29 Niedziela Zwykła
21.10.2017 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe w naszej wspólnocie są w dni powszednie o godz. 10.30 i 17.30, w niedzielę o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. 

2. Dziś przypada rocznica ingresu do kościoła archikatedralnego abpa Stanisława Budzika (2011). Pamiętajmy w naszych modlitwach, przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II o naszej archidiecezji i jej Pasterzu. 

3. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na misję, zaś ofiary złożone do puszki w dniach od 22 do 28 października na Papieskie Dzieło Dzięcięctwa Misyjnego. Bóg zapłać.

4. W sobotę w naszej wspólnocie uroczystość odpustową ku czci św. Judy Tadeusza. Msze św. o godz. 7.00; 7.30; 11.00 i 18.00. Nowenna przed uroczystością opustową ku czci św. Judy Tadeusza jest połączona
z nabożeństwami różańcowymi.

5. Przypominamy, że w każdy czwartek o godz. 8.00 odprawiana jest Msza św. zbiorowa do Judy Tadeusza, patrona spraw trudnych i beznadziejnych. Kartki z intencjami do modlitwy możemy składać do puszki, która znajduje się przy bocznym ołtarzu. Można również zapalić światełko wdzięczności.

6. Kartki wypominkowe są wyłożone na ołtarzach bocznych i stoliku pod chórem. Prosimy o wypisanie imion zmarłych oraz daty nabożeństwa. Wypełnione kartki można składać w zakrystii lub do puszki w kościele
z napisem „wypominki”. Przez cały listopad nabożeństwa wypominkowe będą codziennie o godz. 10.30 i 17.30 w niedzielę listopada o godz. 17.30.

7. Informujemy że od listopada wznowione będą dyżury w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny im. św. Brygidy Szwedzkiej. Dyżur psychologa i terapeuty w poniedziałek, prawnika (radca prawny, adwokat) 2 i 4 wtorek miesiąca
w godz. 16.00 - 18.00. Konsultacje z mediatorem po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. (numer w Biuletynie) Porady udzielane są bezpłatnie. Zainteresowane osoby zapraszamy.

8. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła. Tradycyjnie w tym dniu ofiary złożone na tacę są przeznaczone na pokrycie kosztów renowacji zabytków ruchomych, w tym roku na renowację ambony. Prace przy pierwszym etapie ambony zostały odebrane przez Komisję Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Od środy rozpoczną się prace montażowe górnej części ambony. Koszt - 74.390,40 zł. Dotacje Urzędu Miasta - 36.200,00 zł Darowizna od sponsorów (13 Nadleśnictw) - 16.500,00 zł. Ofiary z 1% podatku - 7.415,75 zł. Brakująca kwota 14.274,65 zł. Za każdą złożoną ofiarę dziękujemy. Msza św. w intencji ofiarodawców w środę o godz. 7.30. 

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodnika: Niedziela, Gość Niedzielny oraz naszego Biuletynu.

 

Sakramenty

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia