16 Niedziela Zwykła
23.07.2017 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. W dniu dzisiejszym przypada święto św. Brygidy, współpatronki Europy oraz naszej świątyni. W naszej wspólnocie - Kościoła Pobrygidkowskiego - uroczystość odpustowa. Obrazki z modlitwą o łaski za wstawiennictwem św. Brygidy można zabrać ze sobą ze stolika pod chórem.

2. W każdy czwartek o godz. 8.00 Msza św. zbiorowa do Judy Tadeusza, patrona spraw trudnych i beznadziejnych, a w każdy piątek o godz. 11.00 Msza św. o św. Brygidzie, patronce naszego kościoła. Kartki z intencjami do modlitwy możemy składać do puszki, która znajduje się przy bocznym ołtarzu. Można też zapalić światełko wdzięczności.

3. Ofiary złożone do puszki są przeznaczone na pomoc dla misjonarzy w ramach akcji MIVA POLSKA. Dziękujemy za wrażliwe serce.

4. W związku z przyznaną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie dotacją w wysokości 36.200,00 oraz wpłatami 1% podatku rozpoczęły się prace renowacyjne ambony. Wnioski o dofinansowanie prac złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie zostały rozpatrzone negatywnie. Zgromadzone fundusze pozwolą na przeprowadzenie pierwszego etapu prac przy podstawie i koszu ambony.

W ostatnim tygodniu część ambony została już oczyszczony z wtórnych warstw przemalowań. Następne prace renowacyjne będą prowadzone zgodnie z programem konserwatorskim zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

Prace renowacyjne przy pozostałej części ambony zaplanowano w przyszłym roku w ramach pozyskanych dotacji lub po zgromadzeniu niezbędnych funduszy umożliwiających przeprowadzenie prac renowacyjnych.

5. Msza św. w intencji ofiarodawców i dobrodziejów we wtorek o godz.7.00.

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodnika: Niedziela, Gość Niedzielny. Wszystkim życzymy dobrej, błogosławionej niedzieli i udanego odpoczynku.

Sakramenty

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia