i solistami. Brała udział w m.in. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Wolsztynie, w Sandomierskich Wieczorach Organowych, w Koncertach Organowych KUL, w Staromiejskich Koncertach Organowych i Kameralnych w Poznaniu, w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Giżycku. Koncertowała również we Włoszech (Lecco),  Niemczech(Neuenkirchen, Köln), Belgii (Antwerpia) i Francji (Lyon).

Partie solowe usłyszymy w wykonaniu Doroty Niezgody – sopran., absolwentki  PSM im. T. Szeligowskiego w klasie śpiewu solowego oraz wieloletniego członka chóru Carduelis, z którym zdobywała najważniejsze na grody na festiwalach polskich i światowych. Wielokrotnie wykonywała partie solowe w takich dziełach jak m.in.: Requiem -G. Faure, Missa Criolla- A. Ramireza,  Missa brevis-J. Szopińskiego, Stabat Mater- G.B.Pergolesiego. 

Poezję i rozważania wielkopostne  przybliży słuchaczom Marcin Niezbecki, wieloletni członek chóru Carduelis, z którym dał setki koncertów oraz brał udział w licznych projektach artystycznych .

 

Zespół Wokalny „Sine Nomine” Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, dyrygent – Izabela Urban. Zespół działa od roku 1999, od początku pod kierunkiem Izabeli Urban. Wykonuje przede wszystkim muzykę a cappella. Ma w repertuarze utwory z różnych epok – od muzyki dawnej po współczesną. Skład zespołu tworzy młodzież z lubelskich gimnazjów, liceów i szkół wyższych. „Sine Nomine” aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lubelskiego, biorąc udział w wielu koncertach okolicznościowych oraz koncertach organizowanych cyklicznie. Współpracuje z wieloma zespołami wokalnymi oraz instrumentalnymi z różnych stron Polski. Zespół „Sine Nomine” jest laureatem prestiżowych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, m. in. Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach oraz Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Dawnej „Konkurs Mikołajów” w Radomiu. Grupa doskonali swoje umiejętności podczas Ogólnopolskich Letnich Warsztatów Muzyki Dawnej w Kaliszu, a także koncertowała i pracowała pod kierunkiem wybitnych specjalistów w ramach Ogólnopolskich Spotkań z Muzyką Dawną i Festiwalu „Magnum Misterium” w Gorzowie Wielkopolskim.

www.mdk.lublin.pl

www.facebook.com/sinenomine.mdk


Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim: KONCERT KOLĘD I PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE

plakat

21 stycznia 2018 r. godz. 19.00

Wystąpią:

Szeligowski Art Vocal
Agnieszka Piekaroś-Padzińska - kierownictwo artystyczne
Jolanta Münch - organy
Stefan Münch - słowo o muzyce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim: Koncert kolęd w wykonaniu uczniów klas maturalnych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie

14.01.2018 r. godz. 17.00 i 19.00

 

 

Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim: STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE

Niedziela, 7 stycznia 2018 roku godz. 19.00

Wykonawca: Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego JAWOR Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plakat 11 page 001W ramach spotkań z cyklu „Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim” zapraszamy na koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki k. Kraśnika (parafia św. Maksymiliana Kolbe).

Koncert odbędzie się 11 listopada o godz. 18.45.

Orkiestra powstała 8 lat temu, choć jej początki sięgają roku 1913; gościliśmy ją w naszej świątyni rok temu i w Biuletynie Rektoralnym przedstawialiśmy krótką historię Orkiestry. Witamy ponownie w naszej wspólnocie.

Program:

1. Marsz Pierwszej Brygady

2. Białe róze

3. Serce w plecaku

4. Póki Polska żyje w nas

5. Dzieci Powstania

6. O mój rozmarynie

7. Pożegnanie ojczyzny

8. Rozszumiały sie wierzby płaczące

9. Czerwone maki na Monte Casino

ZAPRASZAMY!

koncert plakat jagiellonowie page 001

Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w  Lublinie organizator cyklu koncertów pn.: „Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim” zaprasza na Koncert Magiczny Lublin Jagiellonów.


Wykonawcy:

Zespół Muzyki Dawnej MIRACULIS

- kierownik Filip Zieliński

Zespół Wokalny SINE NOMINE

Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie

- dyrygent Izabela Urban

W programie:

Religijna i świecka muzyka renesansu

Koncert odbędzie się w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie, w dniu 30 maja (wtorek) 2017 roku, o godz. 19.00.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Urzędu Miasta Lublin, PGE Dystrybucja S.A. i Powizytkowskiego Ośrodka Kultury w Lublinie.

Mecenas koncertu: Grupa Azoty PUŁAWY.logoZAPulawySA

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!!!

koncert papieski page 001

Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w  Lublinie organizator cyklu koncertów pn.:  „Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim” zaprasza na Koncert w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II.


Wykonawcy:

Chór Trybunału Koronnego w Lublinie

Stanisław Diwiszek - organy

Jacek Brzeziński - narracja

Przemysław Stanisławski - dyrygent

W programie:

Zapomniane pieśni sakralne Władysława Żeleńskiego z fragmentami przemówień Papieża - Polaka z trzeciej Pielgrzymki do Polski.

Koncert odbędzie się w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie, w dniu 21 maja (niedziela) 2017 roku, o godz. 19.00.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Urzędu Miasta Lublin, PGE Dystrybucja S.A. i Powizytkowskiego Ośrodka Kultury w Lublinie.

Mecenas koncertu: Grupa Azoty PUŁAWY.logoZAPulawySA

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!!